на головну
укррусангл

Самоврядування

В Національному університеті цивільного захисту України та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке об’єднує всіх студентів (курсантів) університету та є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів (курсантів) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів (курсантів), а також брати участь в управлінні університетом.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської (курсантської) групи, курсу, факультету, гуртожитку, університету. Усі студенти (курсанти) університету мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі органи студентського самоврядування.

Вищим органом студентського самоврядування Національного університету цивільного захисту України є Конференція студентів (курсантів) університету.

Робочими органами студентського самоврядування курсу, гуртожитку, факультету, університету є студентські ради, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів) курсу, гуртожитку, факультету, університету.

До повноважень студентської ради університету належить:
1) участь в управлінні університетом у порядку, встановленому статутом Національного університету цивільного захисту України;
2) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
3) проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
4) участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
5) захист прав та інтересів студентів (курсантів), які навчаються в університеті;
6) прийняття рішень, що регламентують її організацію та діяльність;
7) участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів (курсантів) у гуртожитках;
8) внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм;
9) внесення пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів (курсантів).

За погодженням із студентською радою університету приймаються рішення про:
1) відрахування студентів (курсантів) з університету та їх поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
3) переведення осіб, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням.
 

Самоврядування | Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ, УЦЗУ, АЦЗУ, АПБУ, ХІПБ, ХПТУ) | ДСНС України

Представники ради студентського самоврядування НУЦЗУ стали учасниками відкритої дискусії

Представники ради студентського самоврядування НУЦЗУ стали учасниками відкритої дискусії

Днями у Палаці Праці відбулась відкрита дискусія з теми «Діалог між поліцією та студентами. Чесна розмова віч-на-віч», ініціатором якої став Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Діяльність та інтелектуальні здібності активістів студентського самоврядування НУЦЗУ високо оцінили на Всеукраїнському форумі

Діяльність та інтелектуальні здібності активістів студентського самоврядування НУЦЗУ високо оцінили на Всеукраїнському форумі

12-13 жовтня на базі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди відбувся Всеукраїнський форум «Студентське самоврядування – простір для модернізації освіти України»

Всі новини

s
^ Наверх