на головну
укррусангл

Методична та видавнича діяльність

Безпека життєдіяльності

 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та завдання до виконання контрольної роботи

Основи охорони праці

 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та завдання до виконання контрольної роботи

Державне управління охороною праці та техногенною безпекою

Курс лекцій 

Державне управління охороною праці та техногенною безпекою

 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць

Курс лекцій

Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

Курс лекцій 

Ергономіка робочих місць

 Курс лекцій

Промислова екологія

Курс лекцій. Ч. І 

Ландшафтна екологія

 Методичні вказівки для виконання курсової роботи

Екологія надзвичайних ситуацій

 Курс лекцій 

Організація ліквідації екологічних наслідків надзвичайних ситуацій

 Курс лекцій 

Екологія

Курс лекцій 

Діяльність Міжнародної організації праці

Курс лекцій 

Екологічна безпека

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Практикум. Лабораторні роботи 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Методичні рекомендації щодо організації і проведення виїзної навчальної практики зі студентами 2-го курсу за напрямом підготовки 

Техноекологія

Практикум

Система управління охороною праці

Курс лекцій 

 

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Виробнича санітарія»

Для слухачів заочної форми навчання

Заповідна справа

Навчальний посібник

                         

  

 

Екологічна безпека

Підручник

 

Державне управління охороною праці та техногенною безпекою

Методичні вказівки

Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища

Монографія

   

Діяльність Міжнародної організації праці

Навчальний посібник

Розвиток програмних засад та нормотворчої діяльності міжнародної організації праці в умовах глобалізації

Монографія

 

Управління природоохоронними територіями на засадах стратегічної екологічної оцінки

Монографія

 

 
^ Наверх