на головну
укррусангл

Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

Кафедра наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту - базовий структурний підрозділ факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України. Кафедра є випускаючою з підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність - 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Цивільний захист» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю - 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Цивільний захист» та спеціалізація «Управління у сфері цивільного захисту». На кафедрі працює 9 співробітників, з яких 5 атестованих посад. Науково-педагогічні працівники кафедри являють собою єднання науковців та практичних робітників, які свого часу займали керівні посади у підрозділах ДСНС України, МНС України та МВС України, що дозволяє на високому науковому та педагогічному рівні проводити заняття згідно навчального плану підготовки фахівців. 

Основні завдання кафедри:
1. Проведення освітньої та методичної діяльності для:
Освітнього ступеня «бакалавр»:
o Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - цивільний захист);

o Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація – управління у сфері цивільного захисту)

o Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт);

o Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - телекомунікаційні системи в управлінні);
o Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - охорона праці);
o Спеціальність 261 «Пожежна безпека» (спеціалізація – профілактика пожеж);

o Спеціальність 261 «Пожежна безпека» (спеціалізація – пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи);
o Спеціальність 101 «Екологія» (спеціалізація – екологічна безпека);
o Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (спеціалізація - радіаційний та хімічний захист);
o Спеціальність 053 «Психологія» (спеціалізація – екстремальна та кризова психологія).
Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»:
o Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - цивільний захист);
o Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація – інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт);
o Спеціальність 261 «Пожежна безпека» (спеціалізація – пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи);
o Спеціальність 261 «Пожежна безпека» (спеціалізація – профілактика пожеж);
o Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - охорона праці);
o Спеціальність 053 «Психологія» (спеціалізація – екстремальна та кризова психологія);
o Спеціальність 101 «Екологія» (спеціалізація – екологічна безпека);
o Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (спеціалізація - радіаційний та хімічний захист).Освітнього ступеня «магістр»:
o Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - цивільний захист);
o Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація – управління у сфері цивільного захисту).

2. Викладання навчальних дисциплін:
Спектр навчальних дисциплін, за якими проводяться заняття на кафедрі різноманітний:
o Правознавство;
o Правові основи цивільного захисту;
o Правові основи правоохоронної політики та охорони праці;
o Природоохоронне законодавство та екологічне право;
o Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту;
o Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій;
o Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв;
o Інженерний захист населення та територій;
o Системи забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях;
o Техногенна безпека об'єктів та технологій;
o Техногенна безпека промислових об'єктів;
o Інтелектуальна власність;
o Дослідження пожеж;
o Система забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів
o Профілактика надзвичайних ситуацій.
На кафедрі функціонує 2 предметно-методичні комісії (ПМК): «Правових дисциплін» та «Нагляду у сфері цивільного захисту».
3. Співпраця кафедри з іншими установами та організаціями:
З метою вивчення практичного досвіду та організації освітнього процесу НПП кафедр регулярно відвідують вищі навчальні заклади: Національний технічний університет „ХПІ”, Національний університет «Юридична академія України імені Я.Мудрого», Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Українську інженерно-педагогічну академію та інші.
НПП кафедри НПД організовуються практичні заняття на ВАТ «Харківська ТЕЦ 5», ПАТ «Харківський коксовий завод», ПАТ «ТУРБОАТОМ». Практичні заняття проводяться із залученням інженерно-технічного персоналу об’єктів та практичних працівників державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки територіальних підрозділів ДСНС України. 

4. Методична робота:
Методична робота на кафедрі організована та проводиться згідно нормативних документів МОН України, ДСНС України, НУЦЗУ. Розробляються програми навчальних дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін, структурно-логічні схеми навчальних дисциплін, методичні розробки і вказівки, тексти лекцій, дидактичні матеріали, відкориговуються білети комплексних екзаменів для проведення державної атестації підготовки за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр», за освітнього-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». НПП приймають участь в рецензуванні навчальних та методичних посібників, проведенні години гуманітарних знань із слухачами вищої освіти 1-6 курсів та особовим складом факультету цивільного захисту, виступають з лекціями на службових підготовках з особовим складом НУЦЗУ, проводять інструкторсько-методичні заняття з керівниками груп гуманітарної підготовки.
5. Редакційно-видавнича діяльність:
Викладачами кафедри готуються і видаються навчальні посібники з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, практичні і методичні рекомендації з основних проблемних питань дисциплін кафедри.

6. Наукова діяльність:
Основні наукові напрямки роботи кафедри:
1. Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Дослідження пожежовибухонебезпеки та розробка заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.
3. Професійна освіта та виховання майбутніх фахівців служби цивільного захисту у ВНЗ ДСНС України.

Результати науково-дослідних робіт впроваджені: у вигляді методик у практичну та науково-дослідну роботу Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, Науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України.
У вигляді рекомендацій в практичну діяльність ГУ ДСНС України у Харківській області. У навчальному процесі Національного університету цивільного захисту України, Спеціалізованого підприємства «Харківпожтехніка».

7. Організація навчальної практики та стажування на посаді державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки територіального органу Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
 

8.Контакти.

Начальник кафедри кандидат педагогічних наук, доцент, підполковник служби цивільного захисту Островерх Ольга Олександрівна. Телефон 050-595-30-91. 093-407-47-46

 

^ Наверх