на головну
укррусангл

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки є провідним структурним підрозділом факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

 

Вона є гарантом виконання профільних спеціалізованих освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за:

- освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр» у галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» (спеціалізація – «Екологічна безпека»);

- освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація – «Охорона праці»);

 

На кафедрі працює 11 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор наук, 1 кандидат наук.


 

Метою діяльності кафедри є забезпечення високоякісної професійної підготовки фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями):

- за освітнім ступінем «бакалавр»:

- за освітнім ступенем «магістр»:

^ Наверх