на головну
укррусангл

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи та дослідження на кафедрі Спеціальної хімії та хімічної технології проводяться за такими основними напрямками:

Науково-дослідні роботи та дослідження на кафедрі Спеціальної хімії та хімічної технології проводяться за такими основними напрямками:
1. Фізико-хімічні властивості речовин:
2. Горіння речовин та матеріалів:
3. Пожежогасіння та вогнезахист:
4. Природоохоронні технології:
5. Радіаційний, хімічний захист та моніторинг:
6. Педагогіка:
 
 
Профілі ORCID та Scopus
співробітників кафедри Спеціальної хімії та хімічної технології
 
№ з/п
Профіль в
scholar.google
Ідентифікатор ORCID
Ідентифікатор Scopus
1.   
2.   
3.  
4.   
 
5.   
6.   
7.   
 
8.   
9.   
10. 
11. 
12.
13. 
14.
 

 

 

За час існування кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 225 статей у фахових виданнях України та зарубіжжя. Опубліковано наукові статті у збірках (журналах), що входять до переліку міжнародних науко-метричних баз WEBOMETRICS, Scopus, Web of Science.

Основні наукові публікації співробітників кафедри

 

Щорічно співробітники кафедри беруть участь у 10 – 12 науково-практичних конференціях, як в Україні, так і за її межами.
 
 
Науково-педагогічні працівники кафедри активно проводять роботу з подання заявок для отримання охоронних документів на право інтелектуальної власності (патентів на винаходи, корисні моделі, авторських свідоцтв на службовий твір).
 
 
На кафедрі було підготовлено та захищено 2 дисертації на здобуття вченого ступеня “доктор наук” та 5 дисертацій на здобуття вченого ступеня “кандидат наук”.
Кандидатські дисертації:
• Бабенко О.В. “Використання явища гелеутворення для підвищення ефективності рідинних засобів пожежогасіння”;
• Кустов М.В. “Разработка огнетушащего состава повышенной эффективности на основе водных стабилизированных эмульсий для тушения пожаров класса А ”;
•Прусский А.В. “Разработка газового пожарного извещателя с полупроводниковым чувствительным элементом спиралевидного типа для выявления первичной стадии горения целлюлозосодержащих материалов”;
• Савченко О.В. “Підвищення ефективності пожежогасіння об‘єктів житлового сектору шляхом використання гелеутворюючих складів”;
• Чернуха А.А. “Підвищення ефективності вогнезахисту деревени за допомогою гелеутворюючих складів на основі силікатів”.
 
Докторські дисертації:
• Киреев А.А. “Гелеобразующие огнетушащие и огнезащитные средства повышенной эффективности применительно к пожарам класса А”;
• Тютюник В.В. “Создание комплексной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в регионах Украины”.

^ Наверх