на головну
укррусангл

Навчальна та методична робота

Кафедра проводить підготовку та випуск кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з хімічних технологій та інженерії за спеціалізацією «Радіаційний та хімічний захист» (термін навчання - 4 роки ). Для детальнішого ознайомлення щодо підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» надана профільна спеціалізована освітньо-професійна програма підготовки бакалавра
Також проводиться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з хімічних технологій та інженерії за спеціалізацією «Радіаційний та хімічний захист» (термін навчання – 1,5 роки). З програмою підготовки можна ознайомитись у профільній спеціалізованій освітньо-професійна програмі підготовки магістра зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Радіаційний та хімічний захист»
Кафедра також бере активну участь у підготовці фахівців з пожежної безпеки, цивільного захисту, охорони праці та екологічної безпеки.
 
На кафедрі працює: 14 науково-педагогічних працівників, з яких 3 доктори наук, 1 професор, академік Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, 10 кандидатів наук, 6 доцентів (старших наукових співробітників), завідувач навчальної лабораторії та лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Загальна та неорганічна хімія
Органічна хімія
Фізична хімія
Поверхневі явища та дисперсні системи
Загальна хімічна технологія
Аналітична хімія
Інструментальні методи аналізу
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
Процеси та апарати хімічних виробництв
Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології
Основи проектування хімічних виробництв
Технологія обладнання і проектування природоохоронних систем
Основи радіаційної безпеки
Біологічна хімія
Радіаційна хімія
Хімічні небезпечні речовини
Теорія горіння та вибуху
Засоби спеціальної обробки
Засоби радіаційної та хімічної розвідки і контролю
Захист населення та територій від наслідків зруйнувань радіаційних та хімічних об'єктів
Організація та планування захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах
Методологія та організація наукових досліджень
Поводження з радіоактивними матеріалами
Технологія вогнестійких захисних покриттів
Методи знешкодження і утилізації небезпечних хімічних речовин
Основи біологічної небезпеки
Хімія
Термодинаміка і теплопередача
Теорія горіння та вибуху
Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження
Теорія розвитку та припинення горіння
Хімія з основами біогеохімії
Основи радіаційної безпеки

Кафедрою організовується навчальна практика на посадах «дозиметрист», «командир відділення групи радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувальних підрозділів ГУ(У) ДСНС», «лаборант навчальної лабораторії», «інженер-хімік, інженер-радіолог, технік-технолог хімічного виробництва», «командир відділення спеціальної обробки, командир відділення радіаційної та хімічної розвідки, інструктора з радіаційної та хімічної розвідки рятувального загону спеціального призначення».

 

^ Наверх