на головну
укррусангл

Матеріальна база

Аудиторний фонд кафедри складає: лекційна аудиторія, аудиторія для проведення практичних занять, та дві комплексні навчальні лабораторії.

Лекційна аудиторія оснащена мультимедійним обладнанням, Wi-Fi., що дозволяє використовувати сучасні методи проведення лекційних занять не тільки з дисциплін кафедри, а також і профільні спеціалізовані заняття.

Аудиторія для практичних занять оснащена інтерактивною дошкою Interwrite DualBoard, мультимедійним обладнанням, Wi-Fi., що суттєво змінює загальноприйнятний підхід до викладання дисциплін у вищому навчальному закладі. Практичні заняття з дисциплін кафедри проводяться з використанням схем, креслень, 3D анімації механізмів і машин. Активно використовуються анімації математичного моделювання при проведенні комп’ютерних навчальних лабораторних робіт.

Обладнання дозволяє працювати водночас декільком курсантам, студентам, програмне забезпечення дозволяє користуватися підготовленим до занять матеріалом або записувати в окремий файл все, що відбувалося (на дошці) протягом навчального заняття.

Комплексна лабораторія гідравліки призначена для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальностями: 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека»;
Лабораторія оснащена сучасним устаткуванням, приладами, пристроями що дозволяють проводити лабораторний практикум з дисциплін:

  • Технічна механіка рідини та газу;

Лабораторія використовується для проведення експериментальних наукових досліджень в рамках роботи курсантського, студентського наукового товариства

Комплексна лабораторія механіки і матеріалів була створена і введена до навчального процесу в серпні 2009 р., територіальне розширення та оновлення відбулося влітку 2010 р. Лабораторія призначена для проведення практичних занять і лабораторних робіт з «Прикладної механіки» (розділи «Теорія механізмів і машин», «Опір матеріалів», «Деталі машин»), «Матеріалознавства та технології матеріалів».

Лабораторія призначена для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальностями: 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека».

Лабораторія щорічно поповнюється наочним матеріалом, який складається зі стендів з інформацією з дисциплін кафедри та діючих макетів передач і механізмів. Останні утворюють певну логічну низку з найбільш поширених у механіці передач (зубчаста, фрикційна, черв’ячна) і механізмів (важільний, кривошипно-ползунковий, кулісний), які в дії показують принципи роботи та розуміння яких є необхідним під час виконання розрахунково-графічних робіт. Окремо слід відзначити реальний макет коробки відбору потужності пожежного автомобіля, яка виступає об’єктом під час виконання курсового проекту в розділі «Деталі машин».

Устаткування дозволяє проводити лабораторні роботи з аналізу напружено-деформованого стану конструкцій при різноманітному деформуванні (розтягання-стискання, зсув, зріз, кручення, згинання, стійкість), для чого задіяні преси ДМ-30 та спеціально обладнані робочі місця.

Структуру металевих та неметалевих матеріалів аналізують за допомогою мікроскопів на мікро- та макрошліфах під час виконання лабораторних робіт з визначення структури матеріалів.

^ Наверх