на головну
укррусангл

Наукова діяльність

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Кафедра проводить наукову роботу за наступними основними напрямками
1. Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Дослідження пожежовибухонебезпеки та розробка заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.
3. Професійна освіта та виховання майбутніх фахівців служби цивільного захисту у ВНЗ ДСНС України.

НПП кафедри двічі на рік надаються статті до збірок університету «Проблеми пожежної безпеки» та «Проблеми надзвичайних ситуацій», «Проблеми екстремальної та кризової психології» ,«Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління», та інших збірок наукових праць рекомендованих ДАК України.
Також НПП кафедри постійно приймають участь у наукових конференціях, виставках та семінарах.
НПП кафедри постійно виступають офіційними опонентами на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
У 2013 році була видана монографія «Державне регулювання в сфері цивільного захисту: нормативно-правовий аспект» авторів Садкового В.П., Роміна А.В., Островерх О.О., Домбровської С.М.
У 2014 році видана монографія «Особливості правового регулювання праці суддів в Україні» авторського колективу Барабаш Г.О. та Островерх О.О.
НПП кафедри у виконують науково-дослідні роботи на замовлення центральних органів управління ДСНС України, а також ініціативні, з перспективних наукових напрямів.
«Підвищення ефективності ліквідації пожеж у житлових будівлях шляхом використання гелеутворюючих систем» – науковий керівник Савченко О.В. Завершена у грудні 2014 року.
«Оцінка межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з використанням фіброматеріалів» – науковий керівник Васильченко О.В.
«Розробка алгоритму дій центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки під час застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) та відповідного програмного забезпечення з методичними рекомендаціями для OS Android» – науковий керівник Островерх О.О.

ни.

 

^ Наверх