на головну
укррусангл

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямами:

 • лінгвістика в контексті міжкультурної комунікації;
 • лексико-семантична система української мови;
 • актуалізація українських відповідників галузевих терміносистем на матеріалі пожежно-аварійної термінології;
 • актуальні питання синтаксису та стилістики сучасної української літературної мови;
 • застосування медіатехнологій в освітньому процесі;
 • інноваційні методи викладання англійської, німецької, французької мов для студентів немовних ВНЗ в умовах глобалізації суспільних процесів;
 • концептуальні аспекти мовної організації художнього твору;
 • кроскультурні мовні та мовленнєві явища;
 • культурні коди літературного твору як художньо-філософської моделі світу;
 • методика викладання української та російської мов як іноземних;
 • проблеми перекладознавства;
 • проблеми формування, функціонування та розвитку української термінологіїї.

 

Наукові досягнення кафедри

2011 року вперше для працівників ДСНС у результаті науково-дослідної роботи "Компаративний аналіз термінів пожежно-технічних спеціальностей в українській, англійській, німецькій і французькій мовах"  був укладений електронний словник термінів пожежно-технічних і рятувальних спеціальностей обсягом 20000 слів і словосполучень.

Протягом останнього року працівники кафедри опублікували понад 20 наукових статей у фахових виданнях та взяли участь у 10 конференціях і семінарах регіонального, всеукраїнського й міжнародного рівнів.

17–18 грудня 2014 р. на кафедрі мовної підготовки відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект», у роботі якої взяли участь 250 науковців із різних регіонів України та десяти країн зарубіжжя, щоб обговорити питання  екології мови, формування професійної комунікативної компетенції особистості, стратегій ефективного навчання мови та її засвоєння.

 

На кафедрі мовної підготовки успішно працює наукове товариство курсантів і студентів, члени якого є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних конференцій, всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

^ Наверх