на головну
укррусангл

Самоврядування

В Національному університеті цивільного захисту України та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке об’єднує всіх студентів (курсантів) університету та є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів (курсантів) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів (курсантів), а також брати участь в управлінні університетом.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської (курсантської) групи, курсу, факультету, гуртожитку, університету. Усі студенти (курсанти) університету мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі органи студентського самоврядування.

Вищим органом студентського самоврядування Національного університету цивільного захисту України є Конференція студентів (курсантів) університету.

Робочими органами студентського самоврядування курсу, гуртожитку, факультету, університету є студентські ради, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів) курсу, гуртожитку, факультету, університету.

До повноважень студентської ради університету належить:
1) участь в управлінні університетом у порядку, встановленому статутом Національного університету цивільного захисту України;
2) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
3) проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
4) участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
5) захист прав та інтересів студентів (курсантів), які навчаються в університеті;
6) прийняття рішень, що регламентують її організацію та діяльність;
7) участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів (курсантів) у гуртожитках;
8) внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм;
9) внесення пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів (курсантів).

За погодженням із студентською радою університету приймаються рішення про:
1) відрахування студентів (курсантів) з університету та їх поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
3) переведення осіб, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням.
 

Самоврядування | Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ, УЦЗУ, АЦЗУ, АПБУ, ХІПБ, ХПТУ) | ДСНС України

22 Push up Challenge – Національного університету цивільного захисту України

22 Push up Challenge – Національного університету цивільного захисту України

Курсанти НУЦЗУ приєдналися до акції у підтримку ветеранів АТО. 24 січня у Національному університеті цивільного захисту України відбувся флешмоб “22 Push Up Challenge” , до якого приєдналися курсанти факультету пожежної безпеки навчального закладу.

Представники ради студентського самоврядування НУЦЗУ стали учасниками відкритої дискусії

Представники ради студентського самоврядування НУЦЗУ стали учасниками відкритої дискусії

Днями у Палаці Праці відбулась відкрита дискусія з теми «Діалог між поліцією та студентами. Чесна розмова віч-на-віч», ініціатором якої став Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Всі новини

s
^ Наверх