на головну
укррусангл

Спеціалізовані Вчені ради

Главная » » Спеціалізовані Вчені ради
З 1997 року Університет має власну базу для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Згідно з наказом № 715 від 03.12.97 р. Вищої Атестаційної комісії України в нашому навчальному закладі була створена спеціалізована вчена рада К64.707.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02-пожежна безпека. Головою спеціалізованої вченої ради був призначений доктор технічних наук, професор Абрамов Ю.А. У лютому 1998 року в стінах Університету відбувся перший захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Пожежна безпека".

У травні 2005 року згідно з наказом Вищої Атестаційної комісії України № 22/10нт від 11.05.2005 р. в Університеті відбулося відкриття спеціалізованої вченої ради Д64.707.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.02-пожежна безпека. Розширення завдань нашої служби зумовило розширення повноважень  спеціалізованої вченої ради та надання їй права розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.02.03-цивільна оборона. А в 2006 році в Університеті почала роботу спеціалізована вчена рада К64.707.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах (Згідно з наказом Вищої Атестаційної комісії України № 297 від 13.06.2006 р.). За час функціонування спеціалізованих вчених рад в Університеті було захищено близько 50 дисертаційних робіт, що є показником високого рівня розвитку наукових досліджень.

Спеціалізована вчена рада Д64.707.01

(Голова – доктор технічних наук, професор Абрамов Юрій Олексійович)
Паспорт спеціальності 21.06.02-пожежна безпека
Паспорт спеціальності 21.02.03-цивільна оборона

Спеціалізована вчена рада К64.707.02

(Голова – доктор психологічних наук, професор Тимченко Олександр Володимирович)
Паспорт спеціальності 19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах

Голова спеціалізованої вченої ради К 64.707.02 – доктор психологічних наук, професор Тімченко Олександр Володимирович
т. 8(057)700-56-82       e-mail: psylab@nuczu.edu.ua

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.707.02 – кандидат психологічних наук, доцент Христенко Віталій Євгенович
т. 8(057)700-56-82      e-mail: psylab@nuczu.edu.ua

^ Наверх