на головну
укррусангл

Для вступників на очну бюджетну форму навчання (курсанти)

Главная » Абітурієнту. З нами ви досягнете успіху! » Алгоритм действий для поступающих » Для вступників на очну бюджетну форму навчання (курсанти)

Особливості прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання на місця державного замовлення
до Національного університету цивільного захисту України у 2017 році.
 
До НУЦЗ України на навчання для здобуття ступеня бакалавра на денній формі навчання за державним замовленням приймаються наступні категорії вступників:
-     громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах і підрозділах ДСНС України, віком від 17 до 25 років, з повною загальною середньою освітою;
-     особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 25 років, з повною загальною середньою освітою;
-     особи рядового і молодшого начальницького служби цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю "Організація та техніка протипожежного захисту", за умови вступу на навчання за спеціальністю 261 "Пожежна безпека".
Вступники, які виявили бажання навчатись в НУЦЗ України за державним замовленням, особисто подають заяву (рапорт) у паперовій формі до органу або підрозділу ДСНС України, найближчого до місця їх постійного проживання, які оформлюють справи вступників, направляють вступників на обов’язкове проходження огляду медичної комісії та психофізіологічне дослідження згідно з нормативно-правовими актами ДСНС України.
Як і у 2016 році, набір на навчання за державним замовленням у НУЦЗ України для здобуття ступеня бакалавра буде здійснюватися з урахуванням спеціалізацій, перелік яких наведений у таблиці.
 
Код
Найменування спеціальності
Найменування спеціалізації
НУЦЗ України
053
Психологія
Екстремальна та кризова психологія
101
Екологія
Екологічна безпека
161
Хімічні технології та інженерія
Радіаційний та хімічний захист
261
Пожежна безпека
Пожежна безпека
263
Цивільна безпека
Цивільний захист
Охорона праці
Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт
Телекомунікаційні системи в управлінні
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
053
Психологія
Екстремальна та кризова психологія
261
Пожежна безпека
Пожежна безпека
263
Цивільна безпека
Цивільний захист
 
В зв’язку з цим, звертаємо Вашу увагу на необхідність, під час написання заяви (рапорту) на вступ на навчання за спеціальністю 263 "Цивільна безпека", обов’язкового зазначення абітурієнтом спеціалізації за якою він би хотів навчатися в університеті.
Вступник має право подати заяву (рапорт) про вступ до НУЦЗ України не більш ніж на чотири спеціальності (спеціалізації).
Як і у попередніх роках, під час подання заяв (рапортів) вступник обов’язково зазначає у кожній заяві (рапорті) пріоритетність цієї заяви (рапорту) відносно інших поданих ним заяв (рапортів), при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.
Враховуючи те, що вступник має право подати не більш дев'яти заяв до вищих навчальних закладів України, пріоритет може бути виражений цифрою від 1 до 9.
У випадку його зарахування на навчання, вступникові буде надано рекомендацію до зарахування за найвищим пріоритетом з числа вказаних ним при поданні заяви (рапорту), при цьому, заяви (рапорти) з нижчим пріоритетом автоматично анулюються.
Таким чином, якщо вступник має тверді наміри щодо вступу до НУЦЗ України в своїй заяві (рапорті) він повинен вказати найвищі пріоритети, а саме 1, 2, 3 та 4.
Пріоритетність, визначена вступником в заяві (рапорті), не може бути змінена протягом вступної кампанії.
Справи осіб, які мають вступати на навчання за освітніми програмами бакалавра на місця державного замовлення, направляються до НУЦЗ України підрозділами роботи з персоналом органів та підрозділів ДСНС України на денну форму навчання - до 1 липня 2017 року
Для вступу до НУЦЗ України вступник подає до приймальної комісії сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 або 2017 роках, що є загальнодержавною вимогою щодо вступу до усіх вищих навчальних закладів України у 2017 році.
Як і у 2016 році для вступу до НУЦЗ України на навчання на місця державного замовлення у 2017 році обов’язковим конкурсним предметом у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання повинна бути "Українська мова та література".
Для осіб, що вступають на навчання до НУЦЗ України на денну форму навчання за державним замовленням обов’язковим є складання вступного екзамену з фізичної підготовки, який буде проведений в університеті, в строки, що визначенні правилами прийому. Результати складання вступного екзамену з фізичної підготовки оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) та враховуються у конкурсі щодо зарахування нарівні з кількістю балів, зазначених у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.
Крім того в сертифікаті повинен бути  наступний предмет:
Для спеціалізації
Конкурсний предмет:
- Екстремальна та кризова психологія;
- Екологічна безпека;
- Охорона праці.
Історія України
- Пожежна безпека;
- Хімічні технології та інженерія;
- Цивільний захист;
- Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт;
- Телекомунікаційні системи в управлінні.
Математика
 
Мінімальна кількість балів з кожного конкурсного предмету повинна складати не менше 100 балів, що складає мінімальну кількість балів, яку вступник може отримати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
Складати вступні випробування з конкурсних предметів в університеті для вступу на денну форму навчання мають право:
- особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
- особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
- особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 25 років з повною загальною середньою освітою (у разі їхнього вступу на денну форму навчання);
- особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 30 років з повною загальною середньою освітою (у разі їхнього вступу на заочну форму навчання).
Такі вступники разом із заявою подають до приймальної комісії документи, що засвідчують їх право на складання вступних іспитів в НУЦЗ України та брати участь у конкурсі тільки за їх результатами.
Копії сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та документа державного зразка про повну загальну середню освіту, і додатка до нього, засвідчені в установленому порядку, окремо від справи вступника, направляються до НУЦЗ України підрозділами роботи з персоналом органів та підрозділів ДСНС України не пізніше 10 липня 2017 року.
Більш детальну інформацію про умови вступу на навчання до НУЦЗ України можливо отримати на офіційних сайтах університету та інституту (http://nuczu.edu.ua та http://fire.ck.ua) у розділі «Абітурієнту» або за телефонами:
(057)707-34-06 – приймальна комісія НУЦЗ України;
(0472)55-09-55 – приймальна комісія ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України;
(057)704-14-32 – Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту (Асоцький Віталій Вікторович).
^ Наверх