на головну
укррусангл

Будова та експлуатація спеціальної техніки

Будова та експлуатація спеціальної техніки

Напрям підготовки:
6.17020101 «Цивільний захист»
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

«Будова та експлуатація спеціальної техніки» Експлуатація пожежної та аварійно-рятувальної техніки" є спеціальною дисципліною, головна задача якої сформувати у слухачів рівень знань, що дозволить ефективно використовувати спеціальну техніку під час ліквідації надзвичайних ситуації.

Майбутні фахівці повинні знати будову спеціальної техніки та основні положення з експлуатації техніки, що знаходиться на озброєнні підрозділів МНС України, забезпечувати постійну бойову готовність та високу оперативну рухомість спеціальної техніки і ефективно використовувати її під час ліквідації надзвичайних ситуації.

Тому метою вивчення дисципліни є навчити фахівців кваліфіковано використовувати пожежну техніку шляхом вирішення питань, що пов`язані з організацією зберігання, консервації та списання пожежної техніки, матеріально-технічного забезпечення діяльності підрозділів пожежної охорони, нормування витрат експлуатаційних матеріалів, запасних частин, а також заходів з їх економії, що забезпечують зниження затрат на утримання техніки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати:

  • будову спеціальної техніки, що знаходиться на озброєнні підрозділів МНС України, її можливості, Правила експлуатації;
  • вимоги Правил техніки безпеки, Правил охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії і пожежної безпеки при експлуатації спеціальної техніки;
  • організацію експлуатації спеціальної техніки, обладнання і пожежно-технічного озброєння.

Вміти:

  • забезпечувати своєчасне, якісне технічне обслуговування, ремонт і випробування спеціальної техніки, пожежно-технічного оснащення і обладнання;
  • здійснювати особистий контроль за технічним станом і бойовою готовністю спеціальної техніки техніки;
  • оцінювати і аналізувати експлуатаційні властивості спеціальної техніки з конкретних умов експлуатації;
  • організовувати і брати участь у вдосконаленні експлуатації і збереження техніки, контролювати витрати пально-енергетичних ресурсів, запасних частин, пально-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів;
  • забезпечувати ведення технічної документації відповідно до Настанови з експлуатації транспортних засобів у підрозділах МНС України.

В основі дисципліни "Будова та експлуатація спеціальної техніки" лежать загальноінженерні дисципліни, а вона сама є базою для вивчення тактики гасіння пожеж та розв`язання практичних інженерних задач.

^ Наверх