на головну
укррусангл

Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни для курсантів, студентів і слухачів Університету за усіма спеціальностями:

 • Екологія
 • Основи охорони праці


для майбутніх фахівців спеціальності «Природоохоронні хімічні технології»:

 • Охорона праці у хімічному виробництві

За спеціальністю "Цивільна безпека" (спеціалізація – «Охорона праці»):

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Вступ до спеціальності
 • Виробнича санітарія
 • Промислова екологія
 • Управління охороною праці та організація наглядової діяльності в галузі охорони праці
 • Профілактика виробничого травматизму та експертизи з охорони праці
 • Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

Освітній ступень «магістр»:

 • Державне управління охороною праці та техногенною безпекою
 • Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць
 • Ергономіка робочих місць
 • Система управління охороною праці у галузі
 • Державне управління охороною праці та техногенною безпекою
 • Діяльність міжнародної організації праці
 • Методика та організація наукових досліджень

За спеціальністю "Екологія" спеціалізація "Екологічна безпека"

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Загальна екологія (та неоекологія)
 • Вступ до фаху
 • Основи ГІС
 • Геологія з основами геоморфології
 • Гідрологія
 • Заповідна справа
 • Метеорологія і кліматологія
 • Ґрунтознавство
 • Екологія людини
 • Моніторинг довкілля
 • Техноекологія
 • Екотоксикологія та біоіндикація
 • Екологія надзвичайних ситуацій
 • Екологічна експертиза
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності

Освітній ступень «магістр»:

 • Стратегія сталого розвитку
 • Метрологія, стандартизація і сертифікація у сфері екологічної безпеки
 • Охорона праці в галузі
 • Методологія та теорія екологічної безпеки
 • Забезпечення екологічної безпеки
 • Хімія навколишнього середовища
 • Поводження з відходами

За спеціальністю "Технології захисту навколишнього середовища",  спеціалізація "Техногенно-екологічна безпека" 

Освітній ступінь «магістр»:

 

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Охорона праці в галузі
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Радіаційна безпека довкілля
 • Хімічні процеси у навколишньому середовищі
 • Забезпечення техногенно- екологічної безпеки


^ Наверх