на головну
укррусангл

Матеріально-технiчна база

У 2012 році кафедрою завершено обладнання спеціалізованої навчальної аудиторії – кабінету техногенної безпеки (аудиторія 503). Аудиторія призначена для навчання здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Цивільний захист».
У 2016 році кафедрою завершено обладнання спеціалізованої навчальної аудиторії – кабінету дослідження пожеж (аудиторія № 501).
Оснащення «Кабінету дослідження пожеж» дозволяє забезпечити високий навчально-методичний рівень викладання дисципліни «Дослідження пожеж», зокрема, при розгляді питань, пов’язаних з застосування інструментальних та розрахункових методів дослідження пожеж, визначення осередків пожеж з урахуванням їх відмінностей, формування версій щодо можливих причин виникнення горіння залежно від джерел запалювання. Аудиторія призначена для навчання слухачів післядипломної освіти.

^ Наверх