на головну
укррусангл

Методична та видавнича діяльність

Співробітники кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Національного університету цивільного захисту України є активними учасниками науково-методичних форумів України та інших держав. Працівники кафедри постійно вдосконалюють власний рівень майстерності, методичні напрацювання, впроваджують новітні наукові ідеї та інновації. Кафедра постійно працює над оприлюдненням набутків своєї науково-методичної роботи. Навчальні видання реалізують світоглядні та загальнотеоретичні принципи, котрі виробляються кафедрою, як суб'єктом навчальної роботи, в процесі її колективної професійної діяльності.

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, порадників, методичних рекомендацій з дисциплін, що вивчаються. Так у 2009 році видано комплексний пакет тестових завдань з дисципліни “Історія України”, у 2011 році - навчальний посібник “Філософія”, рекомендований Міністерством освіти та науки України та хрестоматію з дисципліни “Історія України”, курси лекцій з дисциплін “Основи демократії” та “Основи паблік рілейшнз” у 2012 році, курси лекцій з дисциплін “Філософія та методологія науки”, “Соціальна робота” у 2013 році. Науково-методичні видання кафедри спрямовані на використання курсантами та студентами університету, а також абітурієнтами навчального закладу.

 

Видання кафедри.
  • Комплексний пакет тестових завдань з курсу “Історія України”/ укл. М.І. Харламов. – Х.: УЦЗУ,2009. – 17 с.
  • Філософія. Розділи: Філософська антропологія, соціальна філософія, філософія культури: навч. посіб./ С.А. Каріков. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 128 с.
  • Історія України: Хрестоматія / Л.О. Гонтаренко, О.М. Хорошев . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 226 с.
  • Основи демократії : Курс лекцій / М.І. Харламов, І.М. Логовський . ─ Х. : НУЦЗУ, 2012 . ─ 167 с.
  • Основи паблік рілейшнз : Курс лекцій / Уклад. О.О. Полякова . ─ Х. : НУЦЗУ, 2012. ─ 79 с
  • Філософія і методологія науки: курс лекцій / С.А. Каріков. – Х.: НУЦЗ України, 2013. – 103 с.
  • Соціальна робота: Курс лекцій / М.І. Харламов ─ Х. : НУЦЗУ, 2013 . ─ 96 с.
^ Наверх