на головну
укррусангл

Методична та видавнича діяльність

-    Физика. Справочник. Разделы: Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика. Постоянный ток.


-    Фізика. Розділи: Механіка. Молекулярна фізика і термодинамика. Електростатика. Постійний струм. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.


-    Высшая математика. Разделы: Обыкновенные дифференциальные уравнения, ряды, комплексные числа, операционное исчисление. Методические указания по выполнению контрольных работ.


-    Вища математика. Розділ: Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт.


-    Математичні методи в психології. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни.


-    Таблиці функцій та критичних точок розподілу. Теорія ймовірностей. Математична статистика. Математичні методи в психології.


-    Математична статистика. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни.


-    Вища математика. Розділи: Інтегральне числення, функції кількох змінних, диференціальні рівняння, комплексні числа, операційне числення. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт.


-    Вища математика. Розділи: Лінійна і векторна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне числення. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт.


-    Л.І. Білоусова, М.М. Горонескуль. Курс вищої математики в середовищі MAPLE. Навчальний посібник.


-    В.К. Мунтян, О.Г. Підгорний. Вища математика. Практикум. Навчальний посібник


-    І.С. Агапова, О.П. Сознік. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник.


 

^ Наверх