на головну
укррусангл

Методична та видавнича діяльність

       В 2015 році значна увага на кафедрі приділялася редакційно - видавничій роботі , яка мала за мету якомого повне забезпечення усіх категорій тих, хто навчається, навчальною літературою за профілем кафедри , а саме:

    - видано монографію авторів В.В. Комяка, В.М.Комяк, О.М. Соболя "Разбиение и трассировка в задачах пожарной безопасности строительства" (затверджена Вченою радою НУЦЗУ, протокол №4 від 02.11.2015р.);

         -   до електроної бібліотеки надано методичні вказівки для здобувачів вищо освіти за спеціальностями 8.17020101 "Цивільний захист",  8.17020102 "Управління у сфері цивільного захисту" та 8.17020302 "Управління пожежною безпекою" (М.М. Кулєшов, О.А. Мельниченко, О.М. Соболь).

          В 2016 році:

     -  видано монографію О.І. Ляшевської  "Державне регулювання валового регіонального продукту як чинник сталого розвитку регіону" ( затверджена Вченою радою НУЦЗУ, протокол №4 від 25.11.2016 р.);

   - до електронної бібліотеки надано методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Економіка цивільного захисту" (О.А.Ященко, Н.В. Григоренко);

    - розроблено конспект лекцій з навчальної дисципліни "Менеджмент у виробництві " (О.А. Ященко, Т.А. Гончарова). 

       

 

 

^ Наверх