на головну
укррусангл

Наукова діяльність

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Кафедра проводить наукову роботу за наступними основними напрямками
1. Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Дослідження пожежовибухонебезпеки та розробка заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.
3. Професійна освіта та виховання майбутніх фахівців служби цивільного захисту у ВНЗ ДСНС України.
НПП кафедри надаються статті до збірок «Проблеми пожежної безпеки» та «Проблеми надзвичайних ситуацій», «Проблеми екстремальної та кризової психології».
У 2013 році була видана монографія «Державне регулювання в сфері цивільного захисту: нормативно-правовий аспект» авторів Садкового В.П., Роміна А.В., Островерх О.О., Домбровської С.М.
У 2014 році видана монографія «Особливості правового регулювання праці суддів в Україні» авторського колективу Барабаш Г.О. та Островерх О.О.
НПП кафедри є учасниками різноманітних конференцій, виставок та семінарів.
Щорічно на кафедрі виконуються науково-дослідні роботи:
«Підвищення ефективності ліквідації пожеж у житлових будівлях шляхом використання гелеутворюючих систем» – науковий керівник Савченко О.В. Завершена у грудні 2014 року.
«Оцінка межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з використанням фіброматеріалів» – науковий керівник Васильченко О.В.
«Розробка алгоритму дій центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки під час застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) та відповідного програмного забезпечення з методичними рекомендаціями для OS Android» – науковий керівник Островерх О.О.
Протягом 2014-2015 навчального року НПП кафедри підготували 73 тези доповідей та взяли участь у конференціях, виставках та семінарах. Підготовлено та опубліковано 6 статті до збірок «Проблеми пожежної безпеки» та «Проблеми надзвичайних ситуацій», «Проблеми екстремальної та кризової психології». НПП кафедри підготовлено та опубліковано 22 статті до збірок наукових праць рекомендованих ДАК України.

НПП кафедри постійно виступають офіційними опонентами на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а саме:
1. Начальник кафедри підполковник служби цивільного захисту Островерх О.О. брала:
1) Участь у якості офіційного опонента на захисті дисертації Гуріненко Інни Юріївни «Педагогічні умови застосування засобів мас-медіа у професійній підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 21 березня 2012 року.
2) Участь у якості офіційного опонента на захисті дисертації Ненько Юлії Петрівни Формуання творчої самореалізації курсантів вищих навчальних закладів пожежної безпеки у фаховій підготовці» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 23 травня 2012 року.
3) Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в якості офіційного опонента. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти Вовк Нелі Павлівни «Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх фахівців державного пожежного нагляду у вищих навчальних закладах МНС України». Захист відбувся 26 квітня 2013 року.
4) В якості офіційного опонента прийняла участь у засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за адресою: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2 на захисті дисертації Омельченка Миколи Івановича „Формування соціально-моральної готовності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до професійної діяльності у вищих навчальних закладах МНС України”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захист відбувся 21 березня 2013 р.
5) Участь у якості офіційного опонента на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Євсюкової Людмили Степанівни зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 17 вересня 2013 р.
6) Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради «Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди» в якості офіційного опонента. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти Демченко Анжели Вікторовни «Формування педагогічної готовності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до виховної роботи у підрозділах». Захист відбувся 31 квітня 2014 року.
7) Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди» в якості офіційного опонента. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти Безрукавого Руслана Володимировича «Формування здоров`язберігаючої служби у процесі професійної підготовки». Захист відбувся 28 квітня 2014 року.
8) Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в якості офіційного опонента. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Мохнар Людмили Іванівни за спеціальністю 13.00.07 - Теорія і методика виховання «Виховання культури міжособистісної взаємодії курсантів в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів системи МНС України». Захист відбувся 23 квітня 2014 р).
9) Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль) в якості офіційного опонента Таймасова Юрія Сафіровича. Тема дисертації: «Розвиток професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації», подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся 29 січня 2016 р.
2. Заступник начальника кафедри підполковник служби цивільного захисту Савченко О.В. брав:
1) Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.707.01 при Національному університеті цивільного захисту України в якості офіційного оппонента Рибки Євгена Олексійовича. Тема дисертації: «Підвищення ефективності випробувань зразків залізобетонних та металевих будівельних конструкцій на етапі забезпечення їх вогнестійкості» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека. Захист відбувся 10 жовтня 2013 р.
2) Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради К 73.736.01 в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ в якості офіційного опонента Уханського Романа Володимировича. Тема дисертації: «Обґрунтування ефективних умов застосування для пожежогасіння водної вогнегасної речовини на основі полімерів гуанідинового ряду» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека. Захист відбувся 23 січня 2014 р.

^ Наверх