на головну
укррусангл

Навчальні дисципліни

галузь знань

16 "Хімічна та біоінженерія"

нормативні

·        Загальна та неорганічна хімія

·        Органічна хімія

·        Фізична хімія

·        Поверхневі явища та дисперсні системи

·        Загальна хімічна технологія

·        Аналітична хімія

·        Інструментальні методи аналізу

·        Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

·        Процеси та апарати хімічних виробництв

·        Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології

·        Основи проектування хімічних виробництв

·        Технологія обладнання і проектування природоохоронних систем

за спеціалізацією «Радіаційний та хімічний захист»

·        Основи радіаційної безпеки

·        Біологічна хімія

·        Радіаційна хімія

·        Хімічні небезпечні речовини

·        Теорія горіння та вибуху

·        Засоби спеціальної обробки

·        Засоби радіаційної та хімічної розвідки і контролю

·        Захист населення та територій від наслідків зруйнувань радіаційних та хімічних об'єктів

·        Організація та планування захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах

·        Методологія та організація наукових досліджень

·        Поводження з радіоактивними матеріалами

·        Технологія вогнестійких захисних покриттів

·        Методи знешкодження і утилізації небезпечних хімічних речовин

·        Основи біологічної небезпеки

галузь знань

26 "Цивільна безпека"

·        Хімія

·        Термодинаміка і теплопередача

·        Теорія горіння та вибуху

·        Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження

·        Теорія розвитку та припинення горіння

галузь знань

10 "Природничі науки"

·        Хімія з основами біогеохімії

·        Основи радіаційної безпеки

^ Наверх