на головну
укррусангл

Хімічна технологія та інженерія

Національний університет цивільного захисту України запрошує на навчання абітурієнтів у 2014 році за напрямом Хімічна технологія та інженерія

Підготовка фахівців у галузі знань 0513 «Хімічна технологія та інженерія» здійснюється на випускаючій кафедрі «Спеціальної хімії та хімічної технології» за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету за держ-замовленням (курсанти) і на комерційній основі (студенти) за напрямом 6.051301 "Хімічна технологія", освітньо-кваліфіка-ційний рівень – "бакалавр", термін навчання – 4 роки; за напрямом 7.051301.06 "Природоохоронні хімічні технології", спеціалізація «Радіаційний та хімічний захист», освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", термін навчання – 1 рік.

 

Потреба у фахівцях за напрямом «Хімічна технологія та інженерія» наявна:

  • в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
  • на підприємствах хімічної промисловості;
  • у науково-дослідних організаціях;
  • в екологічних, хіміко-радіометричних, кріміналістичних лабораторіях;
  • у службі радіаційного та хімічного захисту;
  • хіміки контрольно-вимірювальних служб

Курсанти перших курсів навчання отримують робочу спеціальність "Дозиметрист"

Особливістю підготовки є те, що наші випускники отримують як класичну базову хімічну освіту так і спеціальні знання щодо радіаційного, хімічного та біологічного захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій. Тому майбутні фахівці нашої спеціальності мають широкі можливості для працевлаштування в різних галузях, а саме:

за напрямком діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у галузі практичного забезпечення хімічного та радіаційного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій на посадах:

-   фахівець з радіаційного та хімічного захисту;

-    інструктор з радіаційної та хімічної розвідки;

-   інженер-радіолог;

-   інженер з радіаційної та хімічної розвідки;

-   інженер з радіаційної безпеки;

-   командир відділення групи радіаційного та хімічного захисту;

-   командир відділення спеціальної обробки;

-   командир відділення радіаційної та хімічної розвідки.

за вільним вибором:

-   хімік-інженер на посадах у науково-дослідницьких інститутах;

-    хімік-технолог на підприємствах хімічної промисловості;

-   хімік-інженер хіміко-радіометричних, екологічних, криміналістичних

лабораторіях та контрольно-вимірювальних службах. 

^ Наверх