на головну
укррусангл

Склад кафедри

Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

На кафедрі працює 10 працівників, з яких 5 атестованих посад (начальник кафедри, к.т.н. полковник служби ЦЗ Данілін О.М., заступник начальника кафедри, к.т.н., с.н.с. підполковник служби ЦЗ Савченко О.В., доцент кафедри, к.т.н., доцент підполковник служби ЦЗ Отрош Ю.А., доцент кафедри, к.психол.н., підполковник служби ЦЗ Хмиров І.М., викладач кафедри підполковник служби ЦЗ Ковалевська Т.М.)  та 5 посад за вільним наймом: доцент  кафедри, к.т.н., доцент Васильченко О.В., доцент  кафедри, к.ю.н., доцент Сафронов С.О., старший викладач Рубан А.В., викладач кафедри Новікова А.О., лаборант кафедри Макарова Л.І.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

Начальник кафедри кандидат технічних наук

полковник служби цивільного захисту Данілін Олександр Миколайович.

 Має досвід практичної роботи в органах державного пожежного нагляду, державної інспекції техногенної безпеки та цивільного захисту.
 
Освіта та практична діяльність:
1999 р. – закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Спеціаліст з пожежної безпеки»).
 
З 1999 року по 2013 рік – проходив службу в підрозділах Управління державної пожежної охорони МВС України в Сумській області, Головного управління МНС України в Сумській області, Державної інспекції техногенної безпеки України.
 
2002 рік – закінчив магістратуру управління Академії пожежної безпеки України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Магістр з пожежної безпеки»).
 
2014 рік – пройшов підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в галузі знань 1702 «Цивільна безпека» за спеціальністю «Головних (провідних) інспекторів (фахівців) відділів (секторів) наглядово-профілактичної роботи, запобігання надзвичайним ситуаціям цивільного захисту та техногенної безпеки, планування заходів цивільного захисту, ліцензування та контролю за автоматичними засобами попередження пожеж та надзвичайних ситуацій в Національному університеті цивільного захист України.
 
2014 рік – розпочав працювати над дисертаційним дослідженням та науково-дослідною роботою №0115U002030 за темою «Розробка методу оптимізації засобів та шляхів евакуації з висотних будівель під час пожеж».
 
2017 рік – закінчив Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Спеціаліст» за спеціалізацією «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки»).
 
2018 рік – захистив дисертаційне дослідження за темою: «Геометричне моделювання розміщення неорієнтованих еліпсів за заданими обмеженнями» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень:
1. Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Вивчення засобів та шляхів евакуації під час надзвичайних ситуацій.
3. Пожежна та техногенна безпека об’єктів різного призначення.
4. Безпека об’єктів будівництва.
 
Науково-громадська діяльність:
З 2013 року виконує обов’язки куратора навчальної групи факультету цивільного захисту. Сприяє зміцненню дисципліни та законності, контролює навчально-виховний процес та успішність навчання, вносить пропозиції щодо проведенню додаткових виховних заходів.
 
Основні наукові та навчально-методичні праці:
2015 рік - курс лекцій «Техногенна безпека об’єктів та технологій» за напрямом "Цивільний захист" за спеціалізацією «інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та  вибухових робіт».
 
Наукові роботи:
1. Правове регулювання  взаємовідносин ДСНС України та Міністерства оборони України на сучасному етапі//Данілін О.М., Хмиров І.М., Барабаш Г.О.//Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Хмельницький: Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, 2013.
2. Індивідуально-психологічні характеристики курсантів в процесі професійної адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі ДСНС України//Данілін О.М., Хмиров І.М., Барабаш Г.О.//Збірка матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми техногенної та природної безпеки: міжнародне партнерство у надзвичайних ситуаціях» НУЦЗ України – 2013. – С. 18-21.
3. Фактори, що створюють небезпеку на об’єктах нафто-газовидобування//Данілін О.М., Хмиров І.М.//Матеріали XІ Міжнародної  науково-практичної конференції «Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи». – Київ: Пожежна безпека – 2013. С. 545-547.
4. Пожарно-профилактическая деятельность – одна из основ в области обеспечения противопожарной безопасности объектов//Данілін О.М.//Черезвычайные ситуации: теория, практика, инновации. Ч-76 материалы Международной. науч.-практ. конф., Гомель, 22-23 мая 2014г. /М-во по черезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, Гомел. Инженерный институт, ГГТУ им.Сухого О.П., 2014. – С.56-59.
5. Подходы к моделирванию движения людских потоков в зданиях и их сравнение //Данилин А.Н., Комяк В.В. //Проблемы пожарной безопасности. - Харьков: НУЗУ, 2014.- Выпуск 35, С. 110-116.
6. Небезпека об’єктів хімічної промисловості//Данілін О.М.//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки» ДСНС України, НУЦЗ України, 2014. С.21-24.
7. Безпека об’єктів хімічної промисловості як одна з важливих складових безпеки держави//Данілін О.М., Хмиров І.М.//Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції  «Пожежна безпека - 2015». Черкаси: ЧІПБ ім. Герої Чорнобиля, 2015. – С.46-48.
8. Формування екологічної свідомості//Данілін О.М., Хмиров І.М.//Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту» Харків: НУЦЗУ, 2015. С. 172-173.
9. Проблеми вогнезахисту будівельних конструкцій як одного з чинників підвищення безпеки будинків//Данілін О.М.//Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: збірник матеріалів III всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків: НУЦЗУ, 2015. С. 184-186.
10. Математические модели оптимизации выбора технических средств и их местоположений для эвакуации из высотных зданий//Данилин А.Н., Комяк В.В., Кязимов К.Т.// Вестник ХНТУ №3(54), 2015. С.565-569.
11. Постановка задачи поиска рациональных планов евакуации при черезвычайных ситуациях из высотных зданий//Данилин А.Н., Комяк В.В., Коссе А.Г.//Проблеми пожежної безпеки Випуск №37; НУЦЗУ-2015.
12. Метод оптимизации выбора технических средств и их местоположений в высотных зданиях для аварийной эвакуации//Данилин А.Н., Комяк В.М.//Проблеми пожежної безпеки Випуск №38 ; НУЦЗУ-2015.
13. Подход к моделированию индивидуально-поточного движения людей в потоке //Данилин А.Н., Комяк В.В. Панкратов А.Н.//Проблеми пожежної безпеки: Сб. научн.тр. АО “Фолио”, - Вып 39. - Харьков: НУГЗУ,- 2016. - С.84-93.
14. Математическая модель индивидуально-поточного движения людскихи транспортных потоков//Данилин А.Н., Комяк В.В.Комяк В.М. Панкратов А.В. СобольА.Н.//Вестник Херсонского  Национального Технического Университета, Херсон: ХНТУ.-2016.- N3(58). -С.501-505.
15. Упаковка элипсов в прямоугольник минимальных размеров//Данилин А.Н., Комяк В.В. Комяк В.М. Панкратов А.Н.//УСиМ, К.,2016, №2, С.22-27.
16. A study of ellipse packing in the high-dimensionality problems //Danilin A., Коmyak Va., Коmyak Vl.//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies // ISSN 1729-3774. –1/4(85), 2017. –С.17–23.
17. Алгоритм побудови умов не перетинання еліпсів //Данилин А.Н., Комяк В.М.// Матеріали ІІ Всеукраїнської НПК «Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явих і процесів»// ISSN 2522-946X - Миколаїв: МНУ ім..В.О.Сухомлинського.- 18-20 жовтня 2017 року.; 2017, -С.27-29.
18. Модели движения потоков людей и их сравнение //Данилин А.Н., Комяк В.М., Комяк В.В.// Проблеми пожежної безпеки: Сб. научн.тр. АО “Фолио”, - Вып 41. - Харьков: НУГЗУ,- 2017. - С.60-64.
19. Алгоритмы моделирования индивидуально-поточного движения людей и их сравнение //Данилин А.Н., Комяк В.М., Долгодуш М.Н.//“Сучасні проблеми геометричного моделювання”.- Зб. наук. праць.- Мелітополь: МДТУ.- Вип.9 .-2017р.-С.75-79.
20. Геометричне моделювання розміщення неорієнтованих еліпсів за заданими обмеженнями //Данилин А.Н., Комяк В.М., Долгодуш М.Н.//Тези доповідей XIX Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми моделювання”.- Мелітополь: МДПУ.- 6-9 червня 2017р.- С.19.
21. Вогнезахист будівельних конструкцій – один з чинників підвищення безпеки об’єктів //Данілін О.М.//Тези до збірника матеріалів науково-практичного семінару «Профілактика, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій».- Харків: НУЦЗ України, 2017. –С.21-22.
22. Анализ испытаний на огнестойкость стальных воздуховодов с огнезащитой //Данилин А.Н., Хмыров И.М.//Сборник материалов ІІ Международной заочной научно-практической конференции «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: методы, технологии, проблемы и перспективы» - Беларусь.- Светлая Роща: Филиал ИППК, 2018. – 200 с.
23. Професійна діяльність рятувальників в екстремальних умовах //Хмиров І.М., Данілін О.М.//Збірник матеріалів науково-практичного семінару «Запобігання надзвичайним ситуаціям і їх ліквідація». – Харків: НУЦЗ України, 2018. –С.74-75.
 
Керівництво науковою роботою курсантів (студентів):
1. Данілін О.М. Стан безпеки об’єктів у галузі нафто газовидобування //Данілін О.М., Кравченко К.С.// Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної  конференції  молодих  учених. – Харків:  НУЦЗУ, 2014.  – С. 53.
2. Данілін О.М. Аналіз безпеки об’єктів хімічної промисловості //Данілін О.М., Міндов Д.М.// Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної  конференції  молодих  учених. – Харків:  НУЦЗУ, 2014.  – С. 63.
3. Данілін О.М. Небезпека об’єктів хімічної промисловості// Данілін О.М., Міндов Д.М.// Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Харків:НУЦЗУ,2014.С.210-212.
4. Данілін О.М. Проблемы техногенной безопасности при эксплуатации объектов нефтегазодобывающей промышленности// Данілін О.М. Сотула С.С.// Матеріали I Міжвузівської курсантсько-студентської конференції “Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності”. Львів: ЛДУ БЖД, 2014.
5. Данілін О.М.  Пожежовибухопрофілактичні заходи об’єктів нафтогазовидобування// Данілін О.М., Саєнко К.К.//  Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія  та  практика):  збірник  матеріалів  Всеукраїнської  науково-практичної конференції. Частина 2 – Х.: НУЦЗУ 2014.  С. 136-138.
6. Данілін О.М. Захист об’єктів від розрядів блискавки – один з основних видів безпеки від надзвичайних ситуацій техногенного характеру// Данілін О.М., Горбатюк С.Г.// Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія  та  практика):  збірник  матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної конференції. НУЦЗУ 2015. – С.208-210.
7. Данілін О.М. Аналіз та тенденції розвитку підвищення безпеки житлового сектору// Данілін О.М., Горбатюк С.Г.// Матеріали міжнародної НПК курсантів і студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». Харків: НУЦЗУ, 2015. –C. 39.
8. Данілін О.М. Проблеми захисту об’єктів паливно-енергетичного комплексу// Данілін О.М., Тацій Б.К.// Матеріали міжнародної НПК курсантів і студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». Харків: НУЦЗУ, 2015. – C. 97.
9. Данілін О.М.  Аналіз пожежної та техногенної безпеки об’єктів будівництва// Данілін О.М., Махортов П.П.// Матеріали міжнародної НПК курсантів і студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». Харків: НУЦЗУ, 2015 -С. 53-54.
10. Данілін О.М. Небезпека об’єктів хімічної промисловості// Данілін О.М., Немченко О.С.// Матеріали міжнародної НПК курсантів і студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». Харків: НУЦЗУ, 2015 -С. 63-64.
11. Данілін О.М. Проблеми протипожежного захисту об’єктів будівництва// Данілін О.М., Волошин О.О.// Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної  конференції  молодих  учених. – Харків:  НУЦЗУ, 2017.
12. Данілін О.М. Первинні засоби пожежогасіння одна із складових безпеки об’єктів// Данілін О.М., Никоненко М.В.// Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної  конференції  молодих  учених. – Харків:  НУЦЗУ, 2017.
 

Заступник начальника кафедри кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,

підполковник служби цивільного захисту Савченко Олександр Віталійович.

Освіта:
2004 р. – закінчив Академію цивільного захисту України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Магістр з пожежної безпеки») з професійним правом на роботу пов’язану з викладацькою та науковою діяльністю.
 
2008 р. – захистив дисертацію на тему: «Підвищення ефективності пожежогасіння об’єктів житлового сектору шляхом використання гелеутворюючих складів»» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – «Пожежна безпека». 28.04.2009 р. отримав диплом кандидата наук.
 
2010 р. – присвоєно вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності «Пожежна безпека».
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
1.Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Вогнегасні та вогнезахисні гелеутворюючі системи.
 
Науково-громадська діяльність
У 2016 році був науковим керівником курсанта НУЦЗУ Холодного О.С. Робота отримала перше місце у всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі «Пожежна безпека».
З 2012 року виконує обов’язки секретаря вченої ради факультету цивільного захисту.
 
Основні наукові та навчально-методичні праці
 1.     Университет гражданской защиты Украины: научно-исследовательская деятельность / Садковой В.П., В.И. Кривцова, Ю.А. Абрамов та ін. ; Под ред. В.П. Садкового . ─ Х. : УЦЗУ, 2008 . ─ 291 с. : ил.
2.     Інженерний захист населення та територій / О.О. Островерх, О.В. Савченко, Є.І. Стецюк / Навч. посіб. / Х. : НУЦЗУ, 2014 . ─ 380 с.
3.     Застосування права інтелектуальної власності в діяльності органів і підрозділів цивільного захисту / С.М. Домбровська, О.О. Островерх, О.В. Савченко / Навч. посіб. : Для курсантів, студентів та слухачів НУЦЗУ / ─ Х.: НУЦЗУ, 2014 . ─ 104 с.
4.     Островерх О.О. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту. Навчальний посібник. / О.О.Островерх, Т.М. Ковалевська, О.В.Савченко. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – 240 с.
 
Науково-дослідні роботи
1.   «Гелеутворюючі вогнегасні склади на основі неорганічних сполук». Виконавець.
2.   «Розробка багатокомпонентних гелеутворюючих складів з покращеними вогнегасними характеристиками. Виконавець.
3.   «Розробка вогнезахисних складів підвищеної ефективності на основі гелеутворюючих систем». Виконавець.
4.   Розробка та впровадження програмно-апаратних комплексів моніторингу, збирання, накопичення, передачі, оброблення і відображення даних на базі сучасної комп’ютерної техніки, телекомунікаційних засобів, інформаційно-програмних продуктів. Виконавець
5.    «Розробка моделей вогнезахисних властивостей гелеутворюючих систем на
матеріалах поширених у житлових будівлях». Науковий керівник.
6.   «Удосконалення методики огляду місця події при розслідуванні пожеж». Виконавець.
7.   «Підвищення ефективності ліквідації пожеж у житлових будівлях шляхом використання гелеутворюючих систем». Науковий керівник.
8.    «Оцінка межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з використанням фібро матеріалів». Виконавець.
9.   «Розробка алгоритму дій центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки під час застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) та відповідного програмного забезпечення з методичними рекомендаціями для OS Android». Відповідальний виконавець.
 
Наукові роботи
1.       Киреев А.А. Пути совершенствования методов тушения пожаров в жилом секторе / А.А. Киреев, А.В. Савченко, О.Н. Щербина // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2004. – Вып 16.– С. 90 – 94.
2.       Кірєєв О.О., Жернокльов К.В., Савченко О.В. Перспективные направления снижения экономического и экологического ущерба при тушении пожаров в жилом секторе // Науковий вісник будівництва ХДТУБА, ХОТВ АБУ - Вип. 31 – Харків 2005. – С. 295-299.
3.       Кірєєв О.О., Савченко О.В., Тарасова Г.В., Александров О.В. Дослідження теплозахисної дії гелевих плівок // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. АГЗ Украины - Вып. 18 – Харьков: Фолио, 2005. – С. 82 –86.
4.       Савченко О.В., Кірєєв О.О., Альбощий В.М., Данільченко В.А. Дослідження вогнезахисної дії гелевих плівок на матеріалах розповсюджених у житловому секторі // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. АГЗ Украины - Вып. 19 – Харьков: Фолио, 2006. - С. 127 –131.
5.       Савченко О.В., Кірєєв О.О. Дослідження впливу вогнегасних гелеутворюючих систем на час повторного займання // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. УГЗ Украины - Вып. 20 – Харьков: Фолио, 2006. - С. 90 –93.
6.       Савченко А.В., Киреев А.А., Шаршанов А.Я. Оценка времени тушения пожара в квартире при использовании гелеобразующих составов. Учет коэффициента использования огнетушащего вещества // Науковий вісник будівництва ХДТУБА, ХОТВ АБУ - Вип. 40 – Харків 2007. – С. 281-287.
7.       Савченко О.В., Кірєєв О.О. Тригуб В.В., Жернокльов К.В. Попередження надзвичайних ситуацій при горінні полівінілхлориду // Проблеми надзвичайних ситуацій: Сб. наук. пр. УЦЗ України – Вип. 5 – Харків: УЦЗУ, 2007. – С. 177 – 181.
8.       Савченко О.В. Вогнезахисна дія гелеутворюючої системи силікат натрію – хлорид кальцію на вироби з текстилю / О.В. Савченко, О.О. Кірєєв, Ю.В. Луценко // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. УГЗ Украины – Харьков, 2007 – Вып. 21. – С.228 – 233.
9.       Савченко О.В. / Модель гасіння пожежі постійної площі з урахуванням часу повторного займання, кількісного та якісного складу горючого завантаження / О.В. Савченко, О.О. Кірєєв, А.Я. Шаршанов // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2007. – Вып. 22. – С.161 – 165.
10.   Савченко О.В., Киреев О.О. Адекватність моделі гасіння пожежі постійної площі з урахуванням часу повторного займання, кількісного та якісного складу горючого завантаження // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. УГЗ Украины - Вып. 24 – Харьков: УГЗУ, 2008. – С.155 – 159.
11.   Савченко А.В., Киреев А.А.Перспективы применения гелеобразующих составов при ликвидации чрезвычайных ситуаций со взрывами, в условиях недостатка воды // Проблеми надзвичайних ситуацій: Сб. наук. пр. УЦЗ України – Вип. 8 – Харків: УЦЗУ, 2008. – С. 157 – 162.
12.   Савченко О.В., Киреев О.О. Оптимізація кількісного складу гелеутворюючої системи для гасіння пожеж об’єктів житлового сектору // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. УГЗ Украины - Вып. 25 – Харьков: УГЗУ, 2009. – С.162 – 166.
13.   Савченко О.В. Результати натурного випробування оптимізованого кількісного складу гелеутворюючої системи у типових умовах пожежі житлового сектору // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. УГЗ Украины - Вып. 26 – Харьков: УГЗУ, 2009. – С.121 – 125.
14.   Савченко О.В. Вплив гелеутворюючих систем на матеріали, поширені у житловому секторі / О.В. Савченко // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2010. – Вып. 27. – С.186 – 191.
15.   Савченко О.В. Експериментальне визначення вогнегасної здатності оптимізованого кількісного складу гелеутворювальної системи CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О / О.В. Савченко // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. 16. – С.109 – 113.
16.   Савченко О.В. Визначення економічного ефекту від використання гелеутворюючої системи для гасіння пожеж у житловому секторі / О.В. Савченко // Пожежна безпека: Теорія і практика: Зб. наук. праць. – АПБ, 2010. – Вип. 5. – С.138 – 140.
17.   Кірєєв О.О. Определение показателя огнетушащего способности гелеобразующих огнетушащих составов при тушении модельного очага пожара 1А / О.О. Кірєєв, К.В. Жернокльов, О.В. Савченко // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2010. – Вып. 28. – С.74 – 80.
18.   Савченко О.В. Визначення показника вогнегасної здатності оптимізованого кількісного складу гелеутворюючої системи CaCl2 – Na2O·2,95SiO2 – Н2О на стандартизованому модельному вогнищі пожежі / О.В. Савченко, О.О. Кірєєв, О.О. Островерх // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2011. – Вып. 29. – С.149 – 155.
19.    Савченко О.В. Дослідження часу займання зразків ДСП, обробленихгелеутворюючою системою CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О / О.В. Савченко, О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, С.В. Волков // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2011. – Вып. 30. – С.209 – 215.
20.   Савченко О.В. Дослідження розповсюдження полум’я по поверхні зразків ДВП, оброблених ГУС/ О.В. Савченко, О.О. Островерх, О.М. Семків, С.В. Волков // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2012. – Вып. 31. – С.181 – 186.
21.   Савченко О.В. Використання гелеутворюючих систем для оперативного захисту конструкцій та матеріалів при гасінні пожеж / О.В. Савченко, О.О. Островерх, О.М. Семків, С.В. Волков// Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2012. – Вып. 32. – С.180 – 188.
22.   Савченко О.В. Визначення вогнегасної здатності гелеутворювальної системи CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О у лабораторних умовах / О.В. Савченко, О.О. Островерх, О.М. Семків// Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2013. – Вып. 33. – С.162 – 168.
23.   Савченко А.В. Результаты комплексного исследования огнетушащей эффективности гелеобразующих систем для тушения пожаров в жилых зданиях / А.В. Савченко, О.А. Островерх, О.М. Семкив, А.С. Холодный // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2014. – Вып. 35. – С.188 – 193.
24.   Савченко А.В. Определение показателя коррозионной активности гелеобразующей системы CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О на стальные элементы резервуаров для нефтепродуктов / А.В. Савченко, А.А Киреев,  О.А. Островерх, А.С. Холодный // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2014. – Вып. 36. – С.199 – 207.
25.   Савченко А.В. Теоретическое обоснование использования гелеобразующих систем для охлаждения стенок резервуаров и цистерн с углеводородами от теплового воздействия пожара / А.В. Савченко, О.А. Островерх, А.С. Холодный // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2015. – Вып. 37. – С.191 – 195.
26.   Савченко А.О. Обґрунтування використання гелеутворюючих систем для запобігання надзвичайних ситуацій на складах зберігання артилерійських боєприпасів / О.В. Савченко, Є.І. Cтецюк, О.О. Островерх, Г.В. Іванець // Проблеми надзвичайних ситуацій: Сб. науч. тр. – Харьков, 2015. – Вып. 22. – С.106 – 112.

27. Савченко А.В. Моделирование теплозащитных свойств гелеобразующих систем при ликвидации пожаров в резервуарных парках хранения нефтепродуктов / А.В. Савченко, О.А. Островерх // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2016. – Вып. 39. – С.243 – 249.

 

 
Доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент,
підполковник служби цивільного захисту Отрош Юрій Анатолійович.
 
Освіта:
2003 р. – закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (кваліфікація «Магістр будівництва»).
 
2004 р. – закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Інженер пожежної безпеки»).
 
2011 р. – захистив дисертацію на тему: «Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди.
 
2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій.
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень:
1. Прогноз технічного стану будівель і споруд при силових, деформаційних і високотемпературних впливах.
 
Основні наукові та навчально-методичні праці, монографії:
1. ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 «Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість».
2. ДCTУ-Н Б В.1.2-17:2016 «Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд».
 
Науково-дослідні роботи:
1. НДР «Визначення технічного стану будівель та споруд при силових та високотемпературних впливах. Розробка неруйнівних методик дослідження технічного стану будівель та споруд» № ДР 0113U004019. Відповідальний виконавець.
 
Наукові роботи:
1. Отрош Ю.А. Методика оцінювання адекватності результатів визначення меж вогнестійкості залізобетонних балок експериментально-розрахунковим методом. /Поздєєв С.В., Отрош Ю.А., Федченко І.В., Нешпор О.В. / Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – ПолтНТУ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 129-136.
2. Отрош Ю.А. Сопоставительная оценка огнестойкости железобетонных многопустотных плит с использованием стандартов Беларуси, Украины, Европейского Союза, а также расчетных методов / Голоднов А.И., Кудряшов В.А., Полевода И.И., Отрош Ю.А., Ткачук И.А., Семиног Н.Н., Дробыш А.С. / Вестник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь. – 2015. – № 1 (21).
3. Отрош Ю.А. Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості плити перекриття /Поздєєв С. В., Отрош Ю.А., Демешок В. В, Федченко І. В./ Промислове будівництво та інженерні споруди. Науково-виробничий журнал. – Київ, 2016. – №2. – С. 28 -33.
4. Отрош Ю.А. Методика визначення технічного стану будівельних конструкцій виробничих будівель після пожежі // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016. – №. 160. – С. 111-119.
5. Отрош Ю.А. Оцінка технічного стану стін і перекриттів житлових будинків після пожежі / Отрош Ю.А. // ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Серія: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО, Полтава: ПолтНТУ, - Випуск 1 (46), - 2016, - С.212-220.
6. Otrosh Yuriy The fire resistance evaluation of the wall of lift shaft /  Serhii Pozdieiev1, Yuriy Otrosh, Denis Stupak, Stanislav Sidnei  // XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics, Monografie № 68, Częstochowa 2017 С. 410-413.
 
Навчальні посібники:
1. Отрош Ю. А., Ступак Д. О., Поздєєв С. В. Навчальний посібник «Прикладна механіка для рятівника», Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 2013 - 341 с.
2. Андрієнко В.М., Поздєєв С.В., Отрош Ю.А., Єременко С.А. Тищенко О.М., Некора О.В. Навчальний посібник «Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі», Київ: ІДУЦЗ, 2014 - 295 с.
3. Поклонський В.Г., Фесенко О.А., Тарасюк В.Г., Немчинов Ю.І., Байтала Х.З., Фомін С.Л., Круковський П.Г., Новак С.В., Отрош Ю.А., Калафат К.В. Практичний посібник «Розрахунок залізобетонних конструкцій на вогнестійкість відповідно до Єврокоду 2», Київ: ДП НДІБК Мінрегіону України, 2016 - 295 с.
 
Авторські свідоцтва та патенти:
1) Патент на корисну модель «Спосіб визначення міцності сталі за товщиною металу» № 51158. Автори розробки: Іванов А.П., Отрош Ю.А., Іванова М.С. Публікація відомостей про видачу патенту: 12.07.2010, Бюл.№ 13.

 

Доцент кафедри кандидат психологічних наук
підполковник служби цивільного захисту Хмиров Ігор Михайлович.
 
Освіта:
2004 р. – закінчив Академію цивільного захисту України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Магістр з пожежної безпеки») з професійним правом на роботу пов’язану з викладацькою та науковою діяльністю.
 
2012 р. – закінчив Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю «Психологія» (кваліфікація «Психолог»).
 
2016 р. – закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація «Юрист»).
 
2013 р. – захистив дисертацію на тему: «Соціально-демографічні фактори первинної психологічної адаптації курсантів до умов навчання та служби у вищих навчальних закладах МНС України»» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах». 10.10.2013 р. отримав диплом кандидата наук.
 
Стажування та прийняття участі у міжнародних конференціях:
2017 р. – Akademia Pomorska w Slupsku, CERTIFICATE Successfully completed the traineeship from 20th May to 30th  May 2017 (108 hours) includes issues related to National Civil Protection Mechanism in Poland (31 May 2017)
 
 Пріоритетні напрямки наукових досліджень
1. Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Соціально-психологічна адаптація особистості щодо діяльності в екстремальних умовах.
3. Соціально-психологічні і навчальні фактори адаптації курсантів щодо професійної діяльності в процесі навчання.
4. Механізми державного регулювання європейського співробітництва вищої освіти України.
5. Інноваційні механізми впровадження електронного навчання в системі вищої освіти України
 
 Науково-громадська діяльність
З 2013 року виконує обов’язки Голови Ради кураторів факультету цивільного захисту по теперішній час.
 
 Основні наукові та навчально-методичні праці
На 2017 рік розробка курсів лекцій «Управління науковими проектами та інтелектуальною власністю» та «Правове регулювання діяльності у сфері радіаційного, хімічного та біологічного захисту»
 
Науково-дослідні роботи
1. Розробка рекомендацій щодо оптимізації процесу психологічної адаптації та готовності курсантів до навчання і проходження служби у ВНЗ ДСНС України та виконання професійної діяльності в екстремальних умовах.
2. Розробка оцінювальної моделі первинної психологічної адаптації особистості та обґрунтування критеріїв дослідження її рівнів.
3. Визначення комплексу соціально-демографічних факторів, що впливають на процес первинної психологічної адаптації курсантів до навчання та служби у ВНЗ ДСНС України.
4. Вивчення системи наукових поглядів щодо оцінки показників первинної психологічної адаптації.
5. Дослідження основних соціально-психологічних детермінант професійної ідентичності курсантів ВНЗ ДСНС України.
6. Розробка механізмів державного управління соціально-економічною сферою та її галузями в контексті забезпечення безпеки українського суспільства.
 
Наукові роботи
1. Хмиров І.М. /Соціально-психологічна адаптація як чинник формування особистості курсантів МНС України//  Проблеми екстремальної та кризової психології: Зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 10. С.263 – 272.
2. Хмиров І.М. / Психологічна адаптація як компонент загального адаптаційного процесу// Проблеми екстремальної та кризової психології: Зб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип. 12. С.137 – 142.
3. Хмиров І.М. / Особливості особистісно-адаптаційного потенціалу у курсантів МНС України// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. пр. – Київ, 2012. С. 252-257.
4. Хмиров І.М. / Психологічні особливості професійної адаптації курсантів вищих навчальних закладів МНС// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука». – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2012. С. 272-273.
5. Островерх О.О. / Організація цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі освіти/ Островерх О.О., Хмиров І.М. // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Наглядова діяльність у сфері пожежної та техногенної безпеки». Харків: НУЦЗУ, 2012.
6. Хиров І.М. / Прояв ризику та його вплив на професійне становлення особистості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів». – Харків: НУЦЗУ–ОРС, 2013. С. 262-263.
7. Хмиров І.М. / Адаптація курсантів вищого навчального закладу ДСНС України в умовах зміни соціального середовища // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту». – Черкаси: АПБ імені Героїв Чорнобиля, 2013. С. 109-110.
8. Васильченко А.В. / Оценка предела огнестойкости изгибаемых железобетонных элементов, усиленных фиброматериалами./ Васильченко А.В., Золочевский Н.Б., Хмыров И.М. // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. трудов. Вып. 33
Харьков: НУГЗУ, 2013. С. 27-32.
9. Васильченко А.В. / Повышение огнестойкости железобетонной колонны при ее усилении обоймой из фиброжелезобетона / Васильченко А.В., Хмыров И.М., Кучер С.С.// Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. трудов. Вып. 34. Харьков: НУГЗУ, 2013.
10. Тімченко О.В. / Особливості особистісно-адаптаційного потенціалу у курсантів МНС України / Тімченко О.В., Хмиров І.М.// Вісник Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. Зб. наук. пр. Серія «Військово-спеціальні науки». Ред. В.В. Балабін. – №2 (31). – Київ: ВІКНУ, 2013. С. 9-12.
11. Хмиров І.М. / Засоби подолання правового нігілізму / Ковалевська Т.М., Хмиров І.М.// Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Хмельницький: Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, 2013.
12. Барабаш Г.О. / Правове регулювання  взаємовідносин ДСНС України та Міністерства оборони України на сучасному етапі/ Барабаш Г.О., Данілін О.М., Хмиров І.М. // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Хмельницький: Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, 2013.
13. Хмиров І.М. / Індивідуально-психологічні характеристики курсантів в процесі професійної адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі ДСНС України / Хмиров І.М., Данілін О.М., Барабаш Г.О.// Збірка матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми техногенної та природної безпеки: міжнародне партнерство у надзвичайних ситуаціях» НУЦЗ України – 2013. С. 18-21.
14. Хмиров І.М. /Фактори, що створюють небезпеку на об’єктах нафтогазовидобування / Хмиров І.М., Данілін О.М. // Матеріали XІ Міжнародної  науково-практичної конференції «Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи». – Київ:
Пожежна безпека – 2013. С. 545-547.
15. Хмиров І.М. / Професійна адаптація курсантів до умов навчання у вищому навчальному закладі ДСНС України // Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи» НУЦЗ України – 2013. С. 269-271.
16. Хмыров И.М. /Психологические факторы гибели и травмирования личного состава спасательных служб / Хмыров И.М, Ященко А.А., Чапля Ю.С. // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы: сб. ст. по материалам V Международной. науч.-практ. конф. В 2-х ч. Ч1 / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. —Воронеж, 2014. С.159-161.
17. Хмыров И.М. / Психология формирования высокого уровня служебной дисциплины в ГСЧС Украины // Материалы ІІІ Всеросийской. науч.-практ. конф. «Проблемы обеспечения безопапсности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. —Воронеж, 2014.
18. Хмыров И.М. / Особенности социально - психологической адаптации работников пожарно - спасательных подразделений ГСЧС Украины с разными типами копинг – поведения/Хмыров И.М.,Орлов Е.Г. // Стратегия «Казахстан - 2050»: совершенствование системы защиты от чрезвычайных ситуаций, развитие научных исследований в сфере безопасности и жизнедеятельности населения. Материалы ІІ научно-практической конференции курсантов и студентов. 14 марта 2014 г. – Кокшетау: КТИ МЧС РК, 2014.
19. Хмиров І.М. / Формування позитивного психологічного клімату у навчальних групах вищого навчального закладу ДСНС України // Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: збірник  тез Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: НУЦЗУ, 2014.
20. Хмиров І.М. / Психологічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності / Хмиров І.М., Костін М.Ю.// Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених: ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів. – Л.: ЛДУ БЖД, 2014.
21. Хмиров І.М. / Актуальність формування екологічної свідомості /Хмиров І.М.,  Комишанський Р.Є.// Матеріали I Міжвузівської курсантсько-студентської конференції «Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності». Львів: ЛДУ БЖД, 2014.
22. Хмыров И.М. / Причины и последствия профессионального стресса пожарных-спасателей ГСЧС Украины //3-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности-2014». Академия ГПС МЧС России– М.: 2014. С.355-356
23. Хмиров І.М. / Проблеми вивчення професійної діяльності рятувальників в екстремальних ситуаціях /Хмиров І.М., Б.І. Савочкін // Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія  та  практика):  збірник  матеріалів  Всеукраїнської  науково-практичної конференції. Частина 2 – Х.: НУЦЗУ 2014. С. 41-42.
24. Хмиров І.М. /Формування екологічної свідомості // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Надзвичайні ситуації: безпека та захист». Черкаси: ЧІПБ ім. Герої Чорнобиля, 2014. С.226-228.
25. Хмиров І.М. / Механізми державного регулювання  європейського співробітництва вищої освіти України // Матеріали всеукраїнської інтернет-конференції «Державне регулювання науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту». Харків: НУЦЗУ, 2014. С. 171-173.
26. Ковалевська Т.М. / Види виховного процесу в системі ДСНС України
/ Ковалевська Т.М., Хмиров І.М.// Матеріали всеукраїнської інтернет-конференції «Державне регулювання науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту». Харків: НУЦЗУ, 2014. С. 81-82.
27. Ковалевська Т.М. / Шляхи подолання правового нігілізму / Ковалевська Т.М., Хмиров І.М.// VІ Міжнародної  науково-практичної конференції «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій». Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2014.
28. Васильченко А.В. / Оценка огнестойкости железобетонной фермы при использовании фибробетона в ее отдельных элементах / Васильченко А.В., Хмыров И.М.// Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2014. – Вып. 36.
29. Хмиров І.М. / Особливості прояву ризику у професійній діяльності/Хмиров І.М.,Барабаш Г.О.// Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: збірник матеріалів III всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків: НУЦЗУ, 2015. С. 213-214.
30. Барабаш Г.О. / Умови забезпечення дисципліни в органах цивільного захисту України /Барабаш Г.О., Хмиров І.М.// Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: збірник матеріалів III всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків: НУЦЗУ, 2015. С. 176-177.

31. Хмиров І.М. / Соціально-психологічна адаптація курсантів в умовах вищого навчального закладу ДСНС України / Хмиров І.М., Капітанюк І.С.// Матеріали III Міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції  «Культура як феномен людського духу». Львів: ЛДУ БЖД, 2015.

32. Хмиров І.М. / Адаптація курсантів вищого навчального закладу ДСНС України в умовах зміни соціального середовища /Хмиров І.М.,Барабаш Г.О.//  Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія  та  практика):  збірник  матеріалів  Всеукраїнської  науково-практичної конференції. НУЦЗУ 2015. С.197-.198

33. Данілін О.М. / Безпека об’єктів хімічної промисловості як одна з важливих складових безпеки держави /Данілін О.М., Хмиров І.М.// Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції  «Пожежна безпека - 2015». Черкаси: ЧІПБ ім. Герої Чорнобиля, 2015. С.46-48.
34. Хмиров І.М. / Формування екологічної свідомості/ Хмиров І.М., Данілін О.М.// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту» Харків: НУЦЗУ, 2015. С. 172-173.
35. Васильченко А.В./ Оценка огнестойкости безарматурной плиты из фибробетона / Васильченко А.В., Хмыров И.М. // Сб. науч. трудов НУГЗ Украины  «Проблемы пожарной безопасности». – Вып.37.– Харьков: НУГЗУ, 2015. С.42-46
36. Хмиров І.М. / Психологічні фактори адаптації рятувальника до професійної діяльності// Проблеми екстремальної та кризової психології: Зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. С.293 – 299.
37. Васильченко А.В. / Огнестойкость большепролетных изгибаемых строительных конструкций / Васильченко А.В., Сырых В.Н., Хмыров И.М. // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. –  Вып.39.– Харьков: НУГЗУ, 2016. С.63-66.
38. Хмиров І.М. / Психологічна адаптація курсантів вищого навчального закладу ДСНС України в умовах зміни соціального середовища // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту» Харків: НУЦЗУ, 2016. С. 289-290.
39. Буремечков К.А./ Професійна адаптація курсантів до умов навчання у вищому навчальному закладі ДСНС України/ К.А. Буремечков, І.М. Хмиров/ Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» м. Харків: ХНУВС, 2016 – С.44-4740. Хмиров І.М. / Рівні управління екологічною безпекою// Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта наука, практика» Харків: НУЦЗУ, 2016. С. 221-222.
41. Хмиров І.М. /Механізми дистанційного навчання у вищих навчальних закладах ДСНС України// Матеріали інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки «Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах» м. Харків:  ХНАДУ, 2016 С.74-76
42. Хмиров І.М., Хряпинський А.П. Особливості правового регулювання відшкодування шкоди, завданої Державною службою з надзвичайних ситуацій при гасінні пожеж / І.М. Хмиров, А.П. Хряпинський // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць, 2016. - Вип. 2 (50).
43. Хмиров І.М. Механізми державного регулювання європейського співробітництва вищої освіти України [Електронний ресурс] / І.М. Хмиров // Державне управління: удосконалення та розвиток : електр. зб. наук. пр. – 2016. – № 12.
44. Хмыров И.М. Психология формирования высокого уровня служебной дисциплины в ГСЧС Украины /И.М. Хмыров// Сборник материалов VII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» г. Кокшетау: КТИ, 2016. С.230-232.
45. Капітанюк І.С. /Професійний психологічний відбір курсантів у вищих навчальних закладах ДСНС України// Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» м. Харків: НУЦЗУ, 2016. С.260
46. Логвіненко С.О. /Професійний психологічний відбір курсантів у вищих навчальних закладах ДСНС України// Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» м. Харків: НУЦЗУ, 2016. С.283
47. Khmyrov I.M. Modern actual problems and prospects of financing of distance learning of personnel of Ukrainian companies on the basis of higher educational institutions /I.M. Khmyrov, S.M. Dombrovska,V.O. Shvedun // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – 2017. – Т. 1. – № 22. –  Web of Science

48. I. Khmyrov  Investigation of the combination of ITO/CDS/CDTE/CU/ au solar cells in microassembly for electrical supply of field cables/ N. Deyneko, O.Semkiv,I.Khmyrov,A.Khryapynskyy//(http://journals.uran.ua/eejet/article/view/124575) – Scopus

 

 

Викладач кафедри підполковник служби цивільного захисту  Ковалевська Тетяна Михайлівна.

Освіта:
У 1992 році закінчила Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію «Юрист».
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
1.Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Професійна освіта та виховання майбутніх фахівців служби цивільного захисту у ВНЗ ДСНС України.
 
 
Науково-громадська діяльність
1.  Як куратор навчальної групи сприяє забезпеченню службової дисципліни, формуванню та реалізації індивідуального навчального плану курсантів, проведенню культурно-просвітницьких заходів.
2.   Забезпечує здійснення редакційно-видавночої діяльності на кафедрі.
 
 Основні наукові та навчально-методичні праці
1) Конспект лекцій з дисципліни "Правознавство" / Уклад. О.О. Островерх, С.В. Бєлан . ─ Х. : АЦЗУ, 2005 . ─ 112 с.
2) Історія держави і права зарубіжних країн : Курс лекцій / Уклад. О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська . ─ Х. : НУЦЗУ, 2010. ─ 227 с.
4) Правознавство : Конспект лекцій / Уклад. О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська . ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 158 с.
5) Правові основи цивільного захисту. Розділ: Організація адміністративно-правової діяльності в органах та підрозділах МНС України: Конспект лекцій / О. О. Островерх, Т. М. Ковалевська, С. В. Бєлан . ─ Х. : УЦЗУ, 2008 . ─ 111 с.
6) Правові основи цивільного захисту: Розділ: Організація та проведення дізнання у справах про пожежі та порушення протипожежних правил. Кримінальне право : Практикум / Уклад. О. О. Островерх, Т. М. Ковалевська, С. В. Бєлан . ─ Х. : УЦЗУ, 2008 . ─ 51 с.
7) Правові основи цивільного захисту. Розділ "Організація та проведення дізнання у справах про пожежі та порушення протипожежних правил": Конспект лекцій / Уклад. О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська . ─ Х.: УЦЗУ, 2008 . ─ 99 с.
8) Природоохоронне законодавство та екологічне право: Конспект лекцій / О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 162 с.
9) Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: Конспект лекцій / Уклад. О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, Т.О. Луценко . ─ Х. : УЦЗУ, 2009 . ─ 178 с.
10) Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту: конспект лекцій / О.О. Островерх, М.М. Удянський, Т.М. Ковалевська . ─ Х.: НУЦЗУ, 2012 . ─ 226 с.
11) Основи антикорупційного законодавства України: довідково-інформаційний збірник / Уклад. О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, С.О. Скляров . ─ Х. : НУЦЗУ, 2012 . ─ 80 с.
12) Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: Конспект лекцій / О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, Т.О. Луценко . ─ Х.: НУЦЗУ, 2013
13) Островерх О.О. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту. Навчальний посібник. / О.О.Островерх, Т.М. Ковалевська, О.В.Савченко. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – 240 с.
 
Науково-дослідні роботи
1. НДР «Правові основи цивільного захисту». Виконавець
2. НДР «Удосконалення методики огляду місця події при розслідуванні пожеж». Виконавець
3. НДР «Розробка алгоритму дій центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки під час застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) та відповідного програмного забезпечення з методичними рекомендаціями для OS Android». Виконавець
 
Наукові роботи
1. Ковалевська Т.М../ Дослідження часу займання зразків ДСП, обробленихгелеутворюючою системою CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О / О.В. Савченко, О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, С.В. Волков // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2011. – Вып. 30. – С.209 – 215.
2. Ковалевская Т.М. Экспертная деятельность при расследовании преступлений, связанных с возникновением пожаров // Материалы международной научно-практической «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации «ЧС-2012» - Гомель: Государственное учреждение образования «Гомельский инженерный институт», 2012. – С. 25-26.
3. Ковалевская Т.М. Обеспечение прав потерпевших  при проведении дознания по делам о пожарах // Материалы ХХIV научно-практической конференции по проблемам пожарной безопасности. - г. Балашиха, Московская область: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2012. – С. 123-124.
4. Ковалевська Т.М. Проблемні питання підвищення рівня правової вихованості курсантів // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань». Хмельницький: Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, 2012. – С. 114-116.
5. Ковалевская Т.М. Особенности проведения осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с пожарами //  Пожарная  безопасность:  проблемы  и  перспективы:  материалы  II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2 Ч. Ч. 1. Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2011. С. 60-61.
6. Ковалевская Т.М. Правове виховання майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України // Вісник польсько- української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Яна Амоса Каменського. Умань 2012. С.34-37.
7. Ковалевська Т.М. Правова освіта як форма правового виховання майбутніх фахівців служби цивільного захисту // Вісник польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Яна Амоса Каменського. Умань 2013. С. 40-42.
8. Ковалевская Т.М. Теоретические основы организации правовоспитательной работы // Материалы VІІІ Международной научно-практической конференции «Пожарная и аварийная безопасность» Иваново. 2013. С.77-78.
Ковалевская Т.М. Организация правового воспитания // Исторический опыт, современные проблемы и перспективы образовательной и научной деятельности в  области обеспечения пожарной безопасности. Международная научно-практическая конференция. Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, Москва, 2013, с.83-84
9. Ковалевская Т.М. Правовое самовоспитание курсантов //  Материалы ІV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Кокшетау, 2013. С. 144-145.
10. Ковалевська Т.М., Хмиров І.М. Засоби подолання правового нігілізму // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Хмельницький: Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, 2013. – С. 28-29.
11. Ковалевська Т.М. Сутність та шляхи подолання правового нігілізму // Вісник польсько - української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Яна Амоса Каменського. Умань 2014. С. 14-16.
Ковалевська Т.М. Проблемні питання правового виховання майбутніх фахівців служби цивільного захисту
// Вісник польсько- української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Яна Амоса Каменського. Умань 2014. С. 40-42.
12.  Ковалевская Т.М. Виды воспитания будущих специалистов ГСЧС Украины // Стратегия «Казахстан - 2050»: совершенствование системы защиты от чрезвычайных ситуаций, развитие научных исследований в сфере безопасности и жизнедеятельности населения. Материалы ІІ научно-практической конференции курсантов и студентов. 14 марта 2014 г. – Кокшетау: КТИ МЧС РК, 2014. – С.286-287
13. Ковалевская Т.М. Значение термина «воспитание» // Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: материалы  Междунар.  науч.-практ.  конф.,  Гомель, 22–23 мая 2014 г. / М-во по чрезвычайн. ситуациям Респ. Беларусь, Гомел. инженер.  ин-т ; редкол.:  И. И.  Суторьма (науч.  ред.) [и др.]. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2014. – С. 258-259.
14. Ковалевська Т.М. Комплексна сутність правового виховання майбутніх фахівців служби цивільного захисту // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки.  Вип. 6. Черкаси. 2014. С. 30-36
15. Островерх О.О., Ковалевська Т.М. Нормативно-правове обґрунтування критеріїв оцінки ступеню ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки // Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського простору: матеріали 17 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. – Київ: ІДУЦЗ, 2015. С. 293-296
16. Островерх О.О., Ковалевська Т.М. Педагогічні  умови  формування
професійних компетенцій фахівців  у сфері цивільного захисту//Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського простору: матеріали 18 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. − Київ: ІДУЦЗ, 2016. С.230-232.
17. Ковалевська Т.М., Стародубцева Г.Г. Методи правового виховання//Державне  управління  у  сфері  цивільного  захисту:  наука,  освіта,  практика :  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. С. 25-26
18. Ковалевська Т.М. Участь прокурора при проведенні досудового слідства по справам про пожежі //Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Проблеми  пожежної  безпеки».  –  Х.: НУЦЗУ, 2016. С.97-99.
19. Ковалевська Т.М. Методи право виховної роботи //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» –  Х.: НУЦЗУ, 2016. С.
20. Ковалевская Т.М. Участие прокурора при проведении досудебного расследования\\VII - Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Кокшетау, 2016, с. 61-62
21. Ковалевська Т.М. Шляхи подолання правового нігілізму //Теорія  і  практика  гасіння  пожеж  та  ліквідації  надзвичайних

ситуацій: Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. С. 61

 

Доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент Васильченко Олексій Володимирович.

Освіта:
1978 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «фізика металів» (кваліфікація «інженер-фізик»);
 
1995 р. – захистив дисертацію на тему: «Електросинтез поліаніліну та його застосування в хімічних джерелах струму» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія;
 
2004 р. – присвоєно вчене званнядоцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень:
1.     Хімічні джерела струму на основі нанотехнологій.
2.     Електрохімічні сенсори малих концентрацій хімічних речовин.
3.     Вогнезахисні матеріали для будівельних конструкцій.
4.     Забезпечення безпечної  евакуації людей з висотних будівель.
5.     Прогнозування вогнестійкості будівельних конструкцій при застосуванні перспективних будівельних матеріалів і технологій
 
Науково-громадська діяльність
1.     У 2008 році був науковим керівником студентки НУЦЗУ Бахал В.Г. Робота отримала друге місце у всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі «Пожежна безпека».
2.     У 2013 році був науковим керівником студентки НУЦЗУ Кучер С.С. Робота отримала друге місце у всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі «Пожежна безпека».
3.     У 2017 році був науковим керівником курсанта НУЦЗУ Джолос А.Ю. Робота отримала третє місце у всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі «Будівництво та цивільна інженерія».
 
Основні навчально-методичні праці:
1. Будівельні матеріали та їх поведінка в умовах високих температур. Навчальний посібник /  Пушкаренко А.С., Васильченко О.В. – Харків: АПБУ, 2001. – 166 с.
2. Основи архітектури і архітектурних конструкцій. Навчальний посібник / Васильченко О.В. – Харків, 2007. – 257 с.
3. Строительные материалы для эксплуатации в экстремальных условиях. Учебное пособие / Гридчин А.М., Баженов Ю.М., Лесовик В.С., Загороднюк Л.Х., Пушкаренко А.С., Васильченко А.В. – М.: Изд-во АСВ; Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 595 с.
4. Безпекаексплуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Навчальний посібник / Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Луценко Ю.В., Миргород О.В. ─ Х.: НУЦЗУ, 2010. – 372 с.
5. Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій. Навчальний посібник / Пушкаренко А.С., Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Луценко Ю.В., Миргород О.В. ─ Х.: НУЦЗУ, 2011. – 176 с.
6.  Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Навчальний посібник / Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Миргород О.В., Стельмах О.А. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 488 с.
7.  Системы обеспечения защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуаціях. Курс лекций / Васильченко А.В. − Х.: НУГЗУ (електронне видання), 2016. − 271 с.
8.  Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Курс лекцій / Васильченко О.В. – Харків: НУЦЗУ (електронне видання), 2016. − 469 с.
 
Основні наукові праці:
1. Васильченко А.В. Особенности  поведения  при  нагреве  современных   полимерных  строительных  материалов / Васильченко А.В. // Сб. науч. трудов АПБ Украины «Проблемы пожарной безопасности». – Юбилейный выпуск.– Харьков: Фолио, 2003.– С.4-15.  
2. Bayrachny B. Polyaniline electrical syntesis and its application in chemical power sources / Bayrachny B., Liashok L., Vasilchenko A., Gomozov V., Orehova T., Baykova T. // 5-th International Con-ference "Advanced batteries and accumu-lators" (A.B.A.-5). June 13-16, 2004. Brno University of techno-logy, Brno, Czech Republic. Book of Abstract ABA-5.– Czechia, 2004 .– P. 47-49.
3. Васильченко А.В. Полианилиновый молекулярный сенсор / Васильченко А.В., Ляшок Л.В. // Зб. наук. праць УЦЗ України  «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Вип.4.– Харків: Фоліо, 2006. – С. 89-92.
4. Васильченко А.В. Определение необходимого времени эвакуации людей из высотного здания с помощью технических средств / Васильченко А.В., Бахал В.Г., Стец Н.Н. //Зб. наук. праць УЦЗ України «Проблемы пожарной безопасности». – Вып.23.– Харьков: УГЗУ, 2008. – С.57-60.
5.  Васильченко А.В. Расчет фактического времени спасения людей из высотного здания с помощью технических средств / Васильченко А.В., Стец Н.Н. // Зб. наук. праць УЦЗ України «Проблемы пожарной безопасности». – Вып.25.– Харьков: УГЗУ, 2009. – С.34-37.
6.  Васильченко А.В. Оценка предела огнестойкости железобетонных плит перекрытия с огнезащитным покрытием / Васильченко А.В. // Сб. науч. трудов УГЗ Украины  «Проблемы пожарной безопасности». – Вып.27.– Харьков: УГЗУ, 2010. – С. 45-48.
7.  Ляшок Л.В. Электрохимический детектор опасности возгорания / Ляшок Л.В., Васильченко А.В., Афонина И.А., Орехова Т.В. // Сб. науч. трудов НУГЗ Украины  «Проблемы пожарной безопасности». – Вып.30.– Харьков: НУГЗУ, 2011. – С.172-175.
8.   Васильченко А.В. Анализ эффективности пожароубежищ высотных зданий / Васильченко А.В., Стец Н.Н. // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. –  Вып.31.– Харьков: НУГЗУ, 2012. – С.38-43.
9.  Васильченко А.В. Повышение огнестойкости железобетонной колонны при ее усилении обоймой из фиброжелезобетона / Васильченко А.В., Хмыров И.М., Кучер С.С. // Сб. науч. трудов НУГЗ Украины  «Проблемы пожарной безопасности». – Вып.34.– Харьков: НУГЗУ, 2013. – С.40-44.
10. Васильченко О.В. Проблеми сучасного висотного будівництва в аспекті рятування людей при пожежах / Васильченко О.В., Кучер С.С. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2013. Вип. 72. – С.488-492.
11. Васильченко А.В. Оценка огнестойкости железобетонной фермы при использовании фибробетона в ее отдельных элементах / Васильченко А.В., Хмыров И.М. // Сб. науч. трудов НУГЗ Украины  «Проблемы пожарной безопасности». – Вып.36.– Харьков: НУГЗУ, 2014. – С. 58-62.
12. Васильченко А.В. Оценка огнестойкости безарматурной плиты из фибробетона / Васильченко А.В., Хмыров И.М. // Сб. науч. трудов НУГЗ Украины  «Проблемы пожарной безопасности». – Вып.37.– Харьков: НУГЗУ, 2015. – С.42-46.
13. Васильченко А.В. Модель распространения ударной волны в в коммуникационных помещениях / Васильченко А.В., Рябинин И.Н., Сырых В.Н. // Теорія та практика судової експертизи і криминалістики: зб. наук. праць. –  Вып. 16. – Х.: Право, 2016. – С.310-315.
14. Васильченко А.В. Оценка огнестойкости стальных колонн каркаса со вспучивающимся огнезащитным покрытием / Васильченко А.В. //Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, НУЦЗУ, 2017.– Вып. 42. – С.7-11.
15. Васильченко А.В. Огнестойкость стальной колонны при комбинированном воздействии "взрыв-пожар" /Васильченко А.В., Ковалевская Т.М.// Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, НУЦЗУ, 2018.– Вып. 43. – С.25-30.
 
Основні науково-дослідні роботи
1.     «Дослідження впливу високих температур на сучасні опоряджувальні та теплоізоляційні матеріали» (2001 р.). Науковий керівник.
2.     «Дослідження умов використання аварійно-рятувальних засобів та пристроїв для евакуації людей з висотних будинків» (2006-2008 р.р.). Науковий керівник
3.      «Поведінка будівельних матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах» (2009 р.). Науковий керівник.

 «Оцінка межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з використанням фіброматеріалів» (2015-2017 р.). Науковий керівник.

 
 
Доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент Сафронов Сергій Олегович
 
 
Освіта:
1995 р. – закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація «спеціаліст»).
 
2000 р. – захистив дисертацію на тему: «Методика розслідування умисного заподіяння тілесних ушкоджень» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза.
 
2004 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри криміналістики.
Працював на різних посадах науково-педагогічного працівника у ВНЗ системи МВС України. 
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень:
1.     Правові засади наглядово-профілактичної діяльності органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2.     Правовий статус працівників ДСНС України.
3.     Методика розслідування злочинів проти громадської безпеки та довкілля.
 
Основні наукові та навчально-методичні праці:
1.     Сафронов С.О. Методика розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень: Науково-практичний посібник. – Харків, 2003. – 175 с.
2.     Шендрик В.В., Сафронов С.О., Крєпаков І.О., Жилін Є.В. Боротьба з порнографією : криміналістичні та оперативно-розшукові аспекти: навчальний посібник. – Харків, 2010. – 216 с.
3.     Сафронов С.О. Методичні матеріали до практичних та самостійних занять з криміналістики для соціально-психологічного факультету НУВС. – Харків: Вид-во Націон. ун-ту внут. справ, 2003. – 92 с.
 
Основні наукові роботи:
1.     Сафронов С.О. Тактика проведення допиту на предмет встановлення суб’єктивної сторони злочину // Право України. – 2001. – № 5. – С. 50 – 52.
2.     Сафронов С.О. Встановлення суб’єктивної сторони діяння при розслідуванні злочинів про умисне заподіяння тілесних ушкоджень // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 12. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 495 – 498.
3.     Сафронов С.О. Профілактична діяльність слідчого органів внутрішніх справ України // Право України. – 2002. – № 2. – С. 82 – 86.
4.     Сафронов С.О. Особливості розслідування злочинів про заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості // Право України. – 2004. – № 2. – С. 90 – 93.
5.     Сафронов С. О. Форми доказування суб’єктивної сторони злочину: історико-аналітичний нарис / С. О. Сафронов // Право і безпека : науковий журнал. – 2012. – № 1 (43). – С. 43 – 50.
6.     Сафронов С.О. Організаційно-тактичні засади використання агентурного  апарату у напрямку виявлення фактів схиляння особи до вживання наркотичних засобів / С. О. Сафронов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. Спец. вип. № 4 т (71). – Харків, 2015. – С. 251 – 260.
7.     Сафронов С. О. Ознаки наявності у особи злочинного наміру або задуму [Електронний ресурс] / С. О. Сафронов // Форум права: електрон. наук. фахове вид., 2017. № 3. – С. 199 – 203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_3_35, вільний. – Заголов. з екрану. – укр. мова. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3_35.pdf
Далі див. хронологію публікацій в ORCID (ідентифікатор автора: 0000-0003-4300-0601), а також в Google Scholar – за адресою:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7CGrd3gAAAAJ&hl=uk

 

 

Старший викладач кафедри Рубан Артем Вікторович

Має великий досвід практичної роботи на керівних посадах у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.
 
Освіта та практична діяльність:
2001 р. – закінчив Академію пожежної безпеки МВС України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Спеціаліст з пожежної безпеки»);
 
З 2001 року по 2010 рік – проходив службу на керівних посадах в підрозділах Головного управління МНС України у Харківській області;
 
2009 р. – закінчив магістратуру управління Університету цивільного захисту України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Магістр з пожежної безпеки»);
 
З 2010 року по 2011 рік – навчався в ад’юнктурі Національного університету цивільного захисту України;
 
З 2011 року по 2015 рік - проходив службу на керівних посадах в підрозділах Головного управління Держтехногенбезпеки у Харківській області та Головного управління ДСНС України у Харківській області.
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень:
1.    Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та пожежної безпеки, цивільного захисту;
2.    Пожежна та техногенна безпека об’єктів різного призначення;
3.    Механізми державного регулювання європейського співробітництва вищої освіти України.

 

   Лаборант кафедри Макарова Лариса Іванівна

Забезпечує матеріально-технічне забезпечення навчального процесу кафедри. 

^ Наверх