на головну
укррусангл

Наукова дiяльнiсть

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими основними напрямами:

  • філософія і герменевтика мистецтва, естетична свідомість, проблеми сприйняття музики;
  • історія державних заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • лютеранська конфесіоналізація в Саксонії й інших регіонах Німеччини раннього Нового часу;
  • історія, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку української культури;
  • професіографічний аналіз діяльності диспетчерської діяльності служби «112»;
  • становлення та розвиток молодіжного руху в Україні (1917 – середина 1920-х рр..);
  • заходи місцевої влади Харківщини щодо боротьби зі стихійними лихами;
  • історія та культура Стародавньої Греції, Північного Причорномор’я, філософія постмодерну, світові релігії.

Наукові досягнення кафедри

Працівниками кафедри здійснюється активна робота у сфері дослідження ціннісних та смислових складових світоглядної культури курсантів та студентів, їх поглядів, кругозору, культурних потреб. Результати цього дослідження знайшли відображення у межах науково-прикладної НДР «Формування гуманітарної культури курсантів і студентів НУЦЗУ» (2009 – 2013 рр.). Нині .науково-педагогічний склад кафедри досліджує процеси формування інформаційної культури курсантської та студентської молоді.

У 2013 році кафедрою вперше організовано і проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію курсантів, студентів та молодих учених «Проблема традиції в українській культурі». У конференції взяло участь понад 120 представників навчальних та науково-дослідних закладів з різних регіонів України.

Продовжуючи традицію, на 1 грудня 2016 року заплановано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих вчених "Культура України: традиції та сучасність (з нагоди 25-річчя Незалежності України)"

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених «Проблема традиції в українській культурі»


Виступ завідувача кафедри Рябініної О.В. на пленарному засіданні конференції

 


  Учасники пленарного засідання конференції

Виступ з доповіддю здобувача Аксьонової О.М. (НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»)


Учасники конференції після завершення пленарного засідання конференції

                                                                                                     
                                           


 Засідання секції «Становлення традицій і впровадження новацій в історії, художній культурі, релігії, освіті та науці» - виступ курсанта Бородатого П.Г. (АМІ ОНМА)

    

Засідання секції «Соціально-філософський зміст традицій та новацій» - виступ студента Бородіна М.В. (НУЦЗУ)

Протягом останнього року працівники кафедри підготували близько 20 публікацій у фахових виданнях й інших наукових  збірниках, взяли участь більш як у 20 конференціях, семінарах, «круглих столах» регіонального,  всеукраїнського й міжнародного рівнів.

Проведення круглого столу «Громадянські війни в історії»

 

Колектив кафедри має відзнаки за активну, багатогранну й плідну наукову діяльність.

 

 

 

^ Наверх