на головну
укррусангл

Наукові досягнення кафедри

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ

 

6 жовтня 2016 року викладач кафедри Баскін О.М. (керівник – д.т.н. професор Андронов В.А.)

захистила дисертаційну роботу в спеціалізованій Вченій раді за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці»

та отримала вчену ступінь кандидата технічних наук.

 

 

     3 березня 2017 року доцент кафедри Стрілець В.М. захистив дисертаційну роботу

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист»

з отриманням відповідного диплому на підставі рішення Атестаційної колегії від 27 квітня 2017 року.

 

 

 

2015 рік. Доцент кафедри Лобойченко В.М.

2016 рік. Доцент кафедри Лобойченко В.М.

Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища.

Монографія.

(2015 рік)

 

Розвиток програмних засад та нормотворчої діяльності міжнародної організації праці в умовах глобалізації. Монографія.

(2016 рік)

Управління природоохоронними територіями на засадах стратегічної екологічної оцінки. Монографія.

(2017 рік)

 

 

 

   

 

  

^ Наверх