на головну
укррусангл

Збірник наукових праць ПНС

Главная » » Збірник наукових праць ПНС
Видання засноване у 2005 році.

Наведені результати наукових досліджень у галузі забезпечення цивільного захисту. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення системи цивільної оборони, що відображають сучасні методи підвищення ефективності цивільного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників цивільного захисту, професорсько-викладацького складу, ад’юнктів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (відповідальний редактор),
 • д-р техн. наук, проф. Е.В. Бодянський,
 • д-р хім. наук, проф. В.Д. Калугін,
 • д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк,
 • д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова,
 • д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко,
 • д-р техн. наук, проф. О.М. Ларін,
 • д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. В.Б. Рабухін,
 • д-р техн. наук, проф. В.В. Соловей,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. О.П. Созник,
 • д-р техн. наук, проф. І.Б. Туркін,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. С.В. Яковлєв,
 • д-р техн. наук, проф. Р.А. Яковлєва

Рецензенти:  д-р техн. наук, проф. О.Н. Фоменко, д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко

Технічний редактор: О.Ю. Кірочкін  (тел. 707-34-69)

^ Наверх