на головну
укррусангл

Підсумкова атестація

Щороку на кафедра випускає фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями) підготовки

Захист спеціалістів-екологів (червень 2016 року)

 

Комплексний екзамен спеціалістами заочної фрми навчання зі спеціальності 263

"Цивільна безпека" (спеціалізація - "Охорона праці") (лютий 2017 року)

  

Захист бакалаврів за напрямками підготовки кафедри (червень 2017 року)

Захист спеціалістів-екологів (червень 2017 року)

 

 

Захист магістрів зі спеціальності 101 "Екологія" 

(спеціалізація - "Екологічна безпека")

(грудень 2017 року)

 

 

Захист магістрів зі спеціальності 263

"Цивільна безпека" (спеціалізація - "Охорона праці")

(грудень 2017 року)

 

 

 

Захист здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за освітнім ступенем "бакалавр" (травень 2018 року)

 

 

 

Комплексний екзамен атестації майбутніх бакалаврів за спеціалізацією "Екологічна безпека" (травень 2018 року)

Комплексний екзамен атестації майбутніх бакалаврів за спеціалізацією "Охорона праці" (травень 2018 року)

 

  

 

Захист бакалаврів-екологів (травень 2018 року)

 

 

 

 

Захист бакалаврів-охорона праці (травень 2018 року)

^ Наверх