на головну
укррусангл

Історичні аспекти наукової діяльності

В період 1996-2002 рр. на кафедрі проводились лабораторні та стендові випробування серійних і перспективних шин пожежного автомобіля. Для виконання науково-дослідних робіт за вказаною тематикою була створена и функціонувала лабораторія по випробуванням автомобільних шин. За результатами досліджень захищені дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук Ларіним О.М. (у 2001 р.), кандидата технічних наук Яковлевим О.М. (у 1999 р.).

В період 2000-2005 рр. на створеній лафетній експериментальній установки проводились дослідження траєкторій гідравлічних пожежних струменів, на спеціальних стендах досліджувались температурні поля самозігрівання при зберіганні рослинної сировини. Результати досліджень стали основою для дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук Криси И.Я. и Єременко С.А, захищених у 2004 р.

У 2005-2006 рр. були створені експериментальні установки для визначення характеристик чутливості вибухових речовин до динамічних перевантажень, а також проводились випробування, пов’язані з підвищенням техногенної безпеки та надійності систем температурного контролю промислових об’єктів. За результатами досліджень у 2008 р. була захищена дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук Курської Т.М.

З 2008 р. питаннями проектування експериментальних повітряних суден для дослідження динаміки польоту літального апарата в зоні лісової пожежі займається викладач Бетіна О.Ю. Дослідження проводились сумісно з НДІ ПФМ ХАІ. Успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук у 2012 р.

З 2007 р. на кафедрі проводяться наукові дослідження за напрямком підвищення та забезпечення екологічної безпеки. Зниження викиду твердих часток транспортних дизелів присвячена кандидатська дисертація Кондратенко О.М. захищена в 2013 році. Дослідженню процесів управління та забезпечення екологічної безпеки з використанням многофазних дисперсних структур присвячена дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук завідуючого кафедрою Вамболя С.О., захист якої пройшов у грудні 2013 р. Створені установки, застосовувані при процесах розвантаження сипучих матеріалів працюють на падприємствах агропромислового комплексу та портах України.

В період 2011-2013 рр. проводились дослідження процесу подрібнення твердих матеріалів у кульовому млині. За результатами дослідження у жовтні 2014 р. Кузнецовой М.М. захищена дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. 

За час існування кафедри:
Виготовлено 3 виставкових експоната, 8 експериментальних установок

Отримано 24 патента на винахід і 4 свідоцтва на корисну  модель України та Росії.

Підготовлені та захищені 2 докторські и 9 кандидатських дисертацій.

Виконано 19 науково-дослідницьких робот, за їх результатами отримані більше 20 актів впровадження  у виробництво та  більше 10 у навчальний процес.
Опубліковано 7 монографій,більше 150 статей і близько 250 тез докладів.
 

Розроблено  2 програмних комплексу.
Підготовлено більше 10 наукових робот курсантів і студентів (1 – зайняла перше месце на конкурсі, 2 – третє).
 

^ Наверх