на головну
укррусангл

Наукова діяльність

Напрямки науково-дослідної роботи кафедри

•    Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України.
•    Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту.
•    Оцінка результативності та ефективності державного управління в сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
•    Механізми формування та реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в умовах європейської інтеграції України.
•    Реформування політико-управлінської та соціально-економічної сфер в умовах європейської інтеграції України.
•    Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні.
•    Державна політика енергозбереження та енергоефективності.
•    Державне управління формуванням кадрової політики в системі вищої освіти.
•    Державна політика у сфері розвитку рекреаційного туризму.
•    Структурна політика, диспропорції розвитку територій та міжгалузеві асиметрії.
•    Реагування на надзвичайні ситуації та зміни параметрів національної безпеки.
•    Організація діяльності органів судової влади.
•    Публічне адміністрування у сфері цивільного захисту.
•    Модернізаційні процеси в державній політиці розвитку регіонів.

^ Наверх