на головну
укррусангл

Інженерна та аварійно-рятувальна техніка

Інженерна та аварійно-рятувальна техніка

Напрям підготовки:
7.17020301 «Пожежна безпека»
7.17020102 «Управління у сфері цивільного захисту»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна інженерна та аварійно-рятувальна техніка, особливості її будови, експлуатації та використання під час проведення випробувань протипожежної та аварійно-рятувальної техніки і її окремих агрегатів, визначення рівня експлуатаційних показників протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, розробки пропозиції щодо вдосконалення протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, для розрахунку необхідних сил та засобів при ліквідації надзвичайної ситуації, підбору спеціальної техніки для її використання при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

Міждисциплінарні зв’язки. Зміст навчальної дисципліни «Інженерна та аварійно-рятувальна техніка» пов’язаний з дисциплінами «Цивільний захист», «Тактика пожежогасіння та рятувальних робіт» та «Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту».

Метою викладання навчальної дисципліни “Інженерна та аварійно-рятувальні техніка” є підготувати фахівців, здатних використовувати інженерні знання для організації, раціональної експлуатації протипожежної, аварійно-рятувальної та спеціальної техніки та розробляти рішення щодо її ефективного використовування під час ліквідації надзвичайних ситуацій

Основними завданнями вивчення дисципліни “Інженерна та аварійно-рятувальні техніка” є навчити майбутніх фахівців особливостям будови, використання та експлуатації інженерної та аварійно-рятувальної техніки, особливостям процесів, що відбуваються під час експлуатації інженерної та аварійно-рятувальної техніки, що використовується підрозділами МНС України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підготовці шляхів руху сил ліквідації надзвичайних ситуацій, проведенні інженерної розвідки та забезпеченні життєдіяльності в умовах табору під час ліквідації надзвичайних ситуацій різного походження.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

  • влаштування, особливості конструкції та роботи основних вузлів та агрегатів інженерної та аварійно-рятувальної техніки;
  • тактико-технічні характеристики інженерної та аварійно-рятувальної техніки;
  • порядок застосування інженерної та аварійно-рятувальної техніки;
  • правила безпеки праці під час експлуатації інженерної та аварійно-рятувальної техніки;
  • особливості експлуатації інженерної та аварійно-рятувальної техніки.

Вміти:

  • обрати інженерну та аварійно-рятувальну техніку, яка необхідна для ліквідації конкретної надзвичайної ситуації в залежності від необхідності виконання робіт за призначенням;
  • оцінити необхідні масштаби залучення інженерної та аварійно-рятувальної техніки для виконання завдань за призначенням;
  • розробити рішення та здійснити контроль щодо проведення інженерної розвідки шляхів руху сил ліквідації надзвичайної ситуації та місця її виникнення;
  • розробити рішення щодо ефективного використовування інженерної та аварійно-рятувальної техніки під час ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • розробити рішення щодо забезпечення життєдіяльності підрозділів МНС України під час ліквідації надзвичайних ситуацій з використанням інженерної та аварійно-рятувальної техніки.
^ Наверх