на головну
укррусангл

Матеріально-технічна база

Аудиторний фонд кафедри складає 3 приміщення, з яких 2 лекційні аудиторії, кабінет-лабораторія обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення всіх занять, передбачених програмами, повне засвоєння здобувачами навчального матеріалу, придбання ними знань,  умінь і навичок, які відповідають сучасному рівню розвитку науки і техники.

Відремонтовано лекційні аудиторії №901 та 902,  в аудиторії №901 встановлено мультимедійний проектор.

Кафедра має філію в Науково-дослідному, проектно-конструкторському та технологічному  інституті мікрографії, яка проводить заняття з дисципліни "Страховий фонд документації".

 

 

 

 

         

        

^ Наверх