на головну
укррусангл

Кафедра пожежної та рятувальної підготовки

Випускаюча кафедра Пожежної та рятувальної підготовки є – базовим структурним підрозділом факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України, гарантом профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузь знань 26 «цивільна безпека» спеціальність 261 «пожежна безпека» спеціалізація «пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» - є начальник кафедри полковник служби ЦЗ кандидат технічних наук, доцент Ковальов Павло Анатолійович


На кафедрі працює: 11 науково-педагогічних працівників, з яких: 7 кандидатів наук, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, 
старший науковий співробітник, 3 доценти, заслужений працівник освіти України, майстер спорту України міжнародного класу, майстер спорту України, а також завідувач навчальною лабораторією, старший майстер ГЗДС-лаборант та майстер ГЗДС-лаборант.


Метою діяльності кафедри є – забезпечення високої та якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, зміцнення та активізація плідної співпраці кафедри з іншими вузами, в тому числі і закордонними.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Основні завдання кафедри:

1. Проведення навчально-виховної та методичної діяльності для:

Освітнього рівня «бакалавр»
-  підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація: «Пожежна безпека»; «Автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки»; «Аудит пожежної та техногенної безпеки»; «Пожежогасіння  та аварійно-рятувальні роботи».
 - підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Пожежогасіння  та аварійно-рятувальні роботи».
- підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізація – радіаційний та хімічний захист.
підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 261 «Пожежна безпека», спеціалізація - пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи. 
- підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за напрямом підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія», кваліфікація «Технолог».
- підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузь знань 26 «Цивільна безпека» за напрямом 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці».
- підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація: «Пожежна безпека».
- підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузь знань 26 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 261 «Пожежна безпека», кваліфікація «Фахівець з протипожежної безпеки».     
 
Освітнього рівня «магістр»
- підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», кваліфікація «Інженер з пожежної безпеки».

2. Викладання навчальних дисциплін: «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі», «Вступ до фаху», «Організація експлуатації засобів захисту органів дихання та тіла», «Засоби індивідуального і колективного захисту», «Організація служби та підготовки», «Пожежно-рятувальна підготовка», «Рятувальна та загальна фізична підготовка», «Пожежно-рятувальна та загальна фізична підготовка», «Висотно-рятувальна підготовка».

3. Здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності за відповідними напрямами та спеціальностями.

 

4. Організація навчальної практики: на посаді пожежного-рятувальника для здобувачів вищої освіти перших курсів університету; на посаді командира відділення пожежно-рятувальної частини для здобувачів вищої освіти других курсів університету; на посаді начальника караулу пожежно-рятувальної частини для здобувачів вищої освіти третіх курсів університету та переддипломної практики (стажування) на посаді начальника караулу для здобувачів вищої освіти четвертих курсів університету.

^ Наверх