на головну
укррусангл

Кафедра прикладної механіки

Як структурний підрозділ кафедра створена 18 вересня 1997 року наказом № 635 міністра МВС України. З 01 вересня 2009 року кафедра прикладної механіки входить до складу факультету техногенно-екологічної безпеки.

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Вамболь Сергій Олександрович. На кафедрі працюють 6 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор та 5 кандидатів наук.

Метою діяльності кафедри є забезпечення високоякісної підготовки фахівців Національного університету цивільного захисту України, проведення наукових досліджень пов’язаних з діяльністю ДСНС та напрямом роботи факультету, підвищення рівня викладання дисциплін, удосконалення навчального процесу, плідна співпраця зі спорідненими кафедрами інших вузів.

Основні напрями діяльності кафедри:

 1. Навчально-виховна та методична робота для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”:
  напрям 6.170201 “Цивільний захист”
  напрям 6.170202 “Охорона праці”
  напрям 6.170203 “Пожежна безпека”
  напрям 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
  напрям 6.051301 “Хімічна технологія".
 2. Викладання дисциплін загально-інженерного напряму:
  Прикладна механіка,
  Теоретична механіка,
  Технічна механіка,
  Технічна механіка рідини та газу,
  Гідравліка,
  Матеріалознавство та технологія матеріалів,
  Метрологія, стандартизація та сертифікація.
 3. Співпраця кафедри з іншими установами та організаціями.
  З метою обміном досвідом працівники кафедри тісно співпрацюють з ІПМаш НАН України, ННЦ “Метрологія” НАН України, НТУ “ХПІ”, НАКУ “ХАІ”, КрНУ ім. М.Остроградського, ХНУБА, НДУ ім. В.М.Каразіна та інші.
 4. Методична складова.
  Методична робота проводиться згідно нормативних документів МОН України. Для забезпечення навчального процесу розробляються і видаються навчальні посібники, курси лекцій, методичні вказівки до самостійних та лабораторних робіт, робочі зошити. НПС кафедри приймають участь у рецензуванні навчальних та методичних видань інших вищих навчальних закладів.
 5. Наукова діяльність:
  Основні наукові напрямки роботи кафедри:
  1. Системи забезпечення екологічної безпеки з використанням багатофазних дисперсних структур.
  2. Зниження шкідливих викидів відпрацьованого палива у ДВЗ.
  3. Питання надійності експлуатації технічних систем.
  4. Пристрої для безпечного розснаряджування боєприпасів.
  5. Моделювання та розробка раціональних режимів подрібнення твердих палив для ТЕС.
^ Наверх