на головну
укррусангл

Історія створення

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки була створена у серпні 2004 року. Метою створення кафедри було відокремлення спеціального навчального підрозділу з питань цивільної та екологічної безпеки, як актуальних напрямів в умовах сучасності, що забезпечувало б високий рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти Університету з використанням відповідної навчальної матеріальної бази.

За час існування кафедри нею керували:

  • Катков Михайло Васильович - кандидат технічних наук, доцент (2004 р.);
  • Буц Юрій Васильович – кандидат географічних наук, доцент (2005-2010 р.р.);
  • Андронов Володимир Анатолійович – полковник служби цивільного захисту, доктор технічних наук, професор (2010-2012 р.р.);
  • Васюков Олександр Євгенович – доктор хімічних наук, професор (з вересня 2012 р. до жовтня 2014 р.);
  • Артем'єв Сергій Робленович – кандидат технічних наук, доцент ( з 1 листопада 2014 року).

У період 2004-2009 р.р. кафедра мала назву - кафедра безпеки життєдіяльності та екології та була структурним підрозділом факультету цивільного захисту населення і територій (нині - факультет пожежної безпеки).

З 1 вересня 2009 року кафедра змінила назву на - кафедру охорони праці та техногенно-екологічної безпеки та увійшла до складу факультету техногенно-екологічної безпеки.

Нині кафедра випускає фахівців:

за спеціальностями:

«Цивільна безпека» – спеціалізація «Охорона праці» денна та заочна форми навчання, освітній ступінь «бакалавр» (4 роки навчання) та «магістр» (1,5 роки навчання);

«Екологія» (спеціалізація – «Екологічна безпека»), освітній ступінь «бакалавр» (4 роки навчання) та «магістр» (1,5 роки навчання), денна та заочна форми навчання.

 

Аудиторний фонд кафедри складає 7 приміщень, з яких 2 навчальні лабораторії та 5 спеціалізованих аудиторій.

^ Наверх