на головну
укррусангл

Інженерна та аварійно-рятувальна техніка

Інженерна та аварійно-рятувальна техніка

Спеціальність підготовки: 261 «Пожежна безпека»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна інженерна та аварійно-рятувальна техніка, яка призначена для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, її базові шасі.

Міждисциплінарні зв’язки. Для оволодіння дисципліною «Інженерна та аварійно-рятувальна техніка» необхідні знання з таких дисциплін як: «Деталі машин», «Матеріалознавство та технологія матеріалів», «Інженерна і комп'ютерна графіка», «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка».

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

1.      Загальні відомості про надзвичайні ситуації та інженерну техніку. Техніка для проведення земляних робіт

2.      САРМ. Основи польового водопостачання

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інженерна та аварійно-рятувальна техніка» є підготувати фахівців, здатних використовувати інженерні знання для організації, раціональної експлуатації інженерної, аварійно-рятувальної та спеціальної техніки та розробляти рішення щодо її ефективного використовування під час ліквідації надзвичайних ситуацій

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інженерна та аварійно-рятувальна техніка» є навчити майбутніх фахівців особливостям будови, використання та експлуатації інженерної та аварійно-рятувальної техніки, особливостям процесів, що відбуваються під час експлуатації інженерної та аварійно-рятувальної техніки, що використовується підрозділами ДСНС України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підготовці шляхів руху сил ліквідації надзвичайних ситуацій, проведенні інженерної розвідки та забезпеченні життєдіяльності в умовах табору під час ліквідації надзвичайних ситуацій різного походження.

 

Здобувачі повинні:

знати:

- особливості розвитку та ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру та аварій на різних об’єктах.;

- особливості використання, технічні характеристики та особливості улаштування  інженерної та аварійно-рятувальної техніки різного призначення, її функціональні можливості;

- функціональні можливості інженерної та аварійно-рятувальної техніки, що призначена для забезпечення життєдіяльності підрозділів ДСНС України під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

- особливості життєзабезпечення сил ліквідації надзвичайних ситуацій в польових умовах.

 

уміти:

- обрати інженерну та аварійно-рятувальну техніку, яка необхідна для ліквідації конкретної надзвичайної ситуації в залежності від необхідності виконання робіт за призначенням;

- оцінити необхідні масштаби залучення інженерної та аварійно-рятувальної техніки для виконання завдань за призначенням;

- розробити рішення та здійснити контроль щодо проведення інженерної розвідки шляхів руху сил ліквідації надзвичайної ситуації та місця її виникнення;

- розробити рішення щодо ефективного використовування інженерної та аварійно-рятувальної техніки під час ліквідації надзвичайних ситуацій;.

- розробити рішення щодо забезпечення життєдіяльності підрозділів ДСНС України під час ліквідації надзвичайних ситуацій з використанням інженерної та аварійно-рятувальної техніки.

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:

професійні:

·         здатність обирати інженерну та аварійно-рятувальну техніку, яка необхідна для ліквідації конкретної надзвичайної ситуації в залежності від необхідності виконання робіт за призначенням;

 

·         здатність розробити рішення щодо забезпечення життєдіяльності підрозділів ДСНС України під час ліквідації надзвичайних ситуацій з використанням інженерної та аварійно-рятувальної техніки.

^ Наверх