на головну
укррусангл

Підготовка магістрів з державного управління

На базі Центру функціонує кафедра Публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, яка здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління».

Професійне навчання слухачів передбачає приділення особливої уваги таким дисциплінам:
• кадрова політика і державна служба;
• державна політика: аналіз і механізми впровадження;
• статистичні методи в державному управлінні;
• територіальна організація влади в Україні;
• політика європейської інтеграції;
• управління соціальним і гуманітарним розвитком;
• державна політика у сфері екологічної, техногенної та пожежної безпеки;
• державне управління в економічній сфері тощо.

Кваліфікація – магістр державного управління, що базується на новітньому напрямі «Публічне управління та адміністрування», дає випускникам змогу працювати на посадах з управління персоналом та менеджменту на підприємствах, організаціях і установах усіх форм власності і сфер діяльності; в державній службі; органах місцевого самоврядування, а також інших організаціях, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» (категорії посад вищої та середньої керівних ланок у державному управлінні).

Кваліфікаційний рівень «магістр» слухач НУЦЗУ отримує після захисту магістерської роботи.

Навчання проводиться за денною та заочною формами за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вартість денної форми навчання – 8700 грн., вартість заочної форми навчання – 6700 грн.

Термін денної форми навчання – 1,5 року. Термін заочної форми навчання – 2 роки.

Базовий рівень освіти для вступу до магістратури – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» будь-якого напрямку підготовки.

Умовами вступу до магістратури за спеціальністю «Державне управління» є складання фахового іспиту (тестування та співбесіда), а також іспиту з іноземної мови.
 

^ Наверх