на головну
укррусангл

Видавнича діяльність кафедри

Навчальні посібники

Первинна підготовка пожежного-рятувальника

Конспекти лекцій з дисциплін кафедри

За спеціальністю 263 "Цивільний безпека" 

Тактика ліквідування надзвичайних ситуацій Ч1, Ч2

Організація та управління ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій  (освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст")

Управління силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (другий "(магістерський) рівень вищої освіти)

В галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія", спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія" 

Автоматизовані системи управління технологічного процесу в хімічних виробництвах 

Методичні матеріали

Тактика ліквідації надзвичайних ситуацій (практикум)

Тактика ліквідації надзвичайних ситуацій (методичні рекомендації з розв'язання тактичних задач)

 

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни ТЛНС (для заочної форми навчання) № 1 2 3 4 5 6

Державна атестація

Дипломна робота Спеціаліст ЦБ (ЦЗ)

Дипломна робота Бакалавр ЦЗ

^ Наверх