на головну
укррусангл

Методична та видавнича діяльність

Безпека життєдіяльності: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та завдання до виконання контрольної роботи Основи охорони праці: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та завдання до виконання контрольної роботи

Державне управління охороною праці та техногенною безпекою

Курс лекцій 

Державне управління охороною праці та техногенною безпекою: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць:

Курс лекцій

Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць:

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві:

Курс лекцій 

Ергономіка робочих місць: Курс лекцій

Промислова екологія:

Курс лекцій. Ч. І 

Ландшафтна екологія: Методичні вказівки для виконання курсової роботи
Екологія надзвичайних ситуацій: Курс лекцій  Організація ліквідації екологічних наслідків надзвичайних ситуацій: Курс лекцій 

Екологія:

Курс лекцій 

Діяльність Міжнародної організації праці:

Курс лекцій 

Екологічна безпека:

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: Практикум. Лабораторні роботи 
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: Методичні рекомендації щодо організації і проведення виїзної навчальної практики зі студентами 2-го курсу за напрямом підготовки 

Техноекологія:

Практикум

Система управління охороною праці:

Курс лекцій 

 

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Виробнича санітарія».

Для слухачів заочної форми навчання

Заповідна справа

Навчальний посібник

                         

  

 

Екологічна безпека:

Підручник

 

Державне управління охороною праці та техногенною безпекою:

Методичні вказівки

Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища: Монографія

   

Діяльність Міжнародної організації праці:

Навчальний посібник

Розвиток програмних засад та нормотворчої діяльності міжнародної організації праці в умовах глобалізації:

Монографія

 

Управління природоохоронними територіями на засадах стратегічної екологічної оцінки:

Монографія

 

 
^ Наверх