Науково-практична конференція
26-27 червня 2007 року, Університет цивільного захисту України (м.Харків)
Оргкомітет
Програма конференції
Секції
Веб-камера
Фотогалереі
Місце проведення

Секції круглого столу

ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Керівники:

Квашук В.П. – директор Департаменту цивільного захисту МНС України

Марченко Г.Б. – директор Департаменту управління рятувальними силами МНС України

1. Абрамов Ю.О., Тютюник В.В., Шевченко Р.І. Проблеми та
перспективи моніторингу надзвичайних ситуацій

2. Антонюк Л.О. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Житомирської області

3. Бондарєв Є.О. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних підприємствах

4. Бондаренко А.Ю. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Донецької
області

5. Борисова Т.І. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на життя і здоров’я людей та довкілля

6. Братко Е.П. Організація цивільного захисту, шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на прикладі Чернівецької
області

7. Бутківський В.В. Проблемні питання, пов’язані з плануванням заходів оперативного реагування органів управління і аварійно-рятувальних сил ланок ЄДС ЦЗ на загрози виникнення НС та ліквідації їх наслідків

8. Бутківський В.В. Проблемні питання з питань організації та
проведення рятувальних робіт особовим складом
пожежно-рятувальних підрозділів

9. Васильченко А.Ю. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Одеської області

10. Васильченко О.В. Застосування у висотних будівлях технічних засобів евакуації

11. Волик Г.Б. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на прикладі Сумської області

12. Герговський В.С. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі
Чернігівської області

13. Грушовінчук В.В. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Волинської області

14. Зосімов В.П., Касьянов О.В. Оптимізація комплексної оцінки територіального ризику для планування евакуації населення

15. Калиновский А.Я., Созник А.П. Глобальная и локальная модели распространения ландшафтного пожара

16. Касьянов О.В. Формування регіонального сценарію розвитку
надзвичайних ситуацій

17. Костюк М.В. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на прикладі Рівненської області

18. Кутявин А.Г. Ликвидация последствий землетрясений

19. Куц Ю.О., Приходько Р.В. Сутність концепції захисту населення і територій у випадку загрози і виникнення надзвичайних ситуацій

20. Кучеренко Ю.Ф., Гузько О.М., Щербак Г.В. Вдосконалення
системи управління силами і засобами МНС України при проведенні авіаційних робіт з пошуку і рятування

21. Лепський О.М. Проблема утилізації непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів, сучасні методи її вирішення

22. Лукавий Є.Т. Організація цивільного захисту, шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Тернопільської області

23. Манільчук А.В. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Хмельницької області

24. Манільчук А.В. Матеріально-технічне забезпечення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

25. Мусіловський І.М. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі
Івано-Франківської області

26. Мусіловський І.М. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Івано-Франківської області

27. Недобітков О.А. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі міста Севастополя

28. Неклонський І.М. Здійснення взаємоузгодженого комплексу організаційних та практичних дій щодо проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах зберігання вибухових речовин

29. Одарюк П.В. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Харківської області

30. Орліковський А.І. Шляхи підвищення ефективності заходів з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на прикладі Полтавської області

31. Пікуль О.В. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Херсонської області

32. Поступальський М.І. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Миколаївської області

33. Селеєнко Є.Є., Щербак Г.В. Застосування радіолокаційного методу при розмінуванні

34. Сухорученков Г.Н. Организация гражданской защиты. Пути повышения эффективности мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на
примере Луганской области

35. Туркевич О.Б. Шляхи підвищення ефективності заходів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на прикладі Київської області

36. Туряниця М.М. Організація цивільного захисту. Шляхи підвищення ефективності заходів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Закарпатської області

37. Федорчак В.В. Шляхи підвищення ефективності заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прикладі Кіровоградської області

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

Керівники:

Андрієнко В.М. – начальник Державного департаменту пожежної безпеки МНС України

Стоєцький В.Ф. – начальник Державної інспекції
цивільного захисту та техногенної безпеки МНС
України

1. Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Минимизация ущерба от пожара в резервуарных парках с нефтепродуктами

2. Антонюк Л.О. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на прикладі Житомирської області

3. Бондаренко А.Ю. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на прикладі Донецької області

4. Бутківський В.В. Проблемні питання у сфері законодавчо-нормативної бази з питань утримання захисних споруд цивільної
оборони

5. Бутківський В.В. Проблемні питання з питань вдосконалення
роботи органів держпожнагляду

6. Бутківський В.В. Проблемні питання у сфері профілактичної роботи на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах

7. Буц Ю.В., Безсонний В.Л. Системний підхід до нормативного регулювання радіаційної безпеки населення і територій (на прикладі радіоактивних відходів)

8. Волик Г.Б. Підвищення ефективності профілактичних заходів з пожежної безпеки на прикладі Сумської області

9. Гелебан І.І. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на прикладі Одеської області

10. Гопак Н.Ф. Вопросы взаимодействия производителей продукции противопожарного назначения и структурных подразделений МЧС
Украины

11. Грушовінчук В.В. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів пожежної безпеки на прикладі Волинської області

12. Дерев’янко О.А. Стан і перспективи підготовки фахівців в галузі пожежної автоматики

13. Довженко І.Г., Кулаков О.В., Солодовніков І.О. Сучасний стан та перспективний підхід до нормування вимог безпеки до кабельної продукції в Україні

14. Докучаєв В.П., Фещенко А.Б., Щербак Г.В. Напрямки розвитку системи інформування та оповіщення населення про загрозу і
виникнення надзвичайних ситуацій

15. Істомін І.М. Профілактичні заходи цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки

16. Квітковський Ю.В. Підвищення захисних властивостей споруд цівільної оборони

17. Ковальов П.А., Стрілець В.М. Вдосконалення методики розрахунку часу роботи в ізолюючих апаратах

18. Костюк М.В. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на прикладі Рівненської області

19. Лепський О.М. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243

20. Лепський О.М. Підвищення ефективності профілактичних заходів з пожежної безпеки на окремих підприємствах, установах та в закладах

21. Лукавий Є.Т. Шляхи підвищення ефективності  профілактичних заходів пожежної та техногенної безпеки на прикладі Тернопільської області

22. Манільчук А.В. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту та техногенної безпеки на прикладі Хмельницької області

23. Манільчук А.В. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів пожежної безпеки на прикладі Хмельницької області

24. Михайлюк О.П., Олійник В.В. До питання ідентифікації та
декларування безпеки об’єктів підвищенної небезпеки

25. Недобітков О.А. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів пожежної безпеки на прикладі міста Севастополя

26. Недобітков О.А. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту та техногенної безпеки на прикладі міста Севастополя

27. Одарюк П.В. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на прикладі Харківської області

28. Одарюк П.В. Інформаційно-диспетчерська служба допомоги
населенню за номером телефону "112"

29. Олійник О.Л. Проблемні питання пожежної безпеки висотних будівель

30. Орліковський А.І. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на прикладі Полтавської області

31. Пікуль О.В. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на прикладі Херсонської області

32. Попов І.І., Пономар В.В., Фесенко Г.В. До питання щодо
удосконалення мобільних засобів моніторингу надзвичайних ситуацій

33. Поступальський М.І. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів з питань пожежної безпеки на прикладі Миколаївської області

34. Поступальський М.І. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів з питань техногенної безпеки на прикладі Миколаївської області

35. Сухорученков Г.Н. Пути повышения эффективности профилактических мероприятий гражданской защиты, пожарной и техногенной
безопасности на примере Луганской области

36. Туркевич О.Б. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на прикладі Київської області

37. Туркевич О.Б. Шляхи забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних
речовин

38. Удянський М.М. Окремі питання щодо вдосконалення нормативної бази для наглядово-профілактичної роботи

39. Федорчак В.В. Шляхи підвищення ефективності профілактичних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на прикладі Кіровоградської області

40. Фещенко А.Б., Селевко С.М., Щербак Г.В. Удосконалення інформаційно-аналітичної системи цивільного захисту та інформатизації процесів реагування на надзвичайні ситуації

41. Чернуха А.М., Петухова О.А. Проблемні питання контролю за
станом джерел протипожежного водопостачання

42. Щербак Г.В., Аксінін М.Ю. Підвищення ефективності мереж радіозв’язку управління, оповіщення і взаємодії підрозділів МНС
України

ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  ГАЛУЗЕВА ОСВІТА І НАУКА

Керівники:

Болотських М.В. – директор Департаменту освіти, науки та прогнозування МНС України

Шевченко І.О. – директор Департаменту кадрової політики МНС України

1. Аветисян В.Г., Бондар В.В., Сенчихін Ю.М. Проблеми підготовки курсантів до проведення аварійно-рятувальних робіт

2. Альбощій О.В. Підвищення рівня економічної підготовки випускників навчальних закладів МНС України як фактор забезпечення ефективної діяльності

3. Андронов В.А., Третьяков О.В. Особливості організації самостійної роботи курсантів в умовах кредитно-модульної системи навчання

4. Антонюк Л.О. Організація кадрового забезпечення на прикладі Житомирської області. Галузева освіта і наука

5. Бондаренко А.Ю. Організація кадрового забезпечення в підрозділах головного управління МНС України в Донецькій області

6. Борисова Н.П. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку психологічного забезпечення діяльності МНС України на прикладі
Луганської області

7. Бутківський В.В. Стан роботи з питань підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах МНС України

8. Бухтіяров М.В. Сучасний стан та перспективи розвитку служби психологічного забезпечення МНС України в Дніпропетровській
області

9. Вареник В.В., Кришталь М.А. Визначення професійно важливих якостей працівників державного пожежного нагляду

10. Волик Г.Б. Організація кадрового забезпечення на прикладі
Сумської області. Галузева освіта і наука

11. Волков Д.В. Сучасний стан та перспективи розвитку психологічного забезпечення діяльності МНС України на прикладі Миколаївської області

12. Галь Н.В. Сучасний стан та перспективи розвитку служби
психологічного забезпечення МНС України в Волинській області

13. Говаленков С.В. Впровадження модульних технологій навчання

14. Говорущак М.Г. Актуальні питання підготовки фахівців у
Вінницькому вищому професійному училищі цивільного захисту

15. Гаряча Н.В. Психологічне супроводження службової діяльності

16. Грушовінчук В.В. Збільшення чисельності пожежно-рятувальних підрозділів

17. Грушовінчук В.В. Нормативно-правові акти у сфері кадрової
політики міністерства

18. Дідух І.М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку служби
психологічного забезпечення в МНС України на прикладі Львівської області

19. Дишкант О.В. Проблемні питання розвитку служби психологічного забезпечення МНС України на прикладі Херсонської області

20. Доценко Н.А. Психологічне забезпечення діяльності МНС України на прикладі Одеської області

21. Жернокльов К.В., Трегубов Д.Г. Дистанційне навчання в системі МНС України

22. Зосімов В.П. Реалізація державної політики у сфері цивільного
захисту

23. Ісаченко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку психологічної служби структурних підрозділів МНС України на прикладі Київської області

24. Калугін В.Д., Кірєєв О.О., Тарасова Г.В. Проблеми забезпечення військово-професійної спрямованості фундаментальних, професійно-орієнтованих і вибіркових хімічних дисциплін базової підготовки спеціалістів для органів та підрозділів МНС України за спеціальностями «пожежна безпека» та «цивільний захист» з урахуванням вимог болонського протоколу

25. Комяк В.М., Назаров О.О., Уваров Ю.В., Соболь О.М. Підвищення ефективності кадрового забезпечення підрозділів МНС України

26. Костюк М.В. Створення підрозділів місцевої пожежної охорони

27. Костюк М.В. Організація кадрового забезпечення на прикладі
Рівненської області. Галузева освіта і наука

28. Кригер Л.Л. Проблеми психологічного забезпечення діяльності МНС України на прикладі Рівненської області

29. Кулєшов М.М. Модель керівника служби цивільного захисту

30. Лєбєдєва С.Ю., Гонтаренко Л.О. Використання психотренінгових технологій у психологічному забезпечення діяльності служби екстреного виклику „112” МНС України

31. Лепський О.М. Організація кадрового забезпечення діяльності
підрозділів МНС України

32. Лукавий Є.Т. Збільшення чисельності інспекторського складу
Державного пожежного нагляду підрозділів

33. Лукавий Є.Т. Збільшення чисельності пожежно-рятувальних підрозділів

34. Мазилин А.Н. Актуальные проблемы кадрового обеспечения

35. Максимченко Ю.О. Сучасний стан та перспективи розвитку служби психологічного забезпечення МНС України в Харківській області

36. Мамедова І.А., Бичев А.П. Індивідуально-психологічні властивості співробітників оперативно-рятувальних підрозділів та їх вплив на стресостійкість

37. Манільчук А.В. Організація кадрового забезпечення на прикладі Хмельницької області. Галузева освіта та наука

38. Миронець С.М. Негативні психічні стани рятувальників: їх
виявлення та корекція

39. Михайлов В.М. Дослідження проблем економіки катастроф і управління ризиками у природо-техногенній сфері

40. Мусіловський І.М. Організація кадрового забезпечення на прикладі Івано-Франківської області. Галузева освіта і наука

41. Назаров О.О. До проблеми розбудови структури підготовки фахівців для сфери цивільного захисту

42. Недобітков О.А. Організації кадрового забезпечення на прикладі міста Севастополя. Галузева освіта і наука

43. Одарюк П.В. Організація кадрового забезпечення на прикладі
Харківської області. Галузева освіта і наука

44. Олійник В.Є. Проблеми та перспективи розвитку психологічного забезпечення діяльності МНС України на прикладі Запорізької області

45. Орліковський А.І. Морально-психологічний клімат підрозділу оперативно-рятувальної служби. Допомога керівнику в його оздоровленні

46. Палагутін І.А. Шляхи вдосконалення діяльності служби психологічного забезпечення ГУ МНС України в Львівській області

47. Пікуль О.В. Організація кадрового забезпечення

48. Поступальський М.І. Функціональне навчання та курсова підготовка слухачів в навчально-методичному центрі цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області

49. Поступальський М.І. Сучасні тенденції розвитку напрямків
досліджень причин виникнення надзвичайних ситуацій та подій

50. Решетняк С.В. Морально-психологічне забезпечення підрозділів оперативно-рятувальної служби щодо виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру

51. Рихліцький І.А. Завершення реформування системи цивільного
захисту в державі

52. Рябініна О.В. До питань стратегії викладання гуманітарних курсів у ВНЗ МНС України

53. Садковой В.П., Кривцова В.И., Абрамов Ю.А. Система подготовки специалистов высшей квалификации в Университете гражданской
защиты Украины

54. Сайчук И.В., Шаршанов А.Я. Лабораторна работа як приклад
проведення наукового дослідження

55. Селевко С.М., Селеєнко Є.Є., Щербак Г.В. Принципи побудови цифрової телекомунікаційної мережі МНС України

56. Сенчихін Ю.М., Дерев’янко І.Г., Бабенко О.В. Тактичні навчання – вища форма тактичної підготовки особового складу МНС України

57. Сергієнко М.Г. Страховий фонд документації України – невід’ємний єлемент національної безпеки

58. Середа Г.Д. Психічна саморегуляція у підготовці фахівців МНС України до діяльності в складних умовах

59. Сімонов О.А. Основні цілі підтримки управлінських рішень щодо ліквідації аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних речовин на території області

60. Стеценко О.И. Внедрение компьютерной нейросети в качестве экспертной системы для моделирования развития лесных пожаров и их ликвидации

61. Стрілець В.М. Перспективи вдосконалення дослідницького
характеру командно-штабних навчань

62. Сухорученков Г.Н. Организация кадрового обеспечения на примере Луганской области. Отраслевое образование и наука

63. Тімченко О.В., Христенко В.Є., Лєбєдєв Д.В. Перспективи
розвитку служби психологічного забезпечення МНС України

64. Трегубов Д.Г., Жернокльов К.В., Трегубова І.М. Розвиток
здібностей до адаптації як необхідна складова виховання дієздатного працівника МНС України

65. Туркевич О.Б. Організація кадрового забезпечення. Загальні
питання

66. Туркевич О.Б. Організація кадрового забезпечення. Збільшення
чисельності підрозділів

67. Туркевич О.Б. Організація кадрового забезпечення. Фінансування підрозділів

68. Туркевич О.Б. Організація кадрового забезпечення. Якість
комплектування підрозділів

69. Туркевич О.Б. Організація кадрового забезпечення на прикладі Київської області. Галузева освіта та наука

70. Фалєєва Ю.О. Проблеми психологічного забезпечення діяльності МНС України та захисту населення на прикладі Полтавської області

71. Федорчак В.В. Проведення профорієнтаційної роботи
територіальними органами управління МНС України в областях

72. Цокало М.М. Форми та методи надання психологічної допомоги під час перебування працівників у кризових, екстремальних ситуаціях

73. Чечоткін М.О. Шляхи удосконалення державного управління у сфері цивільного захисту

74. Шайхлісламов З.Р. Значущість та основа психологічної підготовки особового складу оперативно-рятувальних підрозділів МНС України

75. Шапар В.Б. Концепція підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації керівників служб психологічного забезпечення МНС
України

76. Шевчук В.П. Удосконалення роботи служби психологічного
забезпечення МНС України на прикладі Одеської області

Copyright © 2007 Університет цивільного захисту України