на головну
укррусангл

Матеріально-технічна база

Аудиторний фонд кафедри складає 7 приміщень, з яких 2 навчальні лабораторії та 5 спеціалізованих аудиторій.

Лабораторія «Охорони праці»

Призначена для підготовки фахівців за спеціальністю «Цивільна безпека» (спеціалізаціями – «Охорона праці», «Експертиза охорони праці та професійних ризиків») та проведення лабораторних робіт за зазначеними спеціалізаціями.

Лабораторія оснащена сучасним устаткуванням, приладами та пристроями безпеки, підручниками, спеціалізованими періодичними виданнями, плакатами, стендами, відеоматеріалами, зразками засобів індивідуального та колективного захисту, знаками безпеки, що застосовуються на підприємствах, та високоточним обладнанням як для проведення навчальних лабораторних робіт, так і для окремих досліджень у рамках роботи студентського наукового товариства.

Навчальна еколого-аналітична лабораторія

Призначена для підготовки фахівців за спеціальністю «Екологія» (спеціалізацією – «Екологічна безпека»). Навчальна еколого-аналітична лабораторія оснащена сучасним та високоточним обладнанням як для проведення навчальних лабораторних робіт, так і для окремих досліджень властивостей води та ґрунтів у рамках роботи студентського наукового товариства. В аудиторії проводяться лекції, семінарські, лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Моніторинг довкілля», «Ґрунтознавство» та «Гідрологія». Лабораторія в повному обсязі забезпечена сучасним обладнанням, що дозволяє проводити необхідні дослідження та визначення в рамках навчального процесу, а також знайомить курсантів і студентів з усіма стадіями хімічного аналізу об’єктів навколишнього середовища.

   

 

Спеціалізовані навчальні аудиторії з охорони праці

Створені відповідно до рекомендацій з охорони праці та промислової безпеки України щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, як відповідний прототип. Відповідно до Рекомендацій оснащення таких навчальних аудиторій містить:

  • відповідний бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємств з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали;
  • наочні посібники, плакати, стенди, схеми, відеоматеріали;
  • зразки засобів індивідуального та колективного захисту;
  • знаки безпеки, що застосовуються на підприємствах, прилади та пристрої безпеки.
^ Наверх