на головну
укррусангл

Методична та видавнича діяльність

Методична та видавнича діяльність кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту

 

 

Науково-конструкторські основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні: Монографія / В.А. Андронов, М.М. Дівізінюк, В.Д. Калугін, В.В. Тютюник. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2016. – 319 с.

 

 

                                                   ScanImage001.jpg (1696×2552)

 Монографія «Науково-конструкторські основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні» об’єднала сучасні теоретичні та експериментальні дослідження в галузі моніторингу надзвичайних ситуацій щодо контролю попередніх факторів небезпеки на етапі їх можливого прояву на території України, прогнозу можливості виникнення різного роду надзвичайних ситуацій, розробки та реалізації ефективних антикризових рішень щодо недопущення виникнення небезпек.

В монографії проведено аналіз світового досвіду створення систем моніторингу надзвичайних ситуацій, а також виконано дослідження існуючих в Україні правових та матеріально-технічних основ щодо створення системи моніторингу надзвичайних ситуацій різного характеру. Розроблено: підхід до прогнозування надзвичайних ситуацій на основі гіпотетичних катастроф на локальних територіях; метод векторно-статистичної оцінки рівня небезпеки регіонів держави в умовах виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; метод прогнозування рівня техногенної небезпеки в регіонах України на основі нейромережевих технологій. Розроблено науково-технічні основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні та основи системного підходу до синтезу системи моніторингу за допомогою комплексних параметрів, які визначають ефективну функціональність системи для забезпечення відповідного рівня безпеки життєдіяльності на території держави.

Наукове видання призначене для фахівців у галузі моніторингу об'єктів життєдіяльності та факторів надзвичайних ситуацій різної природи, для фахівців у галузі прогнозування та оцінки рівня небезпек і розробки антикризових рішень щодо недопущення виникнення небезпеки, для наукових співробітників, працівників органів управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та викладачів, курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації за спеціальностями «Цивільний захист», «Управління у сфері цивільного захисту», «Пожежна безпека», «Екологічна безпека» тощо.

 

 

Абрамов Ю.О. Моніторинг надзвичайних ситуацій / Ю.О. Абрамов, Є.М. Грінченко, О.Ю. Кірочкін, П.А. Коротинський, С.М. Миронець, В.О. Росоха, В.В. Тютюник, В.М. Чучковський, Р.І. Шевченко – Харків: Академія цивільного захисту України, 2005. – 530 с.

                                                                                            ScanImage002.jpg (1731×2625)

Підручник „Моніторинг надзвичайних ситуацій” є першим повним виданням, яке поєднує сучасні наукові та практичні досягнення за напрямком моніторингу небезпечних чинників надзвичайних ситуацій.

У підручнику проведена класифікація ознак надзвичайних ситуацій та аварій техногенного, природного, екологічного та соціально-політичного характеру. Наведена ілюстрована та статистична інформація найбільш руйнівних та складних катастроф людства. Дана характеристика небезпечних чинників, що призводять до руйнівних наслідків. Розглянуто апарат математичного моделювання систем моніторингу надзвичайних ситуацій різного рівня  та систем підтримки управлінських рішень. Наведені вимоги до структурних підсистем моніторингу (збір, обробка, передача та збереження даних) та ілюстрована інформація про можливості застосування більш ніж 150 систем, апаратів та засобів моніторингу надзвичайних ситуацій соціально-політичного, техногенного, природного та екологічного характеру. Окремими додатками представлена сучасна нормативно-правова база з питань моніторингу надзвичайних ситуацій та тлумачний термінологічний довідник.

 

Державне регулювання валового регіонального продукту як чинник сталого розвитку регіону: Монографія / Ляшевська О.І. - Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2016.-182 с.

 

                                                                      Lyashevskaya.JPG (1657×2292)

 

                  У монографії визначено, що державне регулювання валового регіонального продукту за умов його ефективності є чинником економічного зростання і запропоновано авторський підхід щодо запровадження нових форм і методів реалізації державної політики в галузі регулювання ВРП, котрий базується на уточненні та доповненні класифікації регіональних пропорцій руху валового регіонального продукту, які формуються на основі показників системи національних рахунків, що надасть можливість більш чіткого державного регулювання сталого розвитку регіону;

                  Удосконалено організаційний механізм підвищення ефективності державної політики щодо міжрегіонального вирівнювання структури та динаміки валового регіонального продукту, який полягає в розробці та впровадженні регіональних стратегій сталого розвитку. Розглядаються підходи щодо виокремлення пріоритетних векторів діяльності органів регіонального управління у сфері регулювання валового регіонального продукту, а саме закріплення за ними функцій регулювання внутрішньорегіональних ресурсів, моніторингу й прогнозування росту валового регіонального продукту як чинника сталого розвитку.

                  Узагальнено теорію та опрацюванні практика щодо державного регулювання розвитку валового регіонального продукту, визначення його характерних особливостей в Україні, зокрема – суперечливої взаємодії різних учасників регіонального розвитку, що потребує відповідної системи державного й регіонального регулювання для забезпечення стабільності регіонального розвитку.

 

                  Обґрунтуванні моделі державного регулювання через визначення соціальної спрямованості валового регіонального продукту, де його розвиток повинен виступати у якості індикатора регіонального розвитку, що об’єктивізує досягнутий рівень економічного зростання. теоретичні підходи до визначення параметральних характеристик валового регіонального продукту на основі введення статистичних індикаторів, які визначаються показником сталості регіонального розвитку, мають в своїй структурі важелі для регіональних органів управління щодо їх соціального спрямування.

^ Наверх