на головну
укррусангл

Історія кафедри

Кафедра наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту створена в результаті реорганізації структури університету у 2009 році.
Кафедру створено на базі кафедри наглядово-профілактичної діяльності у сфері цивільного захисту та кафедри наглядово-профілактичної роботи та дізнання.
Кафедра є випускаючою з підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність - 263 "Цивільна безпека", спеціалізація «Цивільний захист».

^ Наверх