на головну
укррусангл

Коллектив отдела

Рибка Євгеній Олексійович, заступник начальника центру – начальник відділу організації науково-дослідної роботи, кандидат технічних наук, майор служби цивільного захисту (тел.: 063-315-01-48)

Освіта

2008 р. – закінчив Національний університет цивільного захисту України з відзнакою і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Пожежна безпека» та здобув кваліфікацію магістра науково-педагогічного спрямування.

2012 р. – закінчив ад’юнктуру Національного університету цивільного захисту України.

2013 р. – захистив дисертацію за темою «Підвищення ефективності випробувань зразків залізобетонних і металевих будівельних конструкцій на етапі забезпечення їх вогнестійкості» у Національному університеті цивільного захисту України на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.02– «Пожежна безпека».

Карпець Костянтин Михайлович,  провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки, кандидат географічних наук, доцент, старший лейтенант служби цивільного захисту (тел.: 097-736-18-74)

Освіта

2006 р. – закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна з відзнакою і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію магістра екології та охорони навколишнього середовища, викладача.

2009 р. – закінчив аспірантуру Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

2011 р. – захистив дисертацію за темою «Забруднення та самоочищення постійних водотоків м. Харків» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

2016 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

Горінова Вікторія Валеріївна, старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи, кандидат наук з державного управління, лейтенант служби цивільного захисту (тел.: 095-423-02-96)

Освіта

2004 р. – закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, отримавши кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Міжнародна економіка». 

2009 р. – закінчила магістратуру державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з відзнакою за спеціальністю «Державне управління» та здобула кваліфікацію магістра державної служби. 

2014 р. – захистила дисертацію за темою «Механізми державного регулювання розвитку депресивних регіонів в Україні» у Національному університеті цивільного захисту України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління».

Качур Тарас Валентинович, науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи, лейтенант служби цивільного захисту (тел.: 096-679-51-54)

Освіта

2016 р. – закінчив Національний університет цивільного захисту України з відзнакою і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Пожежна безпека» та здобув кваліфікацію магістра науково-педагогічного спрямування.

Поспєлов Борис Борисович, науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи, доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної організації управління надзвичайними ситуаціями (TIEMS) (тел.: 050-303-84-45)

Освіта

1971 р. – закінчив Київське інженерно-авіаційне військове училище ВПС і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Радіотехнічні засоби пілотованих повітряних і космічних літальних апаратів» та здобув кваліфікацію військового інженера з радіотехніки.

1979 р. – захистив дисертацію за темою «Спеціальна» в Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – «Озброєння та військова техніка».

1987 р. – Рішенням Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР присвоєно вчене звання доцента кафедри засобів навігації.

2007 р. – захистив дисертацію за темою «Адаптація авіаційних радіотехнічних систем в умовах ситуаційної невизначеності» в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.12.17 – «Радіотехнічні та телевізійні системи».

2011 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри телекомунікаційних систем.

Гнатенко Наталія Вікторівна, фахівець відділу організації науково-дослідної роботи (тел.: 050-230-02-43)

Освіта

2012 р. – закінчила Національний університет цивільного захисту України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога.
 

^ Наверх