на головну
укррусангл

Спеціальність: 242 «Туризм»

Перелік навчальних дисциплін

(ОКР) "бакалавр" Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»  Спеціальність: 242 «Туризм»
 •  Бухгалтерський облік в туристичній діяльності
 •  Економіка та ціноутворення в галузі туризм
 •  Етика бізнесу
 •  Іміджелогія і PR в туризмі
 •  Інфраструктура туризму
 •  Курортологія
 •  Логістика
 •  Маркетинг
 •  Менеджмент з туризму
 •  Менеджмент організацій
 •  Організація анімаційної діяльності
 •  Організація готельного господарства
 •  Організація екскурсійної діяльності
 •  Організація ресторанного господарства
 •  Основи наукових досліджень
 •  Основи туризмознавства
 •  Планування і організація туристичного бізнесу
 •  Реклама в готельній індустрії
 •  Рекреаційні комплекси світу
 •  Світовий туризм і готельне господарство
 •  Спеціалізований туризм
 •  Статистика
 •  Страхування
 •  Технологія туристичної діяльності
 •  Туристські ресурси України
 •  Туроперейтингу
 •  Фінанси туристичних підприємств

Відповідно до спеціальності 242 «Туризм» випускники можуть працювати на посадах: керівник (директор) туристичного комплексу, туристичної фірми чи її філії, туристичного агентства; менеджер з туризму; фахівець з організації туризму (міжнародного, винного, гастрономічного, масового, освітнього, спортивного, сільського та ін.); гід-країнознавець міжнародного туризму; спеціаліст з діловодства в туризмі; консультант зі стандартизації, ліцензування та сертифікації туристичних послуг; спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі; інспектор з туризму; агент з організації туризму; екскурсознавець, туризмознавець, фахівцем з розвитку туризму, оргсекретарь, референт в туристичних агенствах, фірмах, підприємствах, інформаційних центрах, управліннях, відділах, службах з туризму, органах державної влади та місцевого самоврядування, асоціаціях та федераціях туризму, вчитель історії.
 

СПРАВА про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:

^ Наверх