Кафедра пожарной и спасательной подготовки

Кафедру очолює та одночасно є гарантом профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем бакалавр з галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 261 «Пожежна безпека» спеціалізації «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» кандидат технічних наук, доцент, полковник служби ЦЗ Ковальов П.А.

Особовий склад кафедри нараховує 14 працівників, з яких 7 кандидатів наук, 3 доцента, 1 старший науковий співробітник, 1 заслужений працівник освіти України.

Метою діяльності кафедри є забезпечення високої та якісної професійної підготовки фахівців відповідно до профільних спеціалізованих освітньо-професійних програм, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, зміцнення та активізація плідної співпраці кафедри з іншими вузами, в тому числі і закордонними.

Кафедра є базовим структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту України та входить до складу факультету оперативно-рятувальних сил та провадить освітню, методичну та наукову діяльність.

Основні завдання кафедри:

1. Проведення освітньої діяльності здобувачів вищої освіти за спеціальностями та спеціалізаціями через викладання дисциплін:

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
«Організація роботи у непридатному для дихання середовищі»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація: «Пожежна безпека»; «Автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки»; «Аудит пожежної та техногенної безпеки»; «Пожежогасіння  та аварійно-рятувальні роботи».
«Вступ до фаху»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».
«Засоби індивідуального та колективного захисту»
галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізація – радіаційний та хімічний захист;
галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 261 «Пожежна безпека», спеціалізація пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи.
«Організація служби та підготовки»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» 261 «Пожежна безпека», спеціалізація: «Пожежна безпека»; «Пожежогасіння  та аварійно-рятувальні роботи».
«Рятувальна та загальна фізична підготовка»
галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за напрямом підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія», кваліфікація «Технолог».
«Пожежно-рятувальна та загальна фізична підготовка»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація: «Пожежна безпека», «Пожежогасіння  та аварійно-рятувальні роботи».
«Висотно-рятувальна підготовка»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 261 «Пожежна безпека», спеціалізація: «Пожежна безпека»; «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».
«Основи пожежно-рятувальної справи»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація: «Пожежна безпека»; «Пожежогасіння  та аварійно-рятувальні роботи».
«Пожежно-рятувальна підготовка»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
«Організація експлуатації засобів захисту органів дихання та тіла»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», кваліфікація «Інженер з пожежної безпеки», спеціалізація - пожежна безпека та спеціалізація - пожежогасіння та  аварійно-рятувальні роботи.
«Організація професійної підготовки особового складу»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Пожежогасіння  та аварійно-рятувальні роботи».
«Охорона праці в галузі»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» 261 «Пожежна безпека», спеціалізація: «Пожежна безпека»; «Пожежогасіння  та аварійно-рятувальні роботи».
«Організація пожежно-рятувальних робіт»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи», кваліфікація «Інженер з пожежної безпеки».

2. Здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності за відповідними напрямами та спеціальностями.

3. Організація навчальної практики, та переддипломної (виробничої) практики (стажування) здобувачів вищої освіти (іноземних слухачів) в практичних підрозділах ГУ(У) ДСНС України.

  1. Навчальна практика здобувачів вищої освіти 2, 3 курсів НУЦЗ України на посаді командира відділення ДПРЧ ГУ(У) ДСНСУ в областях.
  2. Навчальна практика здобувачів вищої освіти 2 курсу НУЦЗ України на посаді пожежного-рятувальника НПРЧ НУЦЗ України.
  3. Практика иностранных слушателей 2, 3 курсов НУГЗУ на должности начальника дежурной смены пожаротушения (командира спасательного взвода)
  4. Індивідуальні заняття практичної підготовки здобувачів вищої освіти 3 курсу НУЦЗ України на посаді командира відділення ДПРЧ ГУ ДСНС України в Харківській області. Харківський гарнізон.
  5. Переддипломна виробнича практика (стажування) здобувачів вищої освіти 4 курсу НУЦЗ України на посаді начальника караулу ДПРЧ ГУ(У) ДСНСУ в областях. практика гарнізони.
  6. Производственая практика (стажировка) иностранных слушателей 4 курса НУГЗУ на должности начальника караула пожарной части.
  7. Індивідуальні заняття практичної підготовки здобувачів вищої освіти 4 курсу НУЦЗ України на посаді начальника караулу ДПРЧ ГУ ДСНС України в Харківській області. Харківський гарнізон.

4. Кафедрою проводяться тренажі для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»