на головну
укррусангл

Самоврядування

В Національному університеті цивільного захисту України та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке об’єднує всіх студентів (курсантів) університету та є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів (курсантів) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів (курсантів), а також брати участь в управлінні університетом.

Студентська рада Університету:

1) бере участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому Статутом Університету;
2) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
3) проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
4) бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
5) захищає права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються в Університеті;
6) приймає рішення, що регламентують її організацію та діяльність;
7) бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках;
8) вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
9) виконує інші функції, передбачені Положенням.

За погодженням із студентською радою Університету приймаються рішення про:
1) відрахування студентів (курсантів) з Університету та їх поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
3) переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
4) призначення заступника декана факультету, проректора Університету;
5) поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку.

 

Самоврядування | Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ, УЦЗУ, АЦЗУ, АПБУ, ХІПБ, ХПТУ) | ДСНС України


^ Наверх