на головну
укррусангл

Наукова діяльність

Напрямки науково-дослідної роботи кафедри
 

•   Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України.

•   Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту.

•   Оцінка результативності та ефективності державного управління в сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.

•   Механізми формування та реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в умовах європейської інтеграції України.

•   Реформування політико-управлінської та соціально-економічної сфер в умовах європейської інтеграції України.

•   Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні.

•   Державна політика енергозбереження та енергоефективності.

•   Державне управління формуванням кадрової політики в системі вищої освіти.

•   Державна політика у сфері розвитку рекреаційного туризму.

•   Структурна політика, диспропорції розвитку територій та міжгалузеві асиметрії.

•   Реагування на надзвичайні ситуації та зміни параметрів національної безпеки.

•   Публічне адміністрування у сфері цивільного захисту.

•   Модернізаційні процеси в державній політиці розвитку регіонів. 

^ Наверх