на головну
укррусангл

Научное общество молодых ученых

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету є частиною системи громадського самоврядування університету.
Наукове товариство – добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.
З 1998 року в нашому навчальному закладі працюють наукові товариства молодих вчених. Робота наукового товариства організована згідно Положення про наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених Національного університету цивільного захисту України затвердженого наказом університету № 91 від 22.04.2015 року.
 
Основні завдання наукового товариства
 
Розвиток наукової творчості молоді, формування в неї самостійних навичок організації та проведення наукових досліджень.
 
Надання науково-педагогічним працівникам університету допомоги у вирішенні наукових проблем.
 
Участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, конкурсів наукових робіт.
 
Популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності.
 
Сприяння підвищенню якості наукових досліджень та обміну інформацією між молодими вченими.
 
Склад наукового товариства у 2016-2017 навчальному році затверджений наказом університету № 183 від 26.09.2016 року.
 
Координує роботу наукового товариства лейтенант служби цивільного захисту Горінова Вікторія Валеріївна.
 
Для вирішення завдання виховання та підготовки молодих наукових кадрів для науково-дослідної та викладацької діяльності з числа курсантів, студентів і молодих співробітників, а також з метою поглиблення курсантами та студентами знань спеціальних дисциплін в університеті створена Рада молодих вчених, склад якої затверджено наказом університету № 193 від 07.10.2016 року.
 

^ Наверх