на головну
укррусангл

Автомобільна підготовка

Автомобільна підготовка

Напрям підготовки:
6.170203 «Пожежна безпека»
6.170201 «Цивільний захист»
6.051301 «Хімічна технологія»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна автомобільна та аварійно-рятувальна техніка, яка призначена для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, тобто проведення комплексу заходів, котрі включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. Для її безвідмовної експлуатації необхідно знати влаштування основних систем та механізмів автомобільної та аварійно-рятувальної техніки, вміти проводити комплекс заходів по обслуговуванню техніки, виявленню та усуненню будь-яких несправностей її систем та механізмів, а також необхідно визначати та прогнозувати їх залишковий ресурс.

Міждисциплінарні зв’язки: для оволодіння дисципліною «Автомобільна підготовка» необхідні знання з дисциплін циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, які слухачі вивчали раніше, зокрема: «Хімія», «Фізика», «Прикладна механіка», «Загальна електротехніка та електробезпека», «Організація служби і професійної підготовки пожежно-рятувальних сил», «Охорона праці».

Знання з перелічених курсів дозволять слухачам якісно засвоїти основні положення та навички, які стануть базою для вивчення теоретичних і практичних питань з курсу «Автомобільна підготовка». У свою чергу, теоретичні положення дисципліни «Автомобільна підготовка», є однією з основних дисциплін за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та є основою для вивчення такої дисципліни, як: «Інженерна та аварійно-рятувальна техніка».

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Автомобільна підготовка” є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань використання автомобільної та аварійно-рятувальної техніки.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Автомобільна підготовка” є вивчення факторів що впливають на інтенсивність зміни технічного стану автомобільної та аварійно-рятувальної техніки, організації проведення технічного обслуговування та ремонту; проведення діагностичного контролю за додержанням номінальних значень відповідних параметрів, організації дотримання безпеки та гігієни праці. Навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх питаннях влаштування, експлуатації та визначення технічного стану автомобільної та аварійно-рятувальної техніки на базі колісного шасі, відповідності ІАРТ вимогам нормативних актів з безпеки руху, сформувати у курсантів, студентів та слухачів теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних ситуацій і вирішення практичних завдань з використанням техніки.

Внаслідок вивчення дисципліни курсанти повинні бути підготовленими і здатними організувати експлуатацію пожежних автомобілів, підтримання їх в постійній готовності до оперативного застосування, для чого:

Знати:

 • Призначення, розташування, будову, принцип дії та обслуговування основних груп механізмів автотранспортних засобів.
 • Несправності, що виникли у процесі експлуатації автомобілів, причини та їх наслідки, способи їх виявлення та усунення.
 • Порядок проведення технічного обслуговування автомобілів і причепів, правила обкатки автомобілів (нових та після капітального ремонту), правила експлуатації акумуляторних батарей та автомобільних шин.
 • Вплив кліматичних умов на безпеку керування автомобілем, способи запобігання виникненню дорожньо-транспортних пригод.
 • Правила техніки безпеки при технічному обслуговуванні автомобілів і поводження з автомобільними експлуатаційними матеріалами (бензином, електролітом, антифрізом, гальмівною рідиною).
 • Існуюче положення про адміністративну, громадську та кримінальну відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, забруднення навколишнього середовища.

Вміти:

 • Здійснювати експлуатацію, зберігання та обслуговування основних базових зразків пожежної техніки.
 • Перевіряти комплектність і технічний стан пожежної техніки.
 • Заправляти автомобіль паливом, мастильними матеріалами та охолоджуючою рідиною.
 • Додержуватись Правил. Дорожнього руху, впевнено діяти в складних дорожніх умовах, запобігаючи дорожньо-транспортних пригод.
 • Перевіряти технічний стан автомобіля при зміні караулу і під час несення служби.
 • Виконувати роботи по щоденному технічному обслуговуванню та технічному обслуговуванні №1.
 • Усувати експлуатаційні несправності, що виникають в дорозі, які не вимагають розбирання його механізмів.
 • Оформити первинні документи з обліку роботи автомобіля.

Бути ознайомленим:

 • З порядком проведення технічного обслуговування №2 та сезонного обслуговування.
 • З порядком оформлення шляхових листів та експлуатаційних відомостей.

Дисципліною «Автомобільна підготовка» передбачено читання лекцій, проведення лабораторних робіт. Під час вивчення дисципліни курсанти (студенти) виконують звіти по кожній лабораторній роботі, контрольні модульні роботи. Вивчення дисципліни завершується складанням іспиту.

Закріплення навичок по перевірці дійсного технічного стану інженерної та аварійно-рятувальної техніки на базі автомобільного шасі відповідності ІАРТ вимогам нормативних актів з безпеки руху, експлуатації та технічному обслуговуванню пожежних автомобілів і мотопомп та їх агрегатів повинно здійснюватися під час проходження навчальної практики курсантів в навчальній пожежній частині та під час стажування в підрозділах базових гарнізонів підрозділів ДСНС.

 

^ Наверх