на головну
укррусангл

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямами:

 • лінгвістика в контексті міжкультурної комунікації;
 • лексико-семантична система української мови;
 • актуалізація українських відповідників галузевих терміносистем на матеріалі пожежно-аварійної термінології;
 • актуальні питання синтаксису та стилістики сучасної української літературної мови;
 • застосування медіатехнологій в освітньому процесі;
 • інноваційні методи викладання англійської, німецької, французької мов для студентів немовних ВНЗ в умовах глобалізації суспільних процесів;
 • концептуальні аспекти мовної організації художнього твору;
 • кроскультурні мовні та мовленнєві явища;
 • культурні коди літературного твору як художньо-філософської моделі світу;
 • методика викладання української та російської мов як іноземних;
 • проблеми перекладознавства;
 • проблеми формування, функціонування та розвитку української термінологіїї.

 

Наукові досягнення кафедри

2011 року вперше для працівників ДСНС у результаті науково-дослідної роботи "Компаративний аналіз термінів пожежно-технічних спеціальностей в українській, англійській, німецькій і французькій мовах"  був укладений електронний словник термінів пожежно-технічних і рятувальних спеціальностей обсягом 20000 слів і словосполучень.

Протягом останнього року працівники кафедри опублікували понад 20 наукових статей у фахових виданнях та взяли участь у 10 конференціях і семінарах регіонального, всеукраїнського й міжнародного рівнів.

17–18 грудня 2014 р. на кафедрі мовної підготовки відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект», у роботі якої взяли участь 250 науковців із різних регіонів України та десяти країн зарубіжжя, щоб обговорити питання  екології мови, формування професійної комунікативної компетенції особистості, стратегій ефективного навчання мови та її засвоєння.

19 жовтня 2017 р. колектив кафедри провів Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект», яка зібрала фахівців-лінгвістів, подолавши кордони між Україною, Білоруссю, Казахстаном, Грузією, Росією, США й Китаєм.

 

Працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, програмах та стажуваннях.

20-29 травня 2017 р. доцент кафедри Олена Старова в складі делегації науково-педагогічних працівників Національного університету цивільного захисту України пройшла стажування на базі Інституту національної безпеки Поморської академії в м. Слупськ (Польща).

    

 


     

У жовтні 2017 р. доцент кафедри Олена Лептуга прослухала другу (фінальну) частину курсу Teacher To Teacher  від Deutsche Welle Akademie. Заняття проводив міжнародний тренер Ерік Альбрехт. Курс передбачав вивчення й практичне відпрацювання інтерактивних методів викладання. За результатами курсу О. Лептуга здобула статус тренера DW Akademie — Europe and Central Asia.

На кафедрі мовної підготовки успішно працює наукове товариство курсантів і студентів, члени якого є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних конференцій, всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

2016 року курсант ІІІ курсу Арсеній Дядченко з дослідженням «Професійний жаргон працівників сфери цивільного захисту в сучасній англійській мові: семантика, способи творення й особливості перекладу», а в 2017 р. студентка V курсу Тетяна Попова з роботою «Цінності в текстах сучасної англомовної реклами» під керівництвом доцента кафедри О. О. Cтарової посіли ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Романо-германські мови і літератури».

       


2018 року курсант ІІІ курсу Альона Мостицька зі студією «Жаргон учасників антитерористичної операції на Сході України: особливості перекладу англійською мовою» (науковий керівник — О. О. Старова) посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Переклад».

 
 

^ Наверх