на головну
укррусангл

Навчальна література

"Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка"

 1.    Пожежні машини: навч. посіб. / [Ларін О.М., Баркалов В.Г., Виноградов С.А. та ін.] – Х.: НУЦЗУ, К.: МПБП «Гордон», 2016. – 279 с.
 2.    Иванов А. Ф. и др. Пожарная техника. Ч. 1. Пожарно-техническое оборудование. –М.: Стройиздат, 1988. -415 с.
 3.   Иванов А. Ф. и др. Пожарная техника. Ч. 2. Пожарные автомобили. –М.: Стройиздат, 1988. –286 с.
 4.   Пожежна та аварійно-рятувальна техніка: (Історія, сьогодення, майбутнє) / О.М. Ларін, І.М. Грицина, С.В. Васильев, Кривошей Б.І. ; Під заг. ред. О.М. Ларіна . ─ Х.: АГЗУ, 2005. ─ 160 с.
 5.   Безбородько М. Д. и др. Пожарная техника. –М.: ВИПТШ МВД СССР, 1989. –334 с.
 6.   Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з пожежної техніки «Розрахунок динамічної характеристики пожежного автомобіля», АПБУ МНС України, 2006.
 7.   Настанова з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України
 8.   Яковенко Ю. Ф. и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. –М.: Стройиздат, 1991.-415 с.
 9.   Иванов, И.И. Пожаротушение и пожарно-спасательная техника : учебное пособие . ─ Х. : Либидь, 2005 . ─ 146 с.
 10.   Постник, М.И. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях : Учебник. ─ Минск : Высшейш. шк., 2003. ─ 398 с.
 11.  Клюс П.П., Палюх В. Г. Тактические возможности пожарных подразделений, Харьков, ХИСИ-ХПТУ, 1993.   

"Інженерна та аварійно-рятувальна техніка"

 

 1.    Інженерна техніка та спеціальні машини для ліквідації надзвичайних ситуацій: навч. Посіб. / О.М. Ларін, І.М. Грицина, Н.І. Грицина, А.Я. Калиновський, Б.І. Кривошей. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міськдрук», 2012 – 380 с.
 2.   Настанова про аварійно-рятувальні машини та плавзасоби спеціального призначення ДСНС України. Наказ ДСНС України від 22.04.2013 № 184.
 3.   Машины инженерных войск. Учебник в 4-х частях М., ВИА им. Куйбышева, 1986 г.
 4.  Д.П. Волков “Строительные машины”. Москва. Высшая школа. 1988 г.
 5.  А.А. Васильев. “Дорожные машины”. Москва. Машиностроения. 1979 г.
 6.  Н.М. Громов “Дорожные машины”. Москва. Стройиздат. 1980 г.
 7.  Шнейдер “Скреперы, грейдеры, бульдозеры”. Москва. Высшая школа.1968г.
 8. “Строительные машины” Справочник. Москва, машиностроения. 1990.
 9. Клюс П.П., Палюх В. Г. Тактические возможности пожарных подразделений, Харьков, ХИСИ-ХПТУ, 1993.
 10. Настанова з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України. Наказ №432
 11. Яковенко Ю. Ф. и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. –М.: Стройиздат, 1991.
 12. Краткий автомобильный справочник НИИАТ -М.: Транспорт, 1982.
 13. Бурков М. С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта. –М.: Транспорт, 1979.
 14. Крамаренко Г. В. и др. Техническая эксплуатация автомобилей. –М.: Транспорт, 1983.

"Інженерна та комп’ютерна графіка"
 1. Інженерна та комп'ютерна графіка : Підручник / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш та ін. ; За ред. В.Є. Михайленка . ─ 2-ге вид., перероб. ─ К. : Вищ. шк., 2001 . ─ 350 с. : іл. ─ 966-642-041-4 : 16,00 р.
 2. Бобов, С.В. Інженерна графіка та елементи прикладної геометрії у пожежній безпеці . ─ Х. : ХІПБ, 1999 . ─ 180 с. POSOB_15.doc [Документ Microsoft Word , размер: 1,116 Mb ]
 3. Інженерна та комп'ютерна графіка : Методичні вказівки до виконання завдань : Розділ: Комп'ютерна графіка / Уклад. С.В. Васильєв, А.Я. Калиновський, Н.І. Грицина . ─ Х. : УЦЗУ, 2008 . ─ 37 с. икг(кг).doc [Документ Microsoft Word , размер: 4,613 Mb ]
 4. Інженерна та комп'ютерна графіка : Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт слухачами заочної форми навчання : Розділ: Теоретичні основи побудови креслень . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 24 с. Инж та комп графика РГР.pdf [Adobe Acrobat (Скачать ACROBAT READER) 7.0 Document , размер: 650 Kb ]
 5. Васильєв С.В. Інженерна та комп'ютерна графіка : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни : Розділ: теоретичні основи побудови креслень / С.В. Васильєв, Г.В. Морозова, О.О. Ковальов . ─ Х. : НУЦЗУ, 2013 . ─ 63 с. Инжен та комп графика Метод.pdf [Adobe Acrobat (Скачать ACROBAT READER) Document , размер: 1,58 Mb ]
 6. Інженерна та комп'ютерна графіка : Методичні вказівки до виконання завдань за темою: архітектурно-будівельні креслення : Розділ: Комп'ютерна графіка / Уклад. С.В. Васильєв, А.Я. Калиновський . ─ Х. : УЦЗУ, 2008 . ─ 28 с. икг(бк).doc [Документ Microsoft Word , размер: 612 Kb ]

"Основи проектування та конструювання пожежно-технічних та аварійно-рятувальних засобів"

Основна:

 1. Конституція України від 28.06.96, ВВР № 30
 2. Кодекс цивільного захисту України. Постанова КМУ №5403-VI, від 02.10.2012 р.
 3. Указ Президента України від 16 січня 2013 р. N20/2013 «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій».Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06. 2004 р №1859 –ІV.
 4. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 р. № 1809-IІІ.
 5. Закон України “Про Цивільну оборону України “ від 3.02. 1993 р. № 2974-ХІІ
 6. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14.12. 99 р. № 1281-ХІV
 7. Інженерна техніка та спеціальні машинм для ліквідації надзвичайних ситуацій: навч. Посіб. / О.М. Ларін, І.М. Грицина, Н.І. Грицина, А.Я. Калиновський, Б.І. Кривошей. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міськдрук», 2012. -380 с.
 8. Ларін О.М., Чернобай Г.О., Сенчіхін Ю.М., Грінченко Є.М., Калиновський А.Я. Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. Частина 2. основи проектування пожежно-технічних засобів: Навчальний посібник. – Х.: УЦЗУ, 2008. – 572 с
 9. Ларін О.М., Мисюра М.І, Кривошей Б.І., Воробйов О.В. Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. Частина 1. Конструкції базових шасі та матеріали, які використовують при виготовленні пожежної та аварійно-рятувальної техніки / Х.: УЦЗУ, 2007
 10. О.М. Ларін, І.М. Грицина, С.В. Васильев, Кривошей Б.І. Пожежна та аварійно-рятувальна техніка: (Історія, сьогодення, майбутнє) / Х. : АГЗУ, 2005
 11. Пожарная техника : Учебник / Под. ред. М.Д. Безбородько // М. : ВНИИПО МВД СССР, 1989
 12. Единая система конструкторской документации : Справочн. Пособие / М.: Изд-во стандартов, 1989
Додаткова:
 1. Агейкин Я.С. Вездеходные колесные и комбинированные движители. –М.: Машиностроение, 1972. –184 с.
 2. Алексеев Г.А. Профессия – конструктор. –М.:Молодая гвардия, 1973–143с.
 3. Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем. – М.: Машиностроение, 1978. –311 с.
 4. Амиров Ю.Д. Организация и эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. –М.: Экономика, 1974. –237 с.
 5. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. –К.: МАУП, 2001. –232 с.
 6. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. –М.: Наука, 1975.–640с.
 7. Беккер М.Г. Введение в теорию систем местность – машина. Пер. с англ. –М.: Машиностроение, 1973. – 520 с.
 8. Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б. Расчет на прочность деталей машин. –М.: Машиностроение, 1979. –702 с.
 9. Борисов В.И. Общая методология конструирования машин. –М.: Машиностроение, 1978. –120 с.
 10. Брижко В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна. – К.: Національне агентство з питань інформатизації при Презид. України, 1996. – 186с.
 11. Брыжко В.М., Завгородний А.Ф., Пичкур А.В. Лицензирование прав и патентование научно-технологической продукции. – К.: УААН, 1994. –202 с.
 12. Введение в эргономику /Под ред. В.П. Зинченко–М.: Coв.радио, 1974–351с.
 13. Вудсон У., Коновер Д. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов. – М.: Мир, 1968. – 518 с.
 14. Гокун В.Б. Технологические основы конструирования машин. –М.: Машгиз, 1963. –736 с.
 15. Голосовский С.И. Эффективность научных исследований. –М.: “Экономика”, 1969. – 155 с.
 16. Гредитор М.А., Печенкин В.И., Иоффе И.С. Механизация и автомати-зация производства. – М.: Экономика, 1964. –215 с.
 17. Дарков А.В., Шапиро Г.С. Сопротивление материалов. – М.: Высш. шк., 1975. – 654 с.
 18. Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа. – К.: Блиц-информ, 1996–256с.
 19. Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Системный подход. –М.: Мир, 1981. – 456 с.

"Будова та експлуатація спеціальної техніки"

Основна:

 1. Иванов А. Ф. и др. Пожарная техника. Ч. 1. Пожарно-техническое оборудование. –М.: Стройиздат, 1988. -415 с.
 2. Иванов А. Ф. и др. Пожарная техника. Ч. 2. Пожарные автомобили. –М.: Стройиздат, 1988. –286 с.
 3. Пожежна та аварійно-рятувальна техніка: (Історія, сьогодення, майбутнє) / О.М. Ларін, І.М. Грицина, С.В. Васильев, Кривошей Б.І. ; Під заг. ред. О.М. Ларіна . ─ Х.: АГЗУ, 2005. ─ 160 с.
 4. Безбородько М. Д. и др. Пожарная техника. –М.: ВИПТШ МВД СССР, 1989. –334 с.
 5. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з пожежної техніки «Розрахунок динамічної характеристики пожежного автомобіля», АПБУ МНС України, 2006.
 6. Закон Украины о пожарной безопасности. 1993, Киев.
 7. Настанова з технічної служби пожежної охорони МНС України. 2007.
 8. Яковенко Ю. Ф. и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. –М.: Стройиздат, 1991.
 9. Иванов, И.И. Пожоротушение и пожарно-спасательная техника : учебное пособие . ─ Х. : Либидь, 2005 . ─ 146 с.
 10. Постник, М.И. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях : Учебник . ─ Минск : Высшейш. шк., 2003 . ─ 398 с. ─ 985-06-0815-3
 11. Клюс П.П., Палюх В. Г. Тактические возможности пожарных подразделений, Харьков, ХИСИ-ХПТУ, 1993.
 12. Навчальний посібник «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка» Частина 1 «Конструкції базових шасі та матеріал, які використовуються при виготовлені пожежної та аварійно-рятувальної техніки», О.М. Ларін, М.І. Мисюра, Б.І. Кривошей, О.В. Воробйов , Харків 2007, 938 стор.
 13. Підручник "Влаштування автомобіля", Є.В.Міхайловський, К.Б. Серебряков, Є.Я. Тур. М., Машиностроение, 1981, 344 стр.
 14. В.С. Калисский, А.И. Манзон, Г.Е. Нагула Автомобиль категории С. Учебник водителя. – М.: Транспорт, 1984. 352 стр.
Додаткова:
 1. Краткий автомобильный справочник НИИЛТ-М.: Транспорт, 1982.
 2. Бортницкий П. И., Задорожный В. И. Тягово-скоростные качества автомобилей. Справочник. -Киев: Вища школа, 1978 г.
 3. Бурков М. С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта. –М.: Транспорт, 1979.
 4. Фалькевич Б. С. Теория автомобиля. –М.: Машгиз, 1963.
 5. Бухарин Н. Л., Прозоров В. С., Щукин М. М. Автомобили. –Л.: Машиностроение, 1973.
 6. Крамаренко Г. В. и др. Техническая эксплуатация автомобилей. –М.: Транспорт, 1983.
 7. Пожарная техника. Каталог-справочник. -М.: ЦНИИТЭстроймаш, 1979.
 8. А.І.Кузьмін "Якщо ви за кермом", М., 1985.
 9. Рыхтер В. “Советы опытного водителя” М., 1987г.
 10. Н.Н. Вишняков, В.К. Вахламов, А.Н. Нарбут и др. Автомобиль. Основы конструкции. – М.: Машиностроение, 1986

"Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань цивільного захисту"

Основна:

 1. Конституція України від 28.06.96, ВВР № 30
 2. Кодекс цивільного захисту України. Постанова КМУ №5403-VI, від 02.10.2012 р.
 3. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06. 2004 р №1859 –ІV.
 4. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. № 3745-XII. із змінами
 5. Указ Президента України від 16 січня 2013 р. N20/2013 «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»
 6. Наказ МНС від 14 квітня 2010 року N 232 «Про затвердження Програми робіт із стандартизації у сфері цивільного захисту»
 7. Метрологія та стандартизація. Конспект лекцій / Уклад. І.В. Міщенко, С.О. Вамболь, Т.М. Курська. –Х.: Академія цивільного захисту України, 2006.-136с.
 8. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник /За заг. ред. В.В.Тарасової. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.
 9. Сергеев А. Г., Крохин В. В. Метрология : Учеб. пособ. для вузов. – М.: Логос, 2001. – 408 с.
 10. Метрология и злектрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах.: Учеб. для вузов / В. И. Нефедов, В. И. Хахин, Н. В. Фёдорова и др.; Под ред. В. И. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2001. – 383 с.
 11. Тартаковский Д. Ф., Ястребов А. С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений.: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с.
 12. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менедж. і бізнесу, 2001. –185 с.
 13. Новицкий Н. И., Олексюк В. Н. Управление качеством продукции.: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2001. – 158 с.
 14. О.М. Ларін и др. Основи проектування пожежно-технічних засобів. Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. Частина 2. – Харків: УЦЗУ, 2008.
Додаткова:
 1. Анпілогов В. Взаємозамінність та стандартизація: Конспект лекцій/ Володимир Миколайович Анпілогов Володимир Анпілогов М-во освіти України Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації. - К.: КМУЦА 2006. - 63 с.
 2. Бичківський Р. Метрологія стандартизація управління якістю і сертифікація: Підручник/ Роман Бичківський Петро Столярчук Павло Гамула За ред. Романа Бичківського М-во освіти і науки України Нац. ун-т Львівська політехніка . - 2-е вид. випр. і доп.. - Львів К.: Вид-во Національного ун-у Львівська політехніка 2004. - 559 с.
 3. Законодавство України про стандартизацію метрологію і сертифікацію: закони і законодавчі акти/ Редкол.: В.С. Ковальський (гол.) В.Г. Гончаренко та ін.. - К.: Юрінком Інтер 2003. - 446 с.
 4. Саранча Г. Метрологія стандартизація відповідність акредитація та управління якістю: Підручник/ Георгій Архипович Саранча Георгій Cаранча М-во освіти і науки України Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. - К.: Центр навчальної літератури 2006. - 668 с.
 5. Тарасова В. В. Метрологія стандартизація і сертифікація: Підручник для вищих навчальних закладів/ В. В. Тарасова А. С. Малиновський М. Ф. Рибак Мін-во освіти і науки України Державний агроекологічний ун-т. - К.: Центр навчальної літератури 2006. – 262 с.
 6. Шаповал М. Основи стандартизації управління якістю і сертифікації: Підручник/ Микола Шаповал Європейський університет. - 3-е вид. перероб. і доп.. - К.: Вид-во Європейського ун-ту 2001. - 172 с.

 

Спеціальні аварійно-рятувальні машини

1.         Інженерна техніка та спеціальні машини для ліквідації надзвичайних ситуацій: навч. Посіб. / О.М. Ларін, І.М. Грицина, Н.І. Грицина, А.Я. Калиновський, Б.І. Кривошей. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міськдрук», 2012 – 380 с.

2.         Настанова про аварійно-рятувальні машини та плавзасоби спеціального призначення ДСНС України. Наказ ДСНС України від 22.04.2013 № 184.

3.         Машины инженерных войск. Учебник в 4-х частях М., ВИА им. Куйбышева, 1986 г.

4.         Д.П. Волков “Строительные машины”. Москва. Высшая школа. 1988 г.

5.         А.А. Васильев. “Дорожные машины”. Москва. Машиностроения. 1979 г.

6.         Н.М. Громов “Дорожные машины”. Москва. Стройиздат. 1980 г.

7.         Шнейдер “Скреперы, грейдеры, бульдозеры”. Москва. Высшая школа.1968г.

8.         “Строительные машины” Справочник. Москва, машиностроения. 1990.

9.         Клюс П.П., Палюх В. Г. Тактические возможности пожарных подразделений, Харьков, ХИСИ-ХПТУ, 1993.

10.     Настанова з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України. Наказ №432

11.     Яковенко Ю. Ф. и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. –М.: Стройиздат, 1991.

12.     Краткий автомобильный справочник НИИАТ -М.: Транспорт, 1982.

13.     Бурков М. С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта. –М.: Транспорт, 1979.

14.     Крамаренко Г. В. и др. Техническая эксплуатация автомобилей. –М.: Транспорт, 1983.

15.     Пожежні машини: навч. посіб. / [Ларін О.М., Баркалов В.Г., Виноградов С.А. та ін.] – Х.: НУЦЗУ, К.: МПБП «Гордон», 2016. – 279 с.

16.     Иванов А. Ф. и др. Пожарная техника. Ч. 1. Пожарно-техническое оборудование. –М.: Стройиздат, 1988. -415 с.

17.     Иванов А. Ф. и др. Пожарная техника. Ч. 2. Пожарные автомобили. –М.: Стройиздат, 1988. –286 с.

18.     Пожежна та аварійно-рятувальна техніка: (Історія, сьогодення, майбутнє) / О.М. Ларін, І.М. Грицина, С.В. Васильев, Кривошей Б.І. ; Під заг. ред. О.М. Ларіна . ─ Х.: АГЗУ, 2005. ─ 160 с.

19.     Безбородько М. Д. и др. Пожарная техника. –М.: ВИПТШ МВД СССР, 1989. –334 с.

20.     Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з пожежної техніки «Розрахунок динамічної характеристики пожежного автомобіля», АПБУ МНС України, 2006.

21.     Настанова з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України

22.     Яковенко Ю. Ф. и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. –М.: Стройиздат, 1991.-415 с.

23.     Иванов, И.И. Пожаротушение и пожарно-спасательная техника : учебное пособие . ─ Х. : Либидь, 2005 . ─ 146 с.

24.     Постник, М.И. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях : Учебник. ─ Минск : Высшейш. шк., 2003. ─ 398 с.

Клюс П.П., Палюх В. Г. Тактические возможности пожарных подразделений, Харьков, ХИСИ-ХПТУ, 1993. 

^ Наверх