на головну
укррусангл

Для вступників на очну бюджетну форму навчання (курсанти)

Главная » Абітурієнту. З нами ви досягнете успіху! » Алгоритм действий для поступающих » Для вступників на очну бюджетну форму навчання (курсанти)

Особливості прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання на місця державного замовлення
до Національного університету цивільного захисту України у 2018 році.
 
 
До НУЦЗ України на навчання для здобуття ступеня бакалавра на денній формі навчання за державним замовленням приймаються наступні категорії вступників:
 
-     громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах і підрозділах ДСНС України, віком від 17 до 
25 років, які здобули повну загальну середню освіту;
-     особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 25 років, які здобули повну загальну середню освіту;
-     особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність).
 
Вступники, які виявили бажання навчатись в НУЦЗ України за державним замовленням, особисто подають заяву (рапорт) у паперовій формі до органу або підрозділу ДСНС України, найближчого до місця їх постійного проживання, які оформлюють справи вступників, направляють вступників на обов’язкове проходження огляду медичної комісії та психофізіологічне дослідження згідно з нормативно-правовими актами ДСНС України.
 
Як і у попередні роки, набір на навчання за державним замовленням у НУЦЗ України для здобуття ступеня бакалавра буде здійснюватися з урахуванням спеціалізацій, перелік яких наведений у таблиці.
 
Код
Спеціальність
Спеціалізація
НУЦЗ України
053
Психологія
Екстремальна та кризова психологія
Робота з персоналом
101
Екологія Екологічна безпека
161
Хімічні технології та інженерія Радіаційний та хімічний захист
261
Пожежна безпека
Пожежна безпека
Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи
263
Цивільна безпека Цивільний захист
Охорона праці
Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт
Телекомунікаційні системи в управлінні
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
261
Пожежна безпека Пожежна безпека
263
Цивільна безпека Цивільний захист
 
В зв’язку з цим, звертаємо Вашу увагу на необхідність, під час написання заяви (рапорту) на вступ на навчання обов’язкового зазначення абітурієнтом спеціалізації  за якою він би хотів навчатися в університеті.
 
Вступник має право подати заяву (рапорт) про вступ до НУЦЗ України не більш ніж на чотири спеціальності (спеціалізації).
Як і у попередні роки, під час подання заяв (рапортів) вступник обов’язково зазначає у кожній заяві (рапорті) пріоритетність цієї заяви (рапорту) відносно інших поданих ним заяв (рапортів), при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

Враховуючи те, що вступник має право подати не більш семи заяв до закладів вищої освіти України, пріоритет може бути виражений цифрою від 1 до 7.
У випадку його зарахування на навчання, вступникові буде надано рекомендацію до зарахування за найвищим пріоритетом з числа вказаних ним при поданні заяви (рапорту), при цьому, заяви (рапорти) з нижчим пріоритетом автоматично анулюються.
 
Таким чином, якщо вступник має тверді наміри щодо вступу до НУЦЗ України в своїй заяві (рапорті) він повинен вказати найвищі пріоритети, а саме 1, 2, 3 та 4.
Пріоритетність, визначена вступником в заяві (рапорті), не може бути змінена протягом вступної кампанії.
Справи осіб, які мають вступати на навчання за освітніми програмами бакалавра на місця державного замовлення, направляються до НУЦЗ України підрозділами роботи з персоналом органів та підрозділів ДСНС України на денну форму навчання до 1 липня 2018 року
Для вступу до НУЦЗ України вступник подає до приймальної комісії сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016, 2017 або 2018 роках, що є загальнодержавною вимогою щодо  вступу до усіх закладів вищої освіти України у 2018 році.
Як і у 2016 та 2017 роках для вступу до НУЦЗ України на навчання на місця державного замовлення у 2018 році обов’язковим конкурсним предметом у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання повинна бути "Українська мова та література".
 
Для осіб, що вступають на навчання до НУЦЗ України на денну форму навчання за державним замовленням обов’язковим є складання вступного екзамену з фізичної підготовки, який буде проведений в університеті, в строки, що визначенні правилами прийому. Результати складання вступного екзамену з фізичної підготовки оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) та враховуються у конкурсі щодо зарахування нарівні з кількістю балів, зазначених у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.
Крім того в сертифікаті повинен бути  наступний предмет:
 
Для спеціалізації
Конкурсний предмет:
- Екстремальна та кризова психологія;
- Робота з персоналом
- Екологічна безпека.
 
Біологія
- Пожежна безпека;
- Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи;
- Хімічні технології та інженерія;
- Цивільний захист;
- Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт;
- Телекомунікаційні системи в управлінні;
- Охорона праці.
Математика
 
Мінімальна кількість балів з кожного конкурсного предмету повинна складати не менше 100 балів, що складає мінімальну кількість балів, яку вступник може отримати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
 
Складати вступні випробування з конкурсних предметів в університеті для вступу на денну форму навчання мають право:
- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
- особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
- особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 25 років з повною загальною середньою освітою (у разі їхнього вступу на денну форму навчання).
Такі вступники разом із заявою подають до приймальної комісії документи, що засвідчують їх право на складання вступних іспитів в НУЦЗ України та брати участь у конкурсі тільки за їх результатами.
Копії сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та документа державного зразка про повну загальну середню освіту, і додатка до нього, засвідчені в установленому порядку, окремо від справи вступника, направляються до НУЦЗ України підрозділами роботи з персоналом органів та підрозділів ДСНС України не пізніше 10 липня 2018 року.
 
Більш детальну інформацію про умови вступу на навчання до НУЦЗ України можливо отримати на офіційних сайтах університету та інституту (http://nuczu.edu.ua та http://fire.ck.ua) у розділі «Абітурієнту» або за телефонами:
(057)707-34-06 – Приймальна комісія НУЦЗ України;
(0472)55-09-55 – Приймальна комісія ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України;
(057)704-14-32 – Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту (Асоцький Віталій Вікторович);
(057)-370-06-85 – Сектор по роботі з перемінним складом НУЦЗ України (Петров Андрій Олександрович).
 
 
^ Наверх