на головну
укррусангл

Дисципліни кафедри

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН,

що викладаються на кафедрі пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій

 

Освітній рівень – бакалавр


1.Пожежна безпека електроустановок (обов’язкова).

2.Пожежна безпека електроустановок (вибіркова).

3.Пожежна безпека технологічних процесів (обов’язкова).

4.Пожежна безпека технологічних процесів (вибіркова).

5.Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки (спеціалізація «Пожежна безпека).

6.Пожежна безпека технологічних процесів (спеціалізація: аудит з пожежної та техногенної безпеки; автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки).

7.Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки (спеціалізація: аудит з пожежної та техногенної безпеки; автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки).

8.Вступ до фаху.

9.Теоретичні основи пожежовибухонебезпеки процесів та апаратів (спеціалізація: аудит з пожежної та техногенної безпеки).

10.Теоретичні основи пожежовибухонебезпеки процесів та апаратів спеціалізація: (автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки).

11.Страхові відносини.

12.Основи ризик-орієнтовного підходу (спеціалізація: аудит з пожежної та техногенної безпеки).

13.Основи ризик-орієнтовного підходу спеціалізація: (автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки).

14.Промислова безпека (спеціалізація – екологічна безпека).

15.Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв.

16.Пожежна безпека виробництв.

17.Електротехніка та безпека електроустановок.

 

Освітньо-науковий рівень - магістр

 

18.Організація наукових досліджень.

19.Пожежна безпека промислових об’єктів та управління ризиками.

20.Інструментальні засоби наукових досліджень проблем пожежної безпеки.

21.Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки.

22. Промислова безпека.

23.Основи ризик-орієнтовного підходу.

24.Промислова безпека сучасних виробничих технологій.

25.Методи експериментальних досліджень у пожежній безпеці.

26.Аудит пожежної та техногенної безпеки.

^ Наверх