на головну
укррусангл

Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка

Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка

Напрям підготовки: 6.170203 «Пожежна безпека»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна пожежна та аварійно-рятувальна техніка яка призначена для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, тоб то проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються в разі виникнення надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та військового характеру для їх наступного використання під час оцінювання відповідності протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту вимогам чинних нормативних актів, проведення стандартних і сертифікаційних випробувань протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту у складі групи фахівців, оцінювання показників технічних властивостей протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту; аналізу основних процесів, що відбуваються під час експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту для розроблення заходів щодо підтримання їх у справному стані; визначення комплексної оцінки відповідності протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту чинним нормативним актам та оформлення результатів випробувань згідно з вимогами сертифікації та стандартизації.

Міждисциплінарні зв’язки: для оволодіння дисципліною “Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка” необхідні знання з таких дисциплін як: “Деталі машин”, “Спеціальне водопостачання”, “Матеріалознавство та технологія матеріалів”, “Автомобільна підготовка”, “Інженерна і комп'ютерна графіка”. А сама “Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка” є базою для вивчення таких дисциплін як “Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт", "Тактика ліквідування надзвичайних ситуацій".

Метою викладання навчальної дисципліни “ Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка” є підготувати фахівців, здатних виходячи з технічної характеристики, правил використання, визначити стан протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання під час проходження експертизи проектної та іншої документації, враховуючи особливості пожежної небезпеки будівель та споруд різного призначення, технологічних процесів виробництва, положення ЄСКД, ЄСТД, ДСТУ, ТУ будівельних норм, використовуючи дані технічних характеристик систем протипожежного захисту проводити вибір та надавати рекомендації щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів протипожежної техніки в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка” є навчити майбутніх фахівців застосовувати технічні характеристики, правила використання визначити стан протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання під час проходження експертизи проектної та іншої документації, враховуючи особливості пожежної небезпеки будівель та споруд різного призначення, технологічних процесів виробництва, положення ЄСКД, ЄСТД, ДСТУ, ТУ будівельних норм, використовуючи дані технічних характеристик систем протипожежного захисту проводити вибір та надавати рекомендації щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів протипожежної техніки в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

  • влаштування, особливості конструкції, роботу основних вузлів і агрегатів протипожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання;
  • тактико-технічні характеристики протипожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання;
  • порядок застосування протипожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання;
  • правила техніки безпеки під час експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання;
  • організацію експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки та обладнання.

Вміти:

  • оцінювати показники технічних властивостей протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту (ПР. О);
  • аналізувати основні процеси, що відбуваються під час експлуатації протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту для розроблення заходів щодо підтримання їх у справному стані (ПР. О);
  • дати комплексну оцінку відповідності протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту чинним нормативним актам та оформити результати випробувань згідно з вимогами сертифікації та стандартизації (ЗР. О);
  • проводити вибір та надавати рекомендації щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів протипожежної техніки в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі в конкретних умовах (ПП. Р);
  • виходячи з технічної характеристики, правил використання, визначити стан протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання (ПП.Н).
^ Наверх