на головну
укррусангл

Навчальна діяльність

Специфіка навчальної роботи кафедри полягає в якісній особливості гуманітарних дисциплін – бути засобом формування духовного світу юної людини, розвитку її творчих здібностей. Діапазон галузей знання, представлених у навчальній діяльності кафедри, є вельми значним. Кафедра викладає курсантам, студентам та слухачам такі дисципліни:

 • філософія;
 • історія філософії;
 • філософія права;
 • філософські аспекти теорії держави та права;
 • філософія і методологія науки;
 • релігієзнавство;
 • історія України;
 • історія української культури;
 • соціологія;
 • політологія;
 • основи демократії;
 • основи демографії;
 • соціальна робота;
 • основи Паблік Рілейшнз;
 • філософія державного управління;
 • глобальні проблеми сучасності;
 • філософсько-методологічні основи наукових досліджень;
 • організація соціально-гуманітарної роботи з персоналом;
 • теорія і практика освіти.

При всій багатоманітності цих галузей знання, вони тісно взаємопов’язані самим соціокультурним процесом. Тому важливо, що в ході навчально-виховної роботи кафедра приділяє особливу увагу розвитку самостійного мислення курсантів і студентів, здатності їх до конструювання й аргументації своєї точки погляду, сприянню процесам становлення громадянської самосвідомості й активної життєвої позиції. В даному відношенні роботою кафедри реалізується принцип єдності навчання і виховання.

Кафедра активно працює над створенням навчальної літератури відповідно до тих світоглядних, загальнотеоретичних і специфічних принципів, які розробляються нею в ході колективної професійної діяльності.

Кафедра проводить навчальну роботу у формах, що якнайбільше відповідають її специфіці.

семінар-конференція із навчальної дисципліни "Теорія релігії"

25 березня 2015 року у рамках Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» відбулося засідання підсекції «Гуманітарне забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів»

 

 

 

 

 

 

 

^ Наверх