на головну
укррусангл

Навчальна література

Співробітниками кафедри видано монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, лабораторні практикуми, методичні вказівки для вивчення курсів з хімії, термодинаміки та теплопередачі, теорії розвитку та припинення горіння, теоретичних основ пожежовибухонебезпеки, основ радіаційної безпеки, дисциплін з напрямку «Хімічна технологія». Створено програмні продукти, що використовуються для проведення занять та дипломного проектування.

Лабораторний практикум з курсу "Теорія розвитку та припинення горіння" / О.В. Тарахно, К.В. Жернокльов, В.М. Баланюк . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 193 с.

Теорія розвитку та припинення горіння : Метод. вказівки та контрольні завдання для курсантів та слухачів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7.092.107 "Пожежна безпека" / О.В. Тарахно, К.В. Жернокльов . ─ Х : АЦЗУ, 2005 .

Фізико-хімічні основи використання води в пожежній справі : Навч. посіб. / О.В. Тарахно, А.Я. Шаршанов . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 252 с.
Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Тарахно , О.В. Теоретичні основи пожежовибухонебезпеки : Підруч. ─ Х. : АЦЗУ, 2006 . ─ 395 с.
Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

Методичні вказівки з виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 051301 "Хімічна технологія" кафедри спеціальної хімії та хімічної технології факультету оперативно-рятувальних сил / Уклад. О.В. Тарахно, В.Д. Калугін, М.А. Чиркіна . ─ Х. : НУЦЗУ, 2013 .

Конспект лекцій з хімії : Навч. посіб.: Ч.2 / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х. : АПБУ, 2003 . ─ 134 с.
Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Кірєєв, О.О. Довідкові матеріали з хімії для курсантів 1 курсу. ─ Х : АЦЗУ, 2004.

Кірєєв, О.О. Методичні вказівки та лабораторний журнал з дисципліни "хімія" . ─ Х : АЦЗУ, 2004.

Кірєєв, О.О. Лабораторні роботи з хімії . ─ Х : АПБУ, 2000.

Методичні вказівки до самостійної роботи з хімії для слухачів заочного навчання / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х : ХІПБ, 2000 . ─ 57 с.

Кірєєв, О.О. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ХІМІЇ ДЛЯ КУРСАНТІВ 1 КУРСУ. ЧАСТИНА 1 . ─ Х : ХІПБ, 1999.

Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з хімії частина 2 / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х : АПБУ, 2002.

Розв'язання задач по хімії / Уклад. О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х : АЦЗУ, 2004.
Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Кірєєв, О.О. Конспект лекцій з хімії : Навч. посіб.: Ч. 1 / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х : АПБУ, 2002 . ─ 119 с.
Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Загальна та спеціальна хімія : Лабораторні роботи : Практикум / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова, В.Д. Калугін та ін. ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 189 с.
Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 6

Практикум з хімії / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова, О.М. Щербина, В.В. Кукуєва ; ЛІПБ, АЦЗУ . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 146 с.
Частини: 1 , 2

Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни / О.О. Кірєєв, К.В. Жернокльов, В.Д. Калугін та ін. ─ Х. : НУЦЗУ, 2010 . ─ 94 с.

Фізична хімія : Методичні вказівки для вивчення дисципліни та контрольні завдання / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 114 с.

Фізична хімія : Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 13 с.

Кірєєв, О.О. Поверхневі явища та дисперсні системи : Методичні вказівки до вивчення курсу та контрольні завдання . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 61 с.

Фізична хімія : Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х. : НУЦЗУ, 2013 . ─ 12 с.

Общая химическая технология : Методические указания к изучению дисциплины и контрольные задания / Уклад. В.В. Дейнека . ─ Х. : НУГЗУ, 2012 . ─ 114 с.

Рябова, І.Б. Термодинаміка та теплопередача у пожежній справі : Навч. посіб. / І.Б. Рябова, І.В. Сайчук, А.Я. Шаршанов . ─ Навч. посіб. ─ Х. : АПБУ, 2002 . ─ 352 с.
Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

Шаршанов, А.Я. Термодинаміка і теплопередача : Методичні вказівки до вивчення курсу та контрольні завдання / А.Я. Шаршанов, І.В. Сайчук . ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 165с.
Частини: 1, 2

Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі : Практикум. Лабораторні роботи / А.Я. Шаршанов, А.Р. Дзюбик, А.Л. Лега та ін. ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 250 с.
Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Термодинаміка та теплопередача" / Уклад. А.Я. Шаршанов . ─ Х. : АПБУ, 2001 . ─ 31 с.

Лабораторний практикум по курсу "Термодинаміка та теплопередача" / Уклад. І.Б. Рябова, А.Я. Шаршанов . ─ Х. : ХІПБ, 1998 . ─ 55 с.

^ Наверх