на головну
укррусангл

Кафедра прикладної механіки

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки є провідним структурним підрозділом факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

На кафедрі працює: 13 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктори наук, 9 кандидатів наук (2 професори та 8 доцентів).

Метою діяльності кафедри є забезпечення високоякісної професійної підготовки фахівців за напрямами «Охорона праці» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», що відповідає галузевим стандартам вищої освіти України, підвищення рівня викладання фахових дисциплін і модернізація навчального процесу на вимогу потреб сучасного ринку праці та світових тенденцій розвитку вітчизняної системи освіти, зміцнення плідної співпраці зі спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів.

Основні напрями діяльності кафедри:

1. Кафедра випускає фахівців за двома напрямами підготовки:

 • «Охорона праці» (денна та заочна форми навчання) – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»;
 • «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (денна форма навчання) - освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»;
 • «Охорона праці у сфері цивільного захисту» (денна та заочна форми навчання) – освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст», «магістр»;
 • «Екологічна безпека» (денна форма навчання) - освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст», «магістр».

2. За відповідними напрямами та спеціальностями здійснюється наукова, науково-дослідна та науково-технічна діяльності.

3. Підтримується тісний зв'язок з управлінськими та практичними підрозділами сфери підготовки фахівців та організуються навчальні практики:

для напряму «Охорона праці»:

 • навчальні практики на посаді фахівця з охорони праці для курсантів та студентів першого, другого, третього курсів Університету;
 • переддипломна практика (стажування) на посаді фахівця з охорони праці для курсантів та студентів четвертого курсу Університету;
 • щотижнева практика (стажування) на посаді страхового експерта з охорони праці для курсантів та студентів п’ятого курсу у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
 • навчальна практика на посаді наукового співробітника для курсантів та студентів п’ятого курсу Університету;
 • переддипломна практика (стажування) на посаді інженера з охорони праці для курсантів та студентів п’ятого курсу Університету;
 • переддипломна практика (стажування) на посаді наукового співробітника для курсантів та студентів шостого курсу Університету.

для напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»:

 • навчальні практики на посаді фахівця-еколога для курсантів та студентів) першого, другого, третього та четвертого курсів Університету;
 • навчальна практика на посаді інженера з техногенно-екологічної безпеки для курсантів та студентів п’ятого курсу Університету;
 • переддипломна практика (стажування) на посаді інженер з техногенно-екологічної безпеки для курсантів та студентів шостого курсу Університету.

4. Здійснюється виховна та просвітницька діяльність.

5. Забезпечується викладання Курсів підвищення кваліфікації.

^ Наверх