на головну
укррусангл

Збірник наукових праць ППБ

Главная » » Збірник наукових праць ППБ
Видання засноване у 1997 році. Включене до переліку видань ВАК України (наказ № 1-03/8 від 11.10.2000 р.).

Наведені результати наукових досліджень у галузі пожежної безпеки. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення пожежної безпеки, що відображають сучасні методи підвищення ефективності протипожежного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників пожежної охорони, професорсько-викладацького складу, ад’юнктів, слухачів та курсантів пожежно-технічних навчальних закладів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (головний редактор збірки),
 • д-р техн. наук, проф. О.П. Алексієв,
 • д-р техн. наук, проф. А.С. Беліков,
 • д-р техн. наук,  проф. Е.В. Бодянський,
 • д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк,
 • д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова,
 • д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко,
 • д-р техн. наук, проф. О.М. Ларін,
 • д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач,
 • д-р хім. наук, проф. В.Д. Калугін,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. О.П. Сознік,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. С.В. Яковлєв.

Рецензенти:  д-р техн. наук, проф. О.Н. Фоменко, д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко.

Технічний редактор: к.т.н. Р.В. Корнієнко  (тел. 707-34-90).

^ Наверх