на головну
укррусангл

Наукова діяльність

Основні напрями науково-організаційної діяльності кафедри прикладної механіки:

 1. Організація і проведення науково-дослідної роботи за тематикою ДСНС та факультету техногенно-екологічної безпеки:
  - Системи забезпечення екологічної безпеки з використанням багатофазних дисперсних структур.
  - Зниження шкідливих викидів відпрацьованого палива у ДВЗ.
  - Питання надійності експлуатації технічних систем.
  - Пристрої для безпечного розснаряджування боєприпасів.
  - Моделювання та розробка раціональних режимів подрібнення твердих палив для ТЕС.
  - Системи забезпечення екологічної безпеки під час пожеж на полігонах твердих побутових відходів.
   
 2. Робота науково-технічного товариства курсантів і студентів.
   
 3. Організація і проведення науково-технічної конференції.

Тематика наукових робіт відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки в Україні на період до 2020 р. та стратегічним пріоритетним напрямкам інноваційної діяльності в Україні на 2011-2021 рр. «Охорона навколишнього природного середовища».

Зокрема, це теми у Національному університеті цивільного захисту України згідно з планами науково-дослідних робіт Міністерства надзвичайних ситуацій України:

 • № 0107U003087 «Підвищення техногенної безпеки та надійності систем температурного контролю промислових об’єктів»,
 • № 0110U003269 “ Розробка математичного та алгоритмічного апарату проектування експериментальних повітряних суден для дослідження динаміки польоту літального апарату в зоні лісової пожежі ”
 • № 0113U002407 «Дослідження систем управління екологічною безпекою процесів розвантаження сипких матеріалів»
 • № 0113U002406 «Дослідження систем управління екологічною безпекою у виробництві цементу за неповним циклом»
 • № 0113U002408 «Дослідження систем управління екологічною безпекою процесів за наявності небезпеки, спричиненої степовими або лісовими пожежами».
 • № 0115U002040 «Теоретичні дослідження і розробка пристроїв для підвищення безпеки експлуатації енергетичних установок на базі дизельних двигунів»
 • № 0116U002002 «Дослідження гідравлічних пожежних струменів при створенні системи управління екологічною безпекою об’єктів підвищеного ризику»
 • № 0117U002002 «Методологічне забезпечення критеріального оцінювання ефективності функціонування системи управління екологічною безпекою процесу експлуатації енергетичних установок аварійно-рятувальної техніки»
 • № 0117U002003 «Теоретичні дослідження системи управління екологічною безпекою під час надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами на полігонах зберігання твердих побутових відходів» 
 • Молодіжна Держбюджетна НДР «Наноструктуровані напівпровідники для енергозберігаючих екологічно безпечних технологій» у співдружності з Бердянським державним педагогічним університетом

За результатами НДР захищено 1 докторська та 4 кандидатські дисертації. Отримано 12 актів впровадження у виробництво та навчальний процес. Результати науково-дослідницьких і інженерно-конструкторських робот, наукові та навчальні видання, інформаційне забезпечення впровадженні та успішно використовуються на виробничих підприємствах різної форми власності, а також в навчальному процесі НУЦЗУ, НТУ “ХПІ”, НАКУ “ХАІ”, ХНУСА. Інженерно-технічні рішення захищені більш ніж 10 патентами на винахід.

^ Наверх