на головну
укррусангл

Наукова діяльність

Наукова діяльність
 
На теперішній час на кафедрі працюють 10 кандидатів наук, та 1 співробітник працює над написанням дисертації, а саме :
У 1991 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «Квантово-електроні прилади»  доцент кафедри Фещенко А. Б. за темою пов’язаною з питаннями виявлення та візуалізації джерел теплового випромінювання».
У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння та військова техніка» старший викладач кафедри Закора О. В. за темою пов’язаною з питаннями виявлення та аналізу джерел теплового та радіовипромінювання».
21 червня 2001 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека» доцент кафедри Єлізаров О. В. за темою : «Оперативное  определение  основных  характеристик образования и  распространения  дыма  при  пожаре  в помещении».
11 лютого 2004 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01. «Прикладна геометрія, інженерна графіка»  доцент кафедри полковник служби ЦЗ Соколов Д. Л. за темою : «Геометричне моделювання та ідентифікація результату обкатки за схемою планетарного механізму».
13 лютого 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза» викладач кафедри Борисова Л. В. за темою: «Транснаціональні комп’ютерні злочини як об’єкт криміналістичного дослідження».
28 березня 2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці»  доцент кафедри Рагімов С. Ю. за темою: «Забезпечення безпеки життєдіяльності на робочих місцях з підвищенним тепловим випромінюванням».
2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук начальник кафедри майор служби ЦЗ Собина В. О. за темою «Раціональне покриття заданих областей геометричними об᾿єктами зі змінними характеристиками».
24 грудня 2014 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Мехнізми державного управління» заступник начальника кафедри, підполковник служби цивільного захисту Колєнов О.М. за темою: «Механізми формування та реалізації державної екологічної політики України».
25 червня 2015 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата військових наук за спеціальністю 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» доцент кафедри, полковник служби цивільного захисту Неклонський І.М. за темою пов’язаною з питаннями взаємодії ДСНС України з Національною гвардією України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
18 березня 2016 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист» майор служби цивільного захисту Тарадуда Д.В. за темою: «Попередження надзвичайних ситуацій на об’єктах військово-промислового комплексу з аміачними холодильними установками».
22 березня 2016 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» викладач кафедри, майор служби цивільного захисту Демент М.О. за темою: «Формування готовності майбутнього офіцера МНС до професійної діяльності в сучасних умовах».

Напрямки наукових досліджень:
 
Оцінка ризику виникнення пожежо небезпечної ситуації на об’єктах зі зберігання і транспортування нафтопродуктів.
Наукове забезпечення службово-бойової діяльності організаційних систем при ліквідації НС.
Оцінка ризиків виникнення пожеж під час експлуатації залізничних цистерн з пошкодженнями типу "вм'ятина".
Формування розрахункової бази щодо несучих елементів аварійно-рятувальної, інженерної та протипожежної техніки.
Розробка алгоритмів та програмного забезпечення розрахунку умов електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку в умовах надзвичайних ситуацій.
Співробітниками кафедри виконуються науково-дослідні роботи на замовлення ДСНС України. 
Щорічно на кафедрі у науковому товаристві працює понад 20 здобувачів вищої освіти.
^ Наверх